อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
With Songs of Praise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Power of Scripture เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราสวดให้ท่านเสมอ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Personal Revelation and Testimony บาร์บารา ธอมพ์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Time Shall Come เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม
As We Meet Again ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Doing the Right Thing at the Right Time, without Delay เอ็ลเดอร์โฮเซ แอล. อลอนโซ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Counsel to Youth ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
You Matter to Him ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพลงเมดเล่ย์สำหรับปฐมวัย Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Hearts of the Children Shall Turn เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เด็ก เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A Time to Prepare เอ็ลเดอร์เอียน เอส. อาร์เดิร์น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญบุรุษ ที่ประชุม
It Is Better to Look Up เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การไถ่ เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ติส จูเนียร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Divine Gift of Repentance เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Perfect Love Casteth Out Fear เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพลงเมดเล่ย์สำหรับปฐมวัย Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
ขอพึ่งพระทุกโมงยาม Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
We Are All Enlisted เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Power of the Aaronic Priesthood อธิการคีธ บี. แมคมุลลิน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Opportunity of a Lifetime เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม
Providing in the Lord’s Way ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help” ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Dare to Stand Alone ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

นำฉันทีสู่ชีวีนิรันดร์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Consider the Lilies คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
A Witness ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Book of Mormon—a Book from God เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
Love Her Mother อีเลน เอส. ดัลตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Importance of a Name เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I'll Go Where You Want Me to Go คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Stand in Holy Places ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันเชื่อในพระคริสต์ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arise, O God, and Shine คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
I Feel My Savior's Love คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
พันธสัญญา เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Teachings of Jesus เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Teaching after the Manner of the Spirit แมทธิว โอ. ริชาร์ดสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม
Missionaries Are a Treasure of the Church เอ็ลเดอร์คาซูฮิโกะ ยามาชิตะ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Choose Eternal Life เอ็ลเดอร์แรนดอลล์ เค. เบนเนตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Privilege of Prayer เอ็ลเดอร์เจ. เดฟน์ คอร์นิช watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Songs They Could Not Sing เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จนกว่าเราจะพบกันอีก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ก่อนเราลาขอพระอวยพร คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อรุณรุ่งเริ่ม Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
What I Hope My Granddaughters (and Grandsons) Will Understand about Relief Society จูลี บี. เบค watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
Charity Never Faileth ซิลเวีย เอช. ออล์เรด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Cleave unto the Covenants บาร์บารา ธอมพ์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม
Forget Me Not ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม