LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Vapahtaja Israelin Mormonien tabernaakkelikuoro   
Nyt kunniaa vain laulakaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tervetuloa konferenssiin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kansat, te kuulkaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Nämä asiat minä tiedän Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Varma perustus Piispa Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me olemme taivaallisen Isän tyttäriä Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran työhön käyn Yleisö   
Vapahtaja haluaa antaa anteeksi Vanhin Craig A. Cardon watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Tämä on minun työni ja kirkkauteni” Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

usko Mormonien tabernaakkelikuoro   
”Tulkaa minun luokseni” Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mä tiedän, että elää Hän Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jeesus, Sun nimes kaunoisin Brigham Youngin yliopiston yhdistetty kuoro   
Aamuvarhain huoneessasi Brigham Youngin yliopiston yhdistetty kuoro   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2012 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tilastoraportti 2012 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jotta meillä olisi kotona rauha Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Henkilökohtainen rauha: palkinto vanhurskaudesta Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Herra Kuningas! Yleisö   
Herran tie ja tapa Vanhin Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Evankeliumi koko maailmalle Vanhin John B. Dickson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me uskomme, että tulee olla siveellinen Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nouskaa aallon matkaan Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suo enemmän mulle Brigham Youngin yliopiston yhdistetty kuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Arise, O God, and Shine Salt Laken nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen pappeudenhaltijoiden kuoro   
Sua kohti Herrani Salt Laken nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen pappeudenhaltijoiden kuoro   
Seisokaa lujina pyhissä paikoissa Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pappeuden voima pojassa Vanhin Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pyhä velvollisuutenne palvella David L. Beck watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nuoret Israelin Yleisö   
Neljä nimitystä Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me olemme yhtä Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Te pojat Jumalan Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teit, Israelin vanhimmat Salt Laken nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen pappeudenhaltijoiden kuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt lähde työhön uskossa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormonien tabernaakkelikuoro   
Jumalan valon antama toivo Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Minua käy sä seuraamaan Mormonien tabernaakkelikuoro   
Se on ihme Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sanat, joita puhumme Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Johda meitä, Jehovamme Yleisö   
Avioliitto: katso ja opi Vanhin L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lainkuuliaisuus on vapautta Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rakkaus Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kuuliaisuus tuo siunauksia Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pelvotta käykää Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kerrothan taas Jeesuksesta Mormonien tabernaakkelikuoro   
”Minä uskon” Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kristuksen seuraajia Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Isä ja Poika Vanhin Christoffel Golden jr. watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me riemuiten ootamme Yleisö   
Koti – elämän koulu Vanhin Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran hyväksymä Vanhin Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kauniita aamuja Vanhin Bruce D. Porter watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lunastus Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kunnes taasen kohdataan Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rauhallasi, Herra meitä Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen Nuorten Naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Laella kukkulan Yleisö   
Temppelin pyhyydessä Highlandin vaarnojen Nuorten Naisten kuoro   
Teidän pyhät paikkanne Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suo enemmän mulle Highlandin vaarnojen Nuorten Naisten kuoro   
Kun pelastatte tytön, pelastatte sukupolvia Mary N. Cook  listenprint
Download
close

Lataa

 

Ääni

Standing in Holy Places Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko    
Älkää horjuko! Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kalliomme, Vapahtaja Highlandin vaarnojen Nuorten Naisten kuoro   
Teidän ihmeellinen matkanne kotiin Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Let Zion in Her Beauty Rise Highlandin vaarnojen Nuorten Naisten kuoro