Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Download
close

Բեռնավորել

 

Տեքստ

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առավոտն է բացվում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
With Songs of Praise Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Սուրբ գրության զորությունը Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

We Ever Pray for Thee Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Անձնական հայտնություն և վկայություն Բարբարա Թոմսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ժամանակը պիտի գա Լ. Վիթնի Քլեյթոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Քավիչը Հավաքվածներ   
Կրկին հանդիպելով Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Անել ճիշտ գործ ճիշտ ժամանակին, առանց հապաղելու Խոսե Լ. Ալոնսո watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Խորհուրդ երիտասարդությանը Բոյդ Կ. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո զավակն եմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Դու կարևոր ես Նրա համար Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առաջ, Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երեխաների երգ Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Families Can Be Together Forever Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Զավակների սրտերը կդառնան Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երեխաներ Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Պատրաստվելու ժամանակը Յան Ս. Արդերն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Մարդուն Հավաքվածներ   
Ավելի լավ է վեր նայել Կարլ Բ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փրկագնում Ռ. Քըրթիս Կրտսեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ապաշխարության աստվածային պարգևը Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կատարյալ սերը հեռացնում է վախը Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երեխաների երգ Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Ինձ հետ եղիր Դու միշտ Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Բոլորս զինվորագրված ենք Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ահարոնյան Քահանայության զորությունը Քեյթ Բ. Մաքմալին watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կյանքի հնարավորություն Վ. Քրիսթոֆեր Վադել watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Հավաքվածներ   
Հոգ տանելու Տիրոջ ուղին Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Նախապատրաստություն Քահանայությանը. «Ես ունեմ քո կարիքը»: Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Խիզախություն ունեցիր կանգնելու միայնակ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք, Տիրոջ զավակներ Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Lead Me into Life Eternal Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Տար մեզ, Մեծ Եհովա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Consider the Lilies Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Վկայություն Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տիրոջն ապավինել` Քո կամքը կատարվի Ռոբերտ Դ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մորմոնի Գիրք` գիրք Աստծուց Թեդ Ռ. Քալիսթեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ   
Սիրիր նրա մորը Էլեյն Ս. Դալտոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Անվան կարևորությունը Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I'll Go Where You Want Me to Go Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կանգնեք սուրբ տեղերում Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I Believe in Christ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վեր կաց, Ով Աստված, և շողա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
I Feel My Savior's Love Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ուխտեր Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հիսուսի ուսմունքները Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուսուցանել համաձայն Հոգու ձևի Մեթյու Օ. Ռիչարդսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք ուրախանանք Հավաքվածներ   
Միսիոներները Եկեղեցու գանձն են Կազուհիկո Յամաշիտա watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ընտրեք հավերժական կյանքը Ռանդել Կ. Բեննեթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աղոթքի արտոնությունը Ջ. Դեվն Քորնիշ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երգեր, որ նրանք չկարողացան երգել Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մինչև նոր հանդիպում Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Lord, We Ask Thee Ere We Part Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Սփոփող Միության Գերագույն Ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առավոտն է բացվում Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Ինչ եմ ցանկանում, որ իմ թոռնուհիները (և թոռները) հասկանան Սփոփող Միության մասին Ջուլի Բ. Բեք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քաղցր է գործը Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Գթությունը երբեք չի խափանվում Սիլվիա Հ. Ալրեդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հավատարիմ մնա ուխտերին Բարբարա Թոմսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ   
Անմոռուկ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք ուրախանանք Հավաքվածներ