ČITAJ  GledajSlušajPreuzmi

Cijeli sabor

watch
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

Subotnje jutarnje zasjedanje

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Zbor Mormon Tabernacle   
Praise the Lord with Heart and Voice Zbor Mormon Tabernacle   
Dok se ponovno okupljamo predsjednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

You Can Make the Pathway Bright Zbor Mormon Tabernacle   
A djetešce njih će vodit predsjednik Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Podučavati našu djecu da shvate Cheryl Esplin watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Obraćeni na njegovo evanđelje kroz njegovu Crkvu starješina Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Baš čvrst nama vjere Kongregacija   
On nas doista voli starješina Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Žrtva starješina Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Love Is Spoken Here Zbor Mormon Tabernacle   
Planine za penjanje predsjednik Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Redeemer of Israel Zbor Mormon Tabernacle   
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

subotnje poslijepodnevno zasjedanje

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Podržavanje crkvenih službenika predstavlja predsjednik Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Izvješće Crkvenog odjela za reviziju za 2011. godinu predstavlja Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Statističko izvješće za 2011. godinu predstavlja Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Radnici u vinogradu starješina Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Doći k sebi: sakrament, hram i žrtva u služenju starješina Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Pozvan služitʼ Kongregacija   
Vjera, odvažnost, ispunjenje: poruka samohranim roditeljima starješina David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Prebivajte na teritoriju Gospodnjem! starješina Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

U suzvučju s glazbom vjere starješina Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Kako steći objavu i nadahnuće za svoj osobni život Starješina Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Čovjeku slava Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

Svećeničko zasjedanje

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Kriste, slab je brodić moj Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Nebeske moći starješina David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Izbavljenje za stvarni rast biskup Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Aronovo svećeništvo: ustanite i koristite moć Božju Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Ye Elders of Israel Kongregacija   
Zašto svećeničkog služenja predsjednik Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Obitelji pod savezom predsjednik Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Voljni i dostojni služiti predsjednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

Nedjeljno jutarnje zasjedanje

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Djeco Božja dođite Zbor Mormon Tabernacle   
Kličite, radujte se Zbor Mormon Tabernacle   
Teach Me to Walk in the Light Zbor Mormon Tabernacle   
Milosrdni zadobivaju milosrđe predsjednik Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Bogu hvala starješina Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Posebne lekcije starješina Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King Kongregacija   
Vizija proroka za Potporno društvo: vjera, obitelj, potpora Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Nauk Kristov starješina D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Let Us Oft Speak Kind Words Zbor Mormon Tabernacle   
Utrka života predsjednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Ti si divan, o naš Spase Zbor Mormon Tabernacle   
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

Nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Zbor Mormon Tabernacle   
Come unto Jesus Zbor Mormon Tabernacle   
Moć izbavljenja starješina L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Da bi izgubljeni bili nađeni starješina M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Imati viziju za djelovanje starješina O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Hope of Israel Kongregacija   
»Samo na načelima pravednosti« starješina Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Je li se isplatilo? starješina David S. Evans watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Držati svetim starješina Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Što Krist misli o meni? starješina Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Dok završavamo ovaj sabor predsjednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Ne mogu bez tebe Zbor Mormon Tabernacle   
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

Opći sastanak Djevojaka

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Djeco Božja dođite Djevojački zbor iz okola u gradu American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Djevojački zbor iz okola u gradu American Fork   
Ustani i zasini Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Tražite znanje: trebate izvršiti djelo Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Ustani na planinu Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana    
Sada je vrijeme da ustanemo i zasinemo! Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Potpuri pjesama Male škole Djevojački zbor iz okola u gradu American Fork   
Vjerujte, budite poslušne i ustrajte Predsjednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Kongregacija