CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

watch
Download
close

Descarcă

 

Text

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Slavă lui Dumnezeu Corul Tabernacolului Mormon   
Ce trainică temelie Corul Tabernacolului Mormon   
Bine aţi venit la conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Doamne, Îţi voi urma calea Corul Tabernacolului Mormon   
Puteţi să simţiţi astfel acum? Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ştiu acest adevăr. Trăiesc potrivit lui. Îl iubesc. Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Un dar nespus de mare de la Dumnezeu Vârstnicul Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mulţumim, Ţie, Dumnezeul nostru Congregaţia   
„Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi” Vârstnicul Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Întrebaţi-i pe misionari! Ei vă pot ajuta! Vârstnicul Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Voi urma planul lui Dumnezeu Corul Tabernacolului Mormon   
Despre regrete şi decizii Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să ne bucurăm Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Arise, O Glorious Zion Un cor al Tinerilor Băieţi şi Tinerelor Fete din ţăruşii Bennion şi Taylorsville   
Copil al Domnului Un cor al Tinerilor Băieţi şi Tinerelor Fete din ţăruşii Bennion şi Taylorsville   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să devenim părinţi de seamă Vârstnicul L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Angajaţi-vă cu sârguinţă într-o cauză bună Vârstnicul  M.  Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

„Veniţi la Mine, o, voi casă a lui Israel” Vârsticul Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cu toţi în munca Domnului să înaintăm Congregaţia   
Ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Vârstnicul Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Standardele templului Vârstnicul Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Încercarea credinţei dumneavoastră Vârstnicul Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Protejaţi copiii Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Azi, în zi de bucurie Un cor al Tinerilor Băieţi şi Tinerelor Fete din ţăruşii Bennion şi Taylorsville   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea preoţiei

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Slavă Domnului Atotputernic Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Iubiţi-vă unul pe altul Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
Stimaţi fraţi, avem de lucru Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Fiţi curajoşi, puternici şi energici Episcopul Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Luaţi seama la voi înşivă Vârstnicul Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Îndrumă-ne, mare Iehova Congregaţia   
Bucuria de a avea preoţia Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ajutaţi-i pe tineri să-şi stabilească ţeluri înalte Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să-i vedem pe ceilalţi aşa cum ar putea deveni Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Speranţa lui Israel Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce-i adevărul? Corul Tabernacolului Mormon   
Zorii apar Corul Tabernacolului Mormon   
Unde este cortul? Preşedintele Henry B Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ispăşirea Preşedintele Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Does the Journey Seem Long? Corul Tabernacolului Mormon   
Mai întâi observaţi, apoi slujiţi Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Chemaţi să slujim Congregaţia   
Să învăţăm cu inima noastră Vârstnicul Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cea dintâi şi cea mai mare poruncă Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

If the Savior Stood Beside Me Corul Tabernacolului Mormon   
Gândiţi-vă la binecuvântări Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Acum apar zorii Corul Tabernacolului Mormon   
Oare te-ai rugat? Corul Tabernacolului Mormon   
Să fim creştini mai asemănători lui Hristos Vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Bucuria de a-i mântui pe cei morţi Vârstnicul Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Un pas mai aproape de Salvator Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul este Rege! Congregaţia   
Prin credinţă toate lucrurile sunt împlinite Vârstnicul Marcus  B. Nash watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să devenim ucenici adevăraţi Vârstnicul Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Binecuvântările împărtăşaniei Vârstnicul Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Convertiţi la Domnul Vârstnicul David  A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul să vă aibă-n grija Sa până ce iar ne vom vedea Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul să vă aibă-n grija Sa până ce iar ne vom vedea Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea Generală a Societăţii de Alinare

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cu toţi în munca Domnului să înaintăm Congregaţia   
Este scrisă în inimile noastre credinţa în ispăşirea lui Isus Hristos? Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Potpuriu de cântece ale Societăţii Primare Corul Societăţii de Alinare din ţăruşi pentru tineri adulţi necăsătoriţi din Salt Lake   
Pe deplin conştiente de îndatoririle noastre Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul nu v-a uitat Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I Stand All Amazed Congregaţia   
Cele care poartă de grijă Preşedintele Henry  B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

De Tine am nevoie Corul Societăţii de Alinare din ţăruşi pentru tineri adulţi necăsătoriţi din Salt Lake