BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Vsa konferenca

watch
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Sobotni dopoldanski del

watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Slava Bogu na višavah Mormonski tabernakeljski zbor   
Kako trdno vero imate v Boga? Mormonski tabernakeljski zbor   
Dobrodošli na konferenci! Predsednik Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee Mormonski tabernakeljski zbor   
Ali lahko tako občutite sedaj? Starešina Quentin L. Cook watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

To vem. Po tem živim. To imam rada. Ann M. Dibb watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Neizrekljivi Božji dar starešina Craig C. Christensen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Hvaležni smo, Bog, za preroka Občestvo   
»Ker jaz živim, [boste živeli] tudi vi« starešina Shayne M. Bowen watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Vprašajte misijonarje! Lahko vam pomagajo! Starešina Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

I Will Follow God's Plan Mormonski tabernakeljski zbor   
O obžalovanju in odločitvah predsednik Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Sedaj se radostimo Mormonski tabernakeljski zbor   
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Sobotni popoldanski del

watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Arise, O Glorious Zion Zbor mladeničev in mladenk iz kolov v Bennionu in Taylorsvillu  
Božji sem otrok Zbor mladeničev in mladenk iz kolov v Bennionu in Taylorsvillu  
Izkazovanje podpore voditeljem Cerkve Predsednik Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Postanimo dobri starši Starešina L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Navdušeno na delo Starešina M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

»Pridi k meni, o Izraelova hiša« starešina Larry Echo Hawk watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Za delo vsi poprimimo Občestvo  
Kaj bo človek dal v zameno za svojo dušo? starešina Robert C. Gay watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Tempeljska merila starešina Scott D. Whiting watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Preizkušnja vere Starešina Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Obvarujte otroke Starešina Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Zbor mladeničev in mladenk iz kolov v Bennionu in Taylorsvillu  
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Duhovniški del

watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Ljubite druge Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Bratje, čaka nas delo Starešina D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Bodite hrabrega poguma, moči in delavnosti škof Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Bodite previdni glede sebe starešina Anthony D. Perkins watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Občestvo  
Radost duhovništva Predsednik Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Pomagajte jim meriti visoko Predsednik Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Ljudi glejmo, kakršni lahko postanejo Predsednik Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Nedeljski dopoldanski del

watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Povej, kaj resnica je Mormonski tabernakeljski zbor   
The Morning Breaks Mormonski tabernakeljski zbor   
Kje je paviljon? Predsednik Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Odkupna daritev Predsednik Boyd K. Packer watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Does the Journey Seem Long? Mormonski tabernakeljski zbor   
Najprej opazujte, nato služite Linda K. Burton watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Za delo vsi poprimimo Občestvo   
Učimo se s srcem starešina Walter F. González watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Prva in največja zapoved Starešina Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

If the Savior Stood Beside Me Mormonski tabernakeljski zbor   
Premišljujte o blagoslovih predsednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormonski tabernakeljski zbor   
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Nedeljski popoldanski del

watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

The Day Dawn Is Breaking Mormonski tabernakeljski zbor  
Si pomislil, da bi molil? Mormonski tabernakeljski zbor  
Bodimo bolj Kristusu podobni kristjani Starešina Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Radost v odkupitvi mrtvih Starešina Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Korak bližje Odrešeniku Russell T. Osguthorpe watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Občestvo  
Po veri se izpolni vse starešina Marcus B. Nash watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Postati pravi učenec starešina Daniel L. Johnson watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Blagoslovi zakramenta starešina Don R. Clarke watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Spreobrnjeni h Gospodu Starešina David A. Bednar watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Naj vas Bog spremlja, dokler se spet ne snidemo Predsednik Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Naj vas Bog spremlja, dokler se spet ne snidemo Mormonski tabernakeljski zbor  
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Generalni sestanek Društva za pomoč

watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Za delo vsi poprimimo Občestvo  
Ali je vera v odkupno daritev Jezusa Kristusa zapisana v naše srce? Linda K. Burton watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Venček hvalnic za Osnovno Zbor Društva za pomoč iz kolov mladih samskih v Salt Laku  
Pozorno se zavejmo svojih dolžnosti! Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Gospod vas ni pozabil Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

I Stand All Amazed Občestvo  
Negovalec Predsednik Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

O, potrebujem te Zbor Društva za pomoč iz kolov mladih samskih v Salt Laku