អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

    
កាលដែល​យើង​ជួបជុំ​គ្នា​ម្ដង​ទៀត ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស. ម៉នសុន   print
ហើយ​ក្មេងតូចៗ​ជា​អ្នកគង្វាល ដោយ​ប្រធាន ប៊យ  ឃេ. ផាកកឺ   print
ការបង្រៀនកូនចៅរបស់យើង​ឲ្យ​យល់ ដោយ ឆារិល  អេ អេសព្លិន   print
ដំណឹងល្អ និង សាសនាចក្រ ដោយ អែលឌើរ ដូណល  អិល ហលស្ត្រម   print
ទ្រង់ពិតជា​ស្រឡាញ់​យើង ដោយ អែលឌើរ ប៉ុល  អ៊ី. ខូឡែឃើរ   print
ការបូជា ដោយ អែលឌើរ ដាល្លិន  អេក. អូក   print
ភ្នំ​ដើម្បី​ឡើង ដោយ​ប្រធាន​ ហិនរី  ប៊ី អាវរិង   print
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

    
របាយការណ៍​ការិយាល័យ​សវនកម្ម​នៃ​សាសនាចក្រ​ឆ្នាំ 2011 បង្ហាញ​ដោយ រ៉ូប៊ើត ដបុលយូ ខានវែល   print
របាយការណ៍​ស្ថិតិ ឆ្នាំ 2011 បង្ហាញ​ដោយ ព្រូក  ភី ហេល   print
ជើងឈ្នួល​ក្នុង​ចម្ការ​ទំពាំងបាយជូរ ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី  អ័រ ហូឡិន   print
ការ​ភ្ញាក់ដឹងខ្លួន៖ សាក្រាម៉ង់, ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ, និង​ការបូជា​ក្នុង​ការបម្រើ ដោយ អែលឌើរ រ៉ូបឺត  ឌី ហែល   print
ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​អាណាចក្រ​របស់​ព្រះអម្ចាស់! ដោយ អែលឌើរ អូលីសេស សូរ៉េស   print
សេចក្ដី​ជំនឿ, ចិត្តរឹងប៉ឹង, ការបំពេញ៖ សារលិខិត​ដល់​ឪពុក​ម្ដាយ​នៅលីវ ដោយ អែលឌើរ ដេវីឌ  អេស បាស្ទើរ   print
ត្រូវ​នឹង​ទំនុក​តន្រ្ដី​នៃ​សេចក្ដី​ជំនឿ ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន  អិល ឃុក   print
របៀប​ដើម្បី​ទទួល​វិវរណៈ និង​ការ​បំផុសគំនិត សម្រាប់​ជីវិត​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ដោយ​អែលឌើរ រីឆាដ  ជី ស្កត   print
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

    
អំណាច​ទាំងឡាយ​នៃ​ស្ថានសួគ៌ ដោយ អែលឌើរ ដេវីឌ  អេ បែដណា   print
ការសង្គ្រោះ​ដើម្បី​ការលូតលាស់​ដ៏​ពិត ដោយ ប៊ីស្សព រីឆាឌ  ស៊ី អែជ្ជលី   print
បព្វជិតភាព​អើរ៉ុន៖ ក្រោកឡើង ហើយ​ប្រើ​អំណាច​នៃ​ព្រះ ដោយ អាទ្រៀន អុកឆាវ   print
ហេតុផល​នៃ​ការបម្រើ​បព្វជិតភាព ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ   print
គ្រួសារ​ក្រោម​សេចក្ដី​សញ្ញា ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង   print
ស្ម័គ្រចិត្ត ហើយ​មានភាពសក្ដិសម​ដើម្បី​បម្រើ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន   print
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

    
អស់​អ្នក​ដែល​មាន​ចិត្ត​មេត្តា​ករុណា​នឹង​បាន​សេចក្ដី​មេត្តា​ករុណា​វិញ ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ   print
សូមថ្វាយ​អំណរគុណ​ដល់​ព្រះ ដោយអែលឌើរ រ័សុល  អិម ណិលសុន   print
មេរៀន​ពិសេសៗ ដោយអែលឌើរ រ៉ូណល  អេ រ៉ាសបាន   print
ការ​និមិត្ត​របស់​ព្យាការី​ទាក់ទង​នឹង​សមាគម​សង្គ្រោះ ៖ សេចក្ដី​ជំនឿ ក្រុម​គ្រួសារ ការសង្គ្រោះ ដោយ ជូលី  ប៊ី ប៊េក   print
គោលលទ្ធិ​នៃ​ព្រះគ្រីស្ទ ដោយ​អែលឌើរ ឌី  ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន   print
ការរត់ប្រណាំង​នៃ​ជីវិត ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន   print
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

    
អំណាច​នៃ​សេចក្ដី​ដោះលែង​ឲ្យ​រួច​ផុត ដោយអែលឌើរ អិល.  ថម ភែរី   print
អ្នក​ដែល​បាត់​នឹង​ត្រូវ​រក​ឃើញ​វិញ ដោយ​អែលឌើរ អិម.  រ័សុល បាឡឺដ   print
ការមាន​ទស្សនៈវិស័យ​ដើម្បី​ធ្វើ ដោយ អែលឌើរ អូ.   វិនសិន ហេឡេក   print
ដោយ​គោលការណ៍​នៃ​សេចក្ដីសុចរិត​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ អែលឌើរ លែរី  វ៉ាយ. វិលសុន   print
តើ​វា​មាន​តម្លៃ​ទេ? ដោយ អែលឌើរ ដាវីឌ  ហ្វែ អ៊ីវីនស៍   print
ដើម្បី​រក្សា​ភាពពិសិដ្ឋ ដោយ អែលឌើរ ប៉ុល  ប៊ី. ផែបពើរ   print
តើ​ព្រះគ្រីស្ទ​គិត​ពី​ខ្ញុំ​ដូចម្ដេច? ដោយ អែលឌើរ នែល  អិល អាន់ឌើរសិន   print
កាលដែលយើងបិទសន្និសីទនេះ ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស. ម៉នសុន   print
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

ការប្រជុំ​យុវនារី​ទូទៅ

    
ចូរក្រោកឡើង ហើយ​បញ្ចាំង​ពន្លឺ​ចេញ​ទៅ ដោយ អាន  អិម ឌិប   print
ចូរស្វែងរក​ការរៀនសូត្រ ៖ អ្នក​មាន​កិច្ចការ​ត្រូវធ្វើ ដោយ ម៉ារី  អិន. ឃុក   print
ឥឡូវនេះ​ជា​ពេល​វេលា​ដើម្បី​ក្រោកឡើង ហើយ​បញ្ចាំង​ពន្លឺ! ដោយ អេលែន  អេស ដាល់ថុន   print
ជឿ, គោរពប្រតិបត្តិ, និង​កាន់ខ្ជាប់ ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស. ម៉នសុន   print