LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt aamu koittaa armainen Mormonien tabernaakkelikuoro   
With Songs of Praise Mormonien tabernaakkelikuoro   
Pyhien kirjoitusten voima Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

We Ever Pray for Thee Mormonien tabernaakkelikuoro   
Henkilökohtainen ilmoitus ja todistus Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On tuleva aika L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Vapahtaja Israelin Yleisö   
Tavatessamme jälleen Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tehkää oikein oikealla hetkellä, viipymättä José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Neuvoja nuorille Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oon lapsi Jumalan Mormonien tabernaakkelikuoro   
Te olette tärkeitä Hänelle Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Press Forward, Saints Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä Alkeisyhdistyksen lauluja Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
[Perheeni mulle rakas on Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lasten sydämet kääntyvät David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lapset Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Aika valmistautua Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kunnia miehelle Yleisö   
On parempi katsoa ylöspäin Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lunastus LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Parannuksen jumalallinen lahja D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Täydellinen rakkaus karkottaa pelon L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä Alkeisyhdistyksen lauluja Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Sua tarvitsen mä aina Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Herran taistoon kaikki meidät kutsuttu on Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Aaronin pappeuden voima Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Elämänne tilaisuus W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Herra Kuningas! Yleisö   
Huoltotyötä Herran tavalla Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Valmistautumista pappeudessa – ”Tarvitsen apuasi” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Uskalla seistä yksin Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lead Me into Life Eternal Mormonien tabernaakkelikuoro   
Johda meitä, Jehovamme Mormonien tabernaakkelikuoro   
Consider the Lilies Mormonien tabernaakkelikuoro   
Todistus Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herraan turvaaminen – toteutukoon Sinun tahtosi Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mormonin kirja – kirja Jumalalta Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos, Luojamme, profeetasta Yleisö   
Rakastakaa hänen äitiään Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nimen tärkeys M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I'll Go Where You Want Me to Go Mormonien tabernaakkelikuoro   
Seisokaa pyhissä paikoissa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I Believe in Christ Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Arise, O God, and Shine Mormonien tabernaakkelikuoro   
I Feel My Savior's Love Mormonien tabernaakkelikuoro   
Liitot Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jeesuksen opetuksia Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Opettaminen Hengen mukaisesti Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me riemuiten ootamme Yleisö   
Lähetyssaarnaajat ovat kirkon aarre Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Valitkaa iankaikkinen elämä Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rukoilemisen etuoikeus J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Laulut, jotka jäivät laulamatta Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kunnes taasen kohdataan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lord, We Ask Thee Ere We Part Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen Apuyhdistyksen kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt aamu koittaa armainen Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Mitä toivon lasteni tyttärien (ja poikien) ymmärtävän Apuyhdistyksestä Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua kiitän, Herra korkehin Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Rakkaus ei koskaan katoa Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pysy liitoissa Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kansat, te kuulkaa Yleisö   
Älä unohda minua Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me riemuiten ootamme Yleisö