Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Download
close

Բեռնավորել

 

Տեքստ

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Քավիչը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Գովքի երգերում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Բարի գալուստ համաժողով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Լսեք, ազգեր բոլոր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Այս բաները ես գիտեմ Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ամուր հիմք Եպիսկոպոս Դին Մ. Դեյվիս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մենք մեր Երկնային Հոր դուստրներն ենք Էլեյն Ս. Դալտոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք առաջ շարժվենք Հավաքվածներ   
Փրկիչն ուզում է ներել Երեց Քրեյգ Ա. Քարդոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

«Սա է իմ գործը և իմ փառքը» Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

հավատք Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
«Եկեք ինձ մոտ» Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իմ Քավիչն ապրում է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հիսուս, լոկ միտքը Քո մասին Միացյալ երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից   
Աղոթեցի՞ր դու Միացյալ երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Ներկայացնող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեղեցու աուդիտի բաժնի հաշվետվություն, 2012թ. Ներկայացնող՝ Ռոբերտ Վ. Քանթվել watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2012թ. Ներկայացնող՝ Բրուք Պ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Որ խաղաղություն լինի տանը Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Անձնական խաղաղությունն արդարակեցության պարգևն է Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Հավաքվածներ   
Տիրոջ ճանապարհը Երեց Սթենլի Ջ. Էլլիս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ավետարանը ողջ աշխարհին Երեց Ջոն Բ. Դիքսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մենք հավատում ենք մաքրաբարո.... լինելուն Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բաց մի թողեք ալիքի վրա լինելու հնարավորությունը Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Էլ ավել սրբություն տուր ինձ Միացյալ երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վեր կաց, Ով Աստված, և շողա Քահանայության երգչախումբ Սոլթ Լեյքի ԵԱ ցցերից   
Քեզ ավելի մոտ, Տեր Քահանայության երգչախումբ Սոլթ Լեյքի ԵԱ ցցերից   
Հաստատ կանգնեք սուրբ տեղերում Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլզ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քահանայության զորությունը պատանու մեջ Երեց Թեդ Ռ. Քալիսթեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ծառայելու ձեր սրբազան պարտականությունը Դեյվիդ Լ. Բեք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Հույսը Հավաքվածներ   
Չորս կոչում Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մենք մեկ ենք Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք, Աստծո որդիք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Երեցներ Քահանայության երգչախումբ Սոլթ Լեյքի ԵԱ ցցերից   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առաջ գնացեք հավատքով Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Թող Սիոնը Իր գեղեցկությամբ բարձրանա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Աստծո հույսի լույսը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ինձ հետևիր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Սա հրաշք է Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բառերը, որ մենք խոսում ենք Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Հավաքվածներ   
Ամուսնություն՝ Նայիր և սովորիր Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Oրենքին հնազանդությունն ազատություն է Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուր սեր է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Հնազանդությունը օրհնություններ է բերում Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք, Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք, Տիրոջ զավակներ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Պատմիր ինձ Հիսուսի մասին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
«Հաւատում եմ, Տէր» Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քրիստոսի հետևորդները Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հայրը և Որդին Քրիստոֆել Գոլդեն Կրտսեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք ուրախանանք Հավաքվածներ   
Տուն` կյանքի դպրոց Երեց Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տիրոջ կողմից ընդունված լինել Երեց Էրիկ Վ. Կոպիշկե watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Սքանչելի առավոտներ Բրուս Դ. Փորթեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փրկագնում Երեց Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մինչ նոր հանդիպում Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեր, տուր մեզ օրհնությունը Քո Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Երիտասարդ Կանանց գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ   
Այդ Սուրբ Վայրում Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Հայլենդի ցցերից   
Ձեր սուրբ տեղերը Երիտասարդ Կանանց Գերագույն Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Էլ ավել սրբություն տուր ինձ Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Հայլենդի ցցերից   
Փրկելով մի աղջիկ` սերունդներ եք փրկում Մերի Ն. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Standing in Holy Places Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի    
Մի շարժվեք Էլեյն Ս. Դալտոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ով Դու, մեր Փրկության Վեմ Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Հայլենդի ցցերից   
Ձեր սքանչելի ճանապարհորդությունը դեպի տուն Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Թող Սիոնը Իր գեղեցկությամբ բարձրանա Երիտասարդ Կանանց երգչախումբ Հայլենդի ցցերից