Прочети  Гледай Слушай Изтегли

Цяла конференция

watch
Download
close

Изтегли

 

Текст

Прочети  Гледай Слушай ОтпечатайИзтегли

Съботна сутрешна сесия

watchlisten 
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Слава на Бога, хвала Мормонски хор на Табернакъла   
Основа на нашата вяра Мормонски хор на Табернакъла   
Добре дошли на конференцията От президент Томас С. Монсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Господи, ще те обичам Мормонски хор на Табернакъла   
Можете ли да се почувствате така и сега? От старейшина Куентин Л. Кук watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Знам го. Живея с това. Обичам го. От Ан М. Диб watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Един неизказуем дар от Бог От старейшина Крейг К. Кристенсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

За пророка ни славим Те, Боже Конгрегация   
“Понеже Аз живея и вие ще живеете” От старейшина Шейн М. Боуън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Питайте мисионерите! Те могат да ви помогнат! От старейшина Ръсел М. Нелсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Ще следвам Божия план Мормонски хор на Табернакъла   
Поводите за съжаление и решенията за промяна От президент Дитер Ф. Ухтдорф watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Да запеем с радост Мормонски хор на Табернакъла   
Прочети  Гледай Слушай ОтпечатайИзтегли

Съботна следобедна сесия

watchlisten 
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Вдигни се, о, Сионе Хор на Младите мъже и Младите жени от колове в Бениън и Тайлързвил   
Чедо на Бога съм Хор на Младите мъже и Младите жени от колове в Бениън и Тайлързвил   
Вотът на подкрепа за църковните служители От президент Хенри Б. Айринг watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Да станем добри родители От старейшина Л. Том Пери watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Да бъдем ревностно заети От старейшина М. Ръсел Балард watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

“Ела при Мене, о доме Израилев” От старейшина Лари Еко Хоук watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Да работим с жар Конгрегация   
Какво би дал човек в замяна на живота си? От старейшина Робърт К. Гай watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Храмов стандарт От старейшина Скот Д. Уайтинг watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Изпитание на вярата ви От старейшина Нийл Л. Андерсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Защитавайте децата От старейшина Далин Х. Оукс watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Господи, хвалим Твоето име Хор на Младите мъже и Младите жени от колове в Бениън и Тайлързвил   
Прочети  Гледай Слушай ОтпечатайИзтегли

Свещеническа сесия

watchlisten 
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
В обич живейте Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Братя, имаме работа за вършене От старейшина Д. Тод Кристоферсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Храбри и сърцати, силни и жизнерадостни От епископ Гари Е. Стивънсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Внимавайте за вас самите От старейшина Антъни Д. Перкинз watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

О, Иехова, поведи ни Конгрегация   
Радостта от свещеничеството От президент Дитер Ф. Ухтдорф watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Помогнете им да се целят нависоко От президент Хенри Б. Айринг watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Да виждаме другите такива, каквито могат да станат От президент Томас С. Монсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Смели войни на Израил Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Прочети  Гледай Слушай ОтпечатайИзтегли

Неделна сутрешна сесия

watchlisten 
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

О, истина що е? Мормонски хор на Табернакъла   
Зора зазори Мормонски хор на Табернакъла   
Къде е шатрата? От президент Хенри Б. Айринг watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Единението От президент Бойд К. Пакър watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Does the Journey Seem Long? Мормонски хор на Табернакъла   
Първо наблюдавай, после служи От Линда К. Бъртън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

От небесния ни цар избрани Конгрегация   
Да научаваме със сърцата си Старейшина Уолтър Ф. Гонзалес watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Първата голяма заповед От старейшина Джефри Р. Холанд watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Спасителят ако до мен е Мормонски хор на Табернакъла   
Помислете върху благословиите От президент Томас С. Монсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Мормонски хор на Табернакъла   
Прочети  Гледай Слушай ОтпечатайИзтегли

Неделна следобедна сесия

watchlisten 
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

The Day Dawn Is Breaking Мормонски хор на Табернакъла   
Молиш ли се ти? Мормонски хор на Табернакъла   
Да бъдем християни по-подобни на Христос От старейшина Робърт Д. Хейлз watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Радостта от изкуплението на мъртвите От старейшина Ричард Г. Скот watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Една стъпка по-близо до Спасителя От Ръсел Т. Осгъторп watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Ликувайте, Господ е Цар! Конгрегация   
Чрез вяра всички неща са изпълнени От старейшина Маркъс Б. Наш watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Да станеш истински ученик От старейшина Дениъл Л. Джонсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Благословиите на причастието От старейшина Дон Р. Кларк watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Обърнати към Господа От старейшина Дейвид А. Беднар watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Бог да бъде с вас, довиждане От президент Томас С. Монсън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Бог да бъде с вас, довиждане Мормонски хор на Табернакъла   
Прочети  Гледай Слушай ОтпечатайИзтегли

Общо събрание на Обществото за взаимопомощ

watchlisten 
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Да работим с жар Конгрегация   
Дали вярата в Единението на Исус Христос е записана в сърцата ни? От Линда К. Бъртън watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Потпури на песен на Неделното училище за деца Хор на Обществото за взаимопомощ от НПМ-колове в Солт Лейк   
Пробудете се за своите задължения От Керъл М. Стивънз watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Господ не ви е забравил От Линда Ш. Рийвз watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

I Stand All Amazed Конгрегация   
Полагащият грижи От президент Хенри Б. Айринг watchlistenprint
Download
close

Изтегли

 

Видео

Звук

Със Тебе всеки час Хор на Обществото за взаимопомощ от НПМ-колове в Солт Лейк