LESA  HorfaHlustaNiðurhala

Öll ráðstefna

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Morning Session

   
Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir   
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Velkomin á ráðstefnu Thomas S. Monson forseti  print
Lord, I Would Follow Thee Mormon Tabernacle Choir   
Finnið þér slíkt nú? Öldungur Quentin L. Cook  print
Ég veit það. Ég lifi samkvæmt því. Ég elska það. Ann M. Dibb  print
Ólýsanleg gjöf frá Guði Öldungur Craig C. Christensen  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation   
„Því ég lifi og þér munuð lifa“ Öldungur Shayne M. Bowen  print
Spyrjið trúboðana! Þeir geta hjálpað ykkur! Öldungur Russell M. Nelson  print
I Will Follow God's Plan Mormon Tabernacle Choir   
Um eftirsjá og ákvarðanir Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Afternoon Session

   
Arise, O Glorious Zion A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
I Am a Child of God A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
The Sustaining of Church Officers President Henry B. Eyring    
Becoming Goodly Parents Elder L. Tom Perry    
Starfið af kappi Öldungur M. Russell Ballard  print
„Komið til mín, ó, þér Ísraelsætt“ Öldungur Larry Echo Hawk  print
Let Us All Press On Congregation   
Hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Öldungur Robert C. Gay  print
Musterisstaðlar Öldungur Scott D. Whiting  print
Eldraun trúar yðar Öldungur Neil L. Andersen  print
Vernda börnin Öldungur Dallin H. Oaks  print
On This Day of Joy and Gladness A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Priesthood Session

   
Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Bræður, við höfum verk að vinna Öldungur D. Todd Christofferson  print
Verið hugdjarfir og kjarkmiklir, sterkir og athafnasamir Gary E. Stevenson biskup  print
Gætið yðar Öldungur Anthony D. Perkins  print
Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation   
Gleði prestdæmisins Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Hjálpa þeim að setja markið hátt Henry B. Eyring forseti  print
Sjá aðra eins og þeir geta orðið Thomas S. Monson forseti  print
Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Morning Session

   
Oh Say, What Is Truth? Mormon Tabernacle Choir   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
Hvar er tjaldið? Henry B. Eyring forseti  print
Friðþægingin Boyd K. Packer forseti  print
Does the Journey Seem Long? Mormon Tabernacle Choir   
Fylgjast fyrst með, síðan þjóna Linda K. Burton  print
Called to Serve Congregation   
Að læra með hjartanu Öldungur Walter F. González  print
Fyrsta og æðsta boðorðið Öldungur Jeffrey R. Holland  print
If the Savior Stood Beside Me Mormon Tabernacle Choir   
Ígrundið blessanirnar Thomas S. Monson forseti  print
If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Afternoon Session

   
The Day Dawn Is Breaking Mormon Tabernacle Choir   
Did You Think to Pray? Mormon Tabernacle Choir   
Að vera kristilegri kristinn maður Öldungur Robert D. Hales  print
Gleðin við að endurleysa hina dánu Öldungur Richard G. Scott  print
Einu skrefi nær frelsaranum Russell T. Osguthorpe  print
Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
Fyrir trú uppfyllast allir hlutir Öldungur Marcus B. Nash  print
Að verða sannur lærisveinn Öldungur Daniel L. Johnson  print
Blessanir sakramentisins Öldungur Don R. Clarke  print
Snúið til Drottins Öldungur David A. Bednar  print
Guð sé með þér uns við hittumst heil Thomas S. Monson forseti  print
God Be with You Till We Meet Again Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaNiðurhala

General Relief Society Meeting

  
Let Us All Press On Congregation  
Is Faith in the Atonement of Jesus Christ Written in Our Hearts? Linda K. Burton   
Primary Song Medley Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake  
Wide Awake to Our Duties Carole M. Stephens   
The Lord Has Not Forgotten You Linda S. Reeves   
I Stand All Amazed Congregation  
The Caregiver President Henry B. Eyring   
I Need Thee Every Hour Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake