TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E Arue Tatou Nei Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Auê te Paari Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Manava i te amuiraa Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Pee Au ia Oe Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ua tia anei ia outou i te hinaaro i te reira i teie nei? Na Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua ite au i te reira. Te ora nei au i te reira. Te here nei au i te reira. Na Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E horo‘a parau-ore-hia na te Atua Na Elder Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa   
«No te mea e ora vau, e ora atoa ho‘i outou» Na Elder Shayne M. Bowen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A ani i te mau misionare! E nehenehe ta ratou e tauturu ia outou! Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Je veux suivre le plan de Dieu Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
No te mau tatarahaparaa e te mau faaotiraa Na te Peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arise, O Glorious Zion Te hoê pŭpŭ himene Feia Apî Tamaroa e Feia Apî Tamahine no te mau tĭtĭ no Bennion e Taylorsville   
E tamarii au na te Atua. Te hoê pŭpŭ himene Feia Apî Tamaroa e Feia Apî Tamahine no te mau tĭtĭ no Bennion e Taylorsville   
Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te riroraa ei mau metua maitai Na Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia anaanatae i te rave Na Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

«A haere mai ia’u, Outou te utuafare o Iseraela e» Na Elder Larry Echo Hawk watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ara Mai Tatou Amuiraa   
E eaha ta te taata nei e ore e horo‘a ei hoo i to’na iho ora? Na Elder Robert C. Gay watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te faito tano no te hiero Na Elder Scott D. Whiting watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tamataraa o to outou faaroo Na Elder Neil L. Anderen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Paruru i te mau tamarii Na Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

On This Day of Joy and Gladness Te hoê pŭpŭ himene Feia Apî Tamaroa e Feia Apî Tamahine no te mau tĭtĭ no Bennion e Taylorsville   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arue Ia’na te Arii Mana Hope ra Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
A Here Outou Mai Ta’u i Here Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
E te mau taea‘e, e ohipa ta tatou Na Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia riro ei aito i te itoito, te puai, e te măta‘u ore Na te Episekopo Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ia ara maitai ia outou iho Na Elder Anthony D. Perkins watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aratai mai e Iehova Amuiraa   
Te oaoa o te Autahu‘araa Na te Peresideni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tauturu ia ratou ia tutonu i te faito teitei Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hi‘o ia vetahi ê ei taata ta ratou e nehenehe e riro mai Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Tiaturiraa no Ziona Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Ogden   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Eaha te Parau Mau ? Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Hiti Mai Nei te Mahana Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Teihea ra te ti‘ahapa? Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Taraehara Na te Peresideni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Does the Journey Seem Long? Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
A hi‘opo‘a na mua e a tavini i muri iho Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Maitihia e te Atua ra Amuiraa   
Haapii ma to tatou aau Na Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te ture matamua e tei hau i te rahi Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ahani e tei piha‘i iho te Faaora ia’u Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Hi‘o na i te mau haamaitairaa Na te Peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ua Tae i te Hora Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Ua Pure anei Oe ? Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Riro mai ei taata keresetiano keresetiano a‘e Na Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te oaoa no te faaoraraa i tei pohe Na Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hoê taahiraa piri atu i te Faaora Na Russell T. Osguthorpe watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu! Amuiraa   
Na roto i te faaroo e ti‘a’i te mau mea atoa Na Elder Marcus B. Nash watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te riroraa ei pĭpĭ mau Na Elder Daniel L. Johnson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te mau haamaitairaa o te oro‘a mo‘a Na Elder Don R. Clarke watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faafariuhia i te Fatu Na Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ei te Atua tatou i teie nei Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ei te Atua Tatou i Teie nei Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Sotaiete Tauturu

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Ara Mai Tatou Amuiraa   
Te faaroo i te Taraehara a Iesu Mesia, ua papa‘ihia anei i roto i to tatou aau? Na Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faanahoraa himene na te Paraimere Pŭpŭ himene a te Sotaiete Tauturu, e FAP no te mau tĭtĭ no Roto Miti   
E ara maitai ia ite hope roa i ta tatou mau hopoi‘a Na Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Aita te Fatu i haamo‘e ia outou Na Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I Stand All Amazed Amuiraa   
Te taata aupuru Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Hinaaro Vau ia Oe Pŭpŭ himene a te Sotaiete Tauturu, e FAP no te mau tĭtĭ no Roto Miti