ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Glory to God on High ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
How Firm a Foundation ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ຂໍ​ຕ້ອນຮັບ​ສູ່​ກອງ​ປະຊຸມ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ທອມມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Lord, I Would Follow Thee ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້ສຶກ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນບໍ່​ໃນ​ຂະນະນີ້? ​ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ຄວນຕິນ ​ແອວ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເຮົາ​ຮູ້. ເຮົາ​ເຮັດ. ເຮົາ​ຮັກ. ​ໂດຍ ແອນ ເອັມ ດິບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂອງ​ປະທານ​ທີ່​ບໍ່​ອາດ​ຈະ​ກ່າວ​ເຖິງ​ໄດ້​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຄະ​ເຣກ ຊີ ຄຣິສ​ເຕັນ​ເສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

We Thank Thee, O God, for a Prophet ຜູ້ມາຮ່ວມ   
“ເພາະ​ເຮົາ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່, ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ຄື​ກັນ” ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເຊ​ນ ເອັມ ໂບ​ເວັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ໃຫ້ຖາມ​ຜູ້​ສອນ​ສາດສະໜາ! ​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອ​ທ່ານ! ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຣະ​ໂຊ ​ເອັມ ​ແນວສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Will Follow God's Plan ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ກິນ​ແໜງ ​ແລະ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ແນ່ວ​ແນ່ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ດີ​ເດີ ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Now Let Us Rejoice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Arise, O Glorious Zion ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ຍິງ​ໜຸ່ມ​ຈາກ​ສະ​ເຕກ Bennion ​ແລະ Taylorsville   
I Am a Child of God ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ຍິງ​ໜຸ່ມ​ຈາກ​ສະ​ເຕກ Bennion ​ແລະ Taylorsville   
ການສະໜັບສະ​ໜູນ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ກາຍເປັນ​ບິດາ​ມານ​ດາ​ຜູ້​ປະເສີດ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແອວ ທອມ ແພ​ຣີ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ກະຕືລືລົ້ນ ​ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ​​ເອັມ ຣະ​ໂຊ ບາ​ເລີດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

“ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ໂອ້​ເຈົ້າ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ເອີຍ” ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ແລ​ຣີ ເອັກ​ໂກ ຮອກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Let Us All Press On ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ມີ​ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ມະນຸດ​ນຳ​ມາ​ແລກ​ເອົາ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຕົນ​ຄືນ​ໄດ້? ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣໍ​ເບີດ ຊີ ເກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ມາດຕະຖານ​ຂອງ​ພຣະ​ວິຫານ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ສະ​ກາດ ດີ ໄວ​ທິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ທົດ​ລອງ​ສັດທາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ນຽວ ​​ແອວ ​ແອນ​ເດີ​​ເສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກນ້ອຍ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ດາ​ລິນ ​ເອັຈ ​ໂອກສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

On This Day of Joy and Gladness ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຊາຍ​ໜຸ່ມ ​ແລະ ຍິງ​ໜຸ່ມ​ຈາກ​ສະ​ເຕກ Bennion ​ແລະ Taylorsville   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
ອ້າຍ​ນ້ອງ​​ທັງຫລາ​ຍ, ​ເຮົາ​ມີ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ ​​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່ກ້າຫານ​ທີ່​ສຸດ, ​ມີ​ກຳລັງ, ​ແລະ ວ່ອງ​ໄວ ​ໂດຍ​ ອະທິການ ແກຣີ ອີ ສະຕີບ​ເວັນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ລະ​ວັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຕົນ​ເອງ ​ໂດຍ ​​ແອວ​ເດີ ແອນ​ໂທ​ນີ ດີ ​ເພີ​ຄິນສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ຄວາມ​ສຸກຂອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ ​ໂດຍ ​ປະທານດີ​ເດີ ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຊ່ອຍ​​ເຫລືອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​​​ໃຫ້ແນຂຶ້ນສູງ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​​ເຫັນຄົນ​ອື່ນ​ດັ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​​ເຈົ້າຈະ​ກາຍ​ເປັນ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Oh Say, What Is Truth? ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
The Morning Breaks ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ສາລາ​ຢູ່​ໃສ? ​ໂດຍ​ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ຊົດ​​ໃຊ້ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ບອຍ ​ເຄ ​ແພ໊ກ​ເກີ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Does the Journey Seem Long? ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
​ສັງ​ເກດກ່ອນ, ​ແລ້ວ​ຮັບ​ໃຊ້ ​ໂດຍ ລິນ​ດາ ເຄ ​ເບີ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Called to Serve ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ດ້ວຍ​ຫົວໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ວໍ​ເທີ ແອັຟ ກອນ​ຊາ​ເລ​ສ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພຣະບັນຍັດ​ຂໍ້​ໃຫຍ່ ​ແລະ ຂໍ້​ຕົ້ນ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

If the Savior Stood Beside Me ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພອນ ໂດຍ ​ປະທານ​ທອມ​ມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

If the Way Be Full of Trial, Weary Not ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Day Dawn Is Breaking ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
Did You Think to Pray? ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ການ​ເປັນ​ຄົນ​ຄຣິດ​ສະ​ຕຽນ​ທີ່​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະຄຣິດ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ຣໍ​ເບີດ ດີ ແຮ​ວສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ຂອງ​ການ​ໄຖ່​ຄົນ​ທີ່​ລ່ວງ​ລັບ​ໄປ​ແລ້ວ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ຣິ​ເຈີດ ຈີ ສະ​ກາດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເຂົ້າ​ໃກ້​ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ລອດ​ອີກ​ໜຶ່ງ​ບາດກ້າວ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ຣະ​ໂຊ ທີ ອໍ​ສະ​ກູ​ທອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Rejoice, the Lord Is King! ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ດ້ວຍ​ສັດທາ ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຍ່ອມ​ສຳ​ເລັດ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ມາ​ກັສ ບີ ​ແນັດ​ຊ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ກາຍເປັນ​ສານຸສິດ​ທີ່ແທ້​ຈິງ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ແດນ​ໂຍ ແອວ ຈອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພອນ​ຂອງ​ສິນ​ລະ​ລຶກ ​ໂດຍ ດອນ ອາ ຄະລາກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ໃນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າຈົ່ງສະຖິດ​ຢູ່​ນຳທ່ານຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ກັນ​ອີກ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ​ໃຫ້​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ນຳ​ທ່ານ​ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ກັນ​ອີກ ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Let Us All Press On ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ສັດທາ​ໃນ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດຖືກ​ຂຽນ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຮົາ​ບໍ? ​ໂດຍ ລິນ​ດາ  ​ເຄ ​ເບີ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເພງປະສົມຂອງຊນປະຖົມໄວ ກຸ່ມນັກຮ້ອງສາວໂສດຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງເຊົາເລັກ   
ຈົ່ງ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນສູ່​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ເຮົາ ​ໂດຍ ແຄ​ໂຣ ​ເອັມ ສະ​ເຕັບ​ເຟັນສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າບໍ່​ເຄີຍ​ລືມ​ທ່ານ ​ໂດຍ ລິນ​ດາ ​ແອັສ ຣະອີ​ບສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Stand All Amazed ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ຜູ້​ດູ​ແລ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Need Thee Every Hour ກຸ່ມນັກຮ້ອງສາວໂສດຂອງສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງເຊົາເລັກ