Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Download
close

Բեռնավորել

 

Տեքստ

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Աստծուն բարձրում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Աստծո Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Բարի գալուստ համաժողով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեր, Քեզ կհետևեմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Այժմ դուք ունե՞ք այդպիսի զգացում: Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ես գիտեմ դա: Ես ապրում եմ դրանով: Ես սիրում եմ դա: Էնն Մ. Դիբ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Անասելի պարգև Աստծուց Երեց Քրեյգ Ք. Քրիսչենսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ   
«Որովհետեւ ես կենդանի եմ, եւ դուք կենդանի կլինեք» Երեց Շեյն Մ. Բոուեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հարցրեք միսիոներներին: Նրանք կարող ենք օգնել ձեզ: Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ես կհետևեմ Աստծո ծրագրին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ափսոսանքների և վճիռների մասին Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք ուրախանանք Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վեր, փառավոր Սիոն Երիտասարդ Տղամարդկանց և Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Բենյոն և Թեյլորսվիլ ցցերից   
Աստծո զավակն եմ Երիտասարդ Տղամարդկանց և Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Բենյոն և Թեյլորսվիլ ցցերից   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Դառնալ լավ ծնողներ Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եռանդուն ներգրավված Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

«Եկեք ինձ մոտ, ով Դուք, Իսրայելի տուն» Երեց Լարի Էքո Հոք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք առաջ շարժվենք Հավաքվածներ   
Ի՞նչ փրկանք կտա մարդ իր անձի համար Երեց Ռոբերտ Ք. Գայ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տաճարի չափանիշ Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ձեր հավատքի փորձությունը Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Պաշտպանել երեխաներին Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուրախության այս օրը Երիտասարդ Տղամարդկանց և Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Բենյոն և Թեյլորսվիլ ցցերից   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Տիրոջը Ամենազոր Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Սիրեք միմյանց Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Եղբայրներ, մենք գործ ունենք կատարելու Երեց Դ. Թոդ Քրիստոսֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եղեք անվեհեր խիզախության, ուժի և գործի մեջ Եպիսկոպոս Գարի Ի. Սթիվենսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Զգուշացեք ձեզ համար Երեց Էնթոնի Դ. Փերքինս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Հավաքվածներ   
Քահանայության ուրախությունը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Օգնեք նրանց բարձր նպատակներ դնել Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեսեք ուրիշներին այնպես, ինչպիսին նրանք կարող են դառնալ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Հույսը Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ճշմարտությունը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Առավոտն է բացվում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Որտե՞ղ է տաղավարը Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քավությունը Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Արդյո՞ք երկար է ճանապարհը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Նախ նկատեք, ապա ծառայեք Լինդա Ք. Բըրթըն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կանչված ծառայելու Հավաքվածներ   
Սրտով սովորել Երեց Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առաջին մեծ պատվիրանը Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եթե Փրկիչն կողքիս լիներ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Հիշեք օրհնությունները Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Թե ճամփադ դժվար է, մի վախեցիր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Լուսաբացը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Աղոթեցի՞ր դու Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Լինել ավելի քրիստոսանման քրիստոնյա Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մահացածներին փրկագնելու ուրախությունը Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մեկ քայլ մոտ Փրկչին Ռասսել Տ. Օսգաթորփ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Հավաքվածներ   
Հավատքով են կատարվում բոլոր բաները Երեց Մարկուս Բ. Նաշ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Դառնալով ճշմարիտ հետևորդ Երեց Դանիել Լ. Ջոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հաղորդության օրհնությունները Երեց Դոն Ռ. Քլարկ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Դարձ դեպի Տերը Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեր ընդ ձեզ մինչև նոր հանդիպում Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեր ընդ ձեզ մինչև նոր հանդիպում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Սփոփող Միության Գերագույն Ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք առաջ շարժվենք Հավաքվածներ   
Արդյոք Հիսուս Քրիստոսի Քավության հանդեպ հավատքը գրվա՞ծ է մեր սրտերում Լինդա Կ. Բըրթըն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երեխաների երգ Սփոփող Միության երգչախումբ Սոլթ Լեյքի ԵԱ ցցերից   
Արթնանանք մեր պարտականության մեջ Քերոլ Մ. Սթեֆենս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տերը մեզ չի մոռացել Լինդա Շ. Ռիվս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I Stand All Amazed Հավաքվածներ   
Խնամատարներ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ինձ հետ եղիր Դու միշտ Սփոփող Միության երգչախումբ Սոլթ Լեյքի ԵԱ ցցերից