አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

አጠቃላይ ጉባኤ በሙሉ

አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ጠዋት ስብሰባ

  
ጠዋት ሲመጣ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
With Songs of Praise የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
The Power of Scripture ሽማግሌ ሪቸርድ ጂ. ስካት   
We Ever Pray for Thee የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Personal Revelation and Testimony Barbara Thompson   
The Time Shall Come ሽማግሌ ኤል. ውትኒ ክሌይተን   
የእስራኤል አዳኝ ተሰብሳቢዎች
As We Meet Again ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን።   
Doing the Right Thing at the Right Time, without Delay Elder José L. Alonso   
Counsel to Youth ፕሬዘደንት ቦይድ ኬ. ፓከር   
እኔ የእግዚአብሔ ልጅ ነኝ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
You Matter to Him በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ   
ቅዱሳን ወደፊት ግፉ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

  
የመጀመሪያ ክፍል መዝሙሮች Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
Families Can Be Together Forever Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
የቤተክርስትያን ባለስልጣኖችን መደገፍ ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ   
The Hearts of the Children Shall Turn ሽማግሌ ዴቭድ ኤ. በድናር   
ልጆች ሽማግሌ ኒል ኤል. አንደርሰን   
A Time to Prepare Elder Ian S. Ardern   
Praise to the Man ተሰብሳቢዎች
It Is Better to Look Up Elder Carl B. Cook   
መቤዠት Elder LeGrand R. Curtis Jr.   
The Divine Gift of Repentance ሽማግሌ ዲ. ቶድ ክርስቶፈርሰን   
Perfect Love Casteth Out Fear ሽማግሌ ኤል. ቶም ፔሪ   
የመጀመሪያ ክፍል መዝሙሮች Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የክህነት ስብሰባ

watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
I Need Thee Every Hour Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
We Are All Enlisted ሽማግሌ ጀፍሪ አር. ሆላንድ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

The Power of the Aaronic Priesthood Bishop Keith B. McMullin watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Opportunity of a Lifetime Elder W. Christopher Waddell watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ተደሰቱ፣ ጌታ ንጉስ ነው! ተሰብሳቢዎች
Providing in the Lord’s Way በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help” ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Dare to Stand Alone ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን። watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

ኑ፣ እናንተ የጌታ ልጆች Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የእሁድ ጠዋት ስብሰባ

watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Lead Me into Life Eternal የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
ምራን፣ አቤቱ አንተ ታላቁ ያሕዌ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Consider the Lilies የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
A Witness ፕሬዘደንት ሔንሪ ቢ. አይሪንግ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done ሽማግሌ ሮበርት ዲ. ሔልስ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

The Book of Mormon—a Book from God ሽማግሌ ታድ አር. ካልስተር watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

እግዚአብሔር ሆይ ለነቢይ እናመሰግንሀለን ተሰብሳቢዎች
Love Her Mother እሌይን ኤስ. ዳልተን watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Importance of a Name ሽማግሌ ኤም. ራስል ባለርድ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

I'll Go Where You Want Me to Go የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Stand in Holy Places ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን። watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

I Believe in Christ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የእሁድ ከሰዓት በኋላ ስብሰባ

watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ተነሳ፣ አቤቱ አምላክ፣ እናም አንጸባርቅ የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
I Feel My Savior's Love የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
Covenants ሽማግሌ ራስል ኤም. ኔልሰን watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

Teachings of Jesus ሽማግሌ ዳለን ኤች. ኦክስ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

Teaching after the Manner of the Spirit Matthew O. Richardson watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

አሁን እንደሰት ተሰብሳቢዎች
Missionaries Are a Treasure of the Church Elder Kazuhiko Yamashita watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

Choose Eternal Life Elder Randall K. Bennett watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Privilege of Prayer Elder J. Devn Cornish watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

The Songs They Could Not Sing ሽማግሌ ክወንተን ኤል. ኩክ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

Until We Meet Again ፕሬዘደንት ቶማስ ኤስ. ሞንሰን። watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

Lord, We Ask Thee Ere We Part የሞርማን ታበርናክል ዘማሪዎች
አንብቡ  ተመልከቱአድምጡአውርዱ

የሴቶች መረዳጃ ማህበር አጠቃላይ ስብሰባ

watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጠዋት ሲመጣ Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
What I Hope My Granddaughters (and Grandsons) Will Understand about Relief Society ጁሊ ቢ ቤክ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

ስራው አስደሳች ነው Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
Charity Never Faileth Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

Cleave unto the Covenants Barbara Thompson watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

አድምጡ፣ እናንተ አህዛብ በሙሉ ተሰብሳቢዎች
Forget Me Not በፕሬዘደንት ዲየትር ኤፍ. ኡክዶርፍ watchlisten
Download
close

አውርዱ

 

ቪድዮ

በድምጽ የሚሰማ

ጽሁፍ

አሁን እንደሰት ተሰብሳቢዎች