LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitetty Jumala! Mormonien tabernaakkelikuoro   
Niin varma on perustus Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tervetuloa konferenssiin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua tahdon seurata Mormonien tabernaakkelikuoro   
Voitteko nyt tuntea sellaista? Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Minä tiedän sen. Minä elän sen mukaan. Minä rakastan sitä. Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumalan sanomattoman suuri lahja Vanhin Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos, Luojamme, profeetasta Yleisö   
”Sillä minä elän ja tekin tulette elämään” Vanhin Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kysykää lähetyssaarnaajilta! He voivat auttaa teitä! Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Noudatan Jumalan suunnitelmaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Katumisista ja päätöksistä Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me riemuiten ootamme Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Arise, O Glorious Zion Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten yhdistetty kuoro Bennionin ja Taylorsvillen vaarnoista   
Oon lapsi Jumalan Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten yhdistetty kuoro Bennionin ja Taylorsvillen vaarnoista   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Hyviksi vanhemmiksi tuleminen Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tehkää innokkaasti työtä Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Tule minun luokseni, oi sinä Israelin huone” Vanhin Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran työhön käyn Yleisö   
Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Vanhin Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Temppelilaatua Vanhin Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Uskonne koettelemus Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suojelkaa lapsia Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On This Day of Joy and Gladness Nuorten Miesten ja Nuorten Naisten yhdistetty kuoro Bennionin ja Taylorsvillen vaarnoista   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos nyt Herran Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Rakastakaa toisianne Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Veljet, meillä on työtä tehtävänä Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Olkaa urheita rohkeudessa, voimassa ja toimeliaisuudessa Piispa Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tarkkailkaa itseänne Vanhin Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Johda meitä, Jehovamme Yleisö   
Pappeuden ilo Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Auttakaa heitä tähtäämään korkealle Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nähkää muut sellaisina, mitä heistä voi tulla Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nuoret Israelin Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oi, kalliimpi maailman kultaa on Mormonien tabernaakkelikuoro   
Nyt aamu koittaa armainen Mormonien tabernaakkelikuoro   
Missä on maja? Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sovitus Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Onko vaikea ties? Mormonien tabernaakkelikuoro   
Ensin huomaa, sitten palvele Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herrasta ja Kuninkaasta Yleisö   
Oppikaamme sydämellä Vanhin Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Käskyistä suurin ja tärkein Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jos Vapahtaja seisois vierelläin Mormonien tabernaakkelikuoro   
Huomatkaa siunaukset Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt aamu jo koittaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Aamuvarhain huoneessasi Mormonien tabernaakkelikuoro   
Olkaamme kristillisempiä kristittyjä Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Askeleen lähemmäksi Vapahtajaa Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Herra Kuningas! Yleisö   
Uskon voimalla kaikki toteutuu Vanhin Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Todelliseksi opetuslapseksi tuleminen Vanhin Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sakramentin siunauksia Vanhin Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kääntyneet Herraan Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herra olkoon tiellä kanssasi Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herra olkoon tiellä kanssasi Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen Apuyhdistyksen kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran työhön käyn Yleisö   
Onko usko Jeesuksen Kristuksen sovitukseen kirjoitettu sydämeemme? Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä Alkeisyhdistyksen lauluja Apuyhdistyksen kuoro nuorten naimattomien aikuisten vaarnoista Salt Lake Cityssä   
Täysin hereillä velvollisuuksissamme Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herra ei ole unohtanut teitä Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I Stand All Amazed Yleisö   
Huolenpitäjä Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua tarvitsen mä aina Apuyhdistyksen kuoro nuorten naimattomien aikuisten vaarnoista Salt Lake Cityssä