ČITAJ  GledajSlušajPreuzmi

Cijeli sabor

watch
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

Subotnje jutarnje zasjedanje

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Glory to God on High Zbor Mormon Tabernacle   
Baš čvrst nama vjere Zbor Mormon Tabernacle   
Dobrodošli na sabor predsjednik Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee Zbor Mormon Tabernacle   
Osjećate li to i sad? starješina Quentin L. Cook watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Ja to znam. Ja to živim. Ja to volim. Ann M. Dibb watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Neizrecivi dar od Boga starješina Craig C. Christensen watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Hvala ti Bože na proroku Kongregacija   
»Jer ja živim i jer ćete i vi živjeti« starješina Shane M. Bowen watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Pitajte misionare! Oni vam mogu pomoći! starješina Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

I Will Follow God’s Plan Zbor Mormon Tabernacle   
O žaljenju i odlukama predsjednik Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Now Let Us Rejoice Zbor Mormon Tabernacle   
ČITAJ  GledajSlušajPreuzmi

subotnje poslijepodnevno zasjedanje

watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Arise, O Glorious Zion Zbor Mladića i Djevojaka iz okola u Bennionu i Taylorsvilleu  
Božje sam dijete ja Zbor Mladića i Djevojaka iz okola u Bennionu i Taylorsvilleu  
Podržavanje crkvenih dužnosnika predsjednik Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Postati dobri roditelji starješina L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Brižljivo se zauzimati starješina M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

»Dođi k meni, o dome Izraelov« starješina Larry Echo Hawk watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Koračamo s vjerom Kongregacija  
Što li čovjek može dati u zamjenu za svoju dušu? starješina Robert C. Gay watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Hramsko mjerilo starješina Scott D. Whiting watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Kušnja vaše vjere starješina Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Zaštita djece starješina Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Zbor Mladića i Djevojaka iz okola u Bennionu i Taylorsvilleu  
ČITAJ  GledajSlušajPreuzmi

Svećeničko zasjedanje

watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Kličite, radujte se Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Volite jedan drugoga Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
Braćo, imamo posla starješina D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Budite vrijedni u hrabrosti, snazi i postignuću biskup Gary E. Stevenson watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Pazite sebe starješina Anthony D. Perkins watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Kongregacija  
Radost svećeništva predsjednik Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Pomozite im da visoko ciljaju predsjednik Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Vidi druge kakvima mogu postati predsjednik Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden  
ČITAJ  GledajSlušajIspišiPreuzmi

Nedjeljno jutarnje zasjedanje

watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Oh Say, What Is Truth? Zbor Mormon Tabernacle   
The Morning Breaks Zbor Mormon Tabernacle   
Gdje je šator? predsjednik Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Pomirenje predsjednik Boyd K. Packer watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Does the Journey Seem Long? Zbor Mormon Tabernacle   
Prvo motri, zatim služi Linda K. Burton watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Pozvan služitʼ Kongregacija   
Učiti našim srcem starješina Walter F. González watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Prva velika zapovijed starješina Jeffrey R. Holland watchlisten 
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Da je Spasitelj sad tu Zbor Mormon Tabernacle   
Razmislite o blagoslovima predsjednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Zbor Mormon Tabernacle   
ČITAJ  GledajSlušajPreuzmi

Nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje

watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

The Day Dawn Is Breaking Zbor Mormon Tabernacle  
Moliš li se ti? Zbor Mormon Tabernacle  
Biti kršćanskiji kršćanin starješina Robert D. Hales watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Radost otkupljenja mrtvih starješina Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Korak bliže Spasitelju Russell T. Osguthorpe watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King Kongregacija  
Po vjeri se ispunja sve starješina Marcus B. Nash watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Postati istiniti učenik starješina Daniel L. Johnson watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Blagoslovi sakramenta starješina Don R. Clarke watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Obraćeni Gospodinu starješina David A. Bednar watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

S tobom Bog do novog susreta predsjednik Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

S tobom Bog do novog susreta Zbor Mormon Tabernacle  
ČITAJ  GledajSlušajPreuzmi

Opći sastanak Potpornog društva

watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Koračamo s vjerom Kongregacija  
Je li vjera u pomirenje Isusa Krista upisana u naša srca? Linda K. Burton watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Potpuri pjesama Male škole Zbor Potpornog društva iz okola MS-a u Salt Lakeu  
Budimo svjesne naših dužnosti Carole M. Stephens watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Gospodin vas nije zaboravio Linda S. Reeves watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

I Stand All Amazed Kongregacija  
Njegovatelj predsjednik Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Preuzmi

 

Video

Audio

Ne mogu bez tebe Zbor Potpornog društva iz okola MS-a u Salt Lakeu