SKAITYTI  ŽiūrėtiKlausytiAtsisiųsti

Visa konferencija

Download
close

Atsisiųsti

 

Tekstas

SKAITYTI  ŽiūrėtiKlausytiSpausdintiAtsisiųsti

Saturday Morning Session

   
Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir   
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Sveiki susirinkę į konferenciją Prezidentas Tomas S. Monsonas  print
Lord, I Would Follow Thee Mormon Tabernacle Choir   
Ar galite taip jaustis dabar? Vyresnysis Kventinas L. Kukas  print
Žinau tai. Gyvenu pagal tai. Myliu tai. Ana M. Dib  print
Neapsakoma Dievo dovana Vyresnysis Kreigas K. Kriščensenas  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation   
„Nes aš gyvenu ir jūs gyvensite“ Vyresnysis Šeinas M. Bouenas  print
Paklauskite misionierių! Jie jums gali padėti! Vyresnysis Raselas M. Nelsonas  print
I Will Follow God's Plan Mormon Tabernacle Choir   
Apie apgailestavimus ir apsisprendimus Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas  print
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
SKAITYTI  ŽiūrėtiKlausytiSpausdintiAtsisiųsti

Saturday Afternoon Session

   
Arise, O Glorious Zion A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
I Am a Child of God A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
Bažnyčios pareigūnų palaikymas Prezidentas Henris B. Airingas  print
Tapti gerais gimdytojais Vyresnysis L. Tomas Peris  print
Būkite uoliai užsiėmę Vyresnysis M. Raselas Balardas  print
„Ateikite pas mane, o jūs, Izraelio namai“ Vyresnysis Laris Ekou Hokas  print
Let Us All Press On Congregation   
Ką žmogus duos mainais už savo sielą? Vyresnysis Robertas K. Gajus  print
Šventyklos standartas Vyresnysis Skotas D. Vaitingas  print
Jūsų tikėjimo išbandymas Vyresnysis Nylas L. Andersenas  print
Apsaugokime vaikus Vyresnysis Dalinas H. Ouksas  print
On This Day of Joy and Gladness A Young Men and Young Women Choir from Stakes in Bennion and Taylorsville   
SKAITYTI  ŽiūrėtiKlausytiSpausdintiAtsisiųsti

Priesthood Session

   
Praise to the Lord, the Almighty Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Love One Another Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Broliai, mes turime darbo Vyresnysis D. Todas Kristofersonas  print
Būkite šaunūs drąsa ir taip pat jėga bei uolumu Vyskupas Garis E. Styvensonas  print
Saugokitės! Vyresnysis Antonis D. Perkinsas  print
Guide Us, O Thou Great Jehovah Congregation   
Kunigystės džiaugsmas Prezidentas Dyteris F. Uchtdorfas  print
Padėkite jiems siekti aukštumų Prezidentas Henris B. Airingas  print
Matykite kitus tokius, kokie jie gali tapti Prezidentas Tomas S. Monsonas  print
Hope of Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
SKAITYTI  ŽiūrėtiKlausytiSpausdintiAtsisiųsti

Sunday Morning Session

   
Oh Say, What Is Truth? Mormon Tabernacle Choir   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
Kurgi ta priedanga? Prezidentas Henris B. Airingas  print
Apmokėjimas Prezidentas Boidas K. Pakeris  print
Does the Journey Seem Long? Mormon Tabernacle Choir   
Pastebėkime ir tarnaukime Linda K. Burton  print
Called to Serve Congregation   
Mokykimės širdimi Vyresnysis Volteris F. Gonzalesas  print
Pirmasis ir didysis įsakymas Vyresnysis Džefris R. Holandas  print
If the Savior Stood Beside Me Mormon Tabernacle Choir   
Apsvarstyk palaimas Prezidentas Tomas S. Monsonas  print
If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormon Tabernacle Choir   
SKAITYTI  ŽiūrėtiKlausytiSpausdintiAtsisiųsti

Sunday Afternoon Session

   
The Day Dawn Is Breaking Mormon Tabernacle Choir   
Did You Think to Pray? Mormon Tabernacle Choir   
Būkime panašesni į Kristų krisčionys Vyresnysis Robertas D. Heilsas  print
Mirusiųjų išpirkimo džiaugsmas Vyresnysis Ričardas G. Skotas  print
Vienu žingsniu arčiau Gelbėtojo Raselas T. Osgutorpė  print
Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
Viskas įvykdoma tikėjimu Vyresnysis Markusas B. Nešas  print
Tapk tikruoju mokiniu Vyresnysis Danielius L. Džonsonas  print
Sakramento palaiminimai Vyresnysis Donas R. Klarkas  print
Atsivertę į Viešpatį Vyresnysis Deividas E. Bednaris  print
Tave Dievas telydės nuolat Prezidentas Tomas S. Monsonas  print
God Be with You Till We Meet Again Mormon Tabernacle Choir   
SKAITYTI  ŽiūrėtiKlausytiSpausdintiAtsisiųsti

General Relief Society Meeting

   
Let Us All Press On Congregation   
Is Faith in the Atonement of Jesus Christ Written in Our Hearts? Linda K. Burton    
Primary Song Medley Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake   
Pabuskime savo pareigoms Kerol M. Styvens  print
Viešpats neužmiršo jūsų Linda S. Ryvz  print
I Stand All Amazed Congregation   
Rūpintojas Prezidentas Henris B. Airingas  print
I Need Thee Every Hour Relief Society Choir from YSA Stakes in Salt Lake