LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, morgunhluti

    
Velkomin á ráðstefnu Thomas S. Monson forseti   print
Það veit ég Boyd K. Packer forseti   print
Öruggur grundvöllur Dean M. Davies biskup   print
Við erum dætur himnesks föður. Elaine S. Dalton   print
Frelsarinn vill veita fyrirgefningu Öldungur Craig A. Cardon   print
„Þetta er verk mitt og dýrð mín“ Öldungur M.Russell Ballard   print
„Komið til mín“ Henry B. Eyring forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, síðdegishluti

    
Embættismenn kirkjunnar studdir Flutt af Dieter F. Uchtdorf forseta   print
Hvað til heimilisfriðar heyrir Öldungur Richard G. Scott   print
Persónulegur friður: Umbun réttlætis Öldungur Quentin L. Cook   print
Aðferð Drottins Öldungur Stanley G. Ellis   print
Fagnaðarerindið til alls heimsins Öldungur John B. Dickson   print
Vér trúum, að vér eigum að vera skírlíf Öldungur David A. Bednar   print
Ná öldunni Öldungur Russell M. Nelson   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Prestdæmisfundur

    
Standa sterkir á heilögum stöðum Öldungur Robert D. Hales   print
Kraftur prestdæmisins í drengnum Öldungur Tad R. Callister   print
Þín helga þjónustuábyrgð David L. Beck   print
Fernskonar nafnbætur Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Allir sem eitt Henry B. Eyring forseti   print
„Komið allir synir Guðs“ Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, morgunhluti

    
Vonarljós Guðs Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Það er kraftaverk Öldungur Neil L. Andersen   print
Orðin sem við mælum Rosemary M. Wixom   print
Hjónaband: Fylgist með og lærið Öldungur L. Whitney Clayton   print
Hlýðni við lög er frelsi Öldungur L. Tom Perry   print
Hlýðni færir blessanir Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, síðdegishluti

    
„Ég trúi“ Öldungur Jeffrey R. Holland   print
Fylgjendur Krists Öldungur Dallin H. Oaks   print
Faðirinn og sonurinn Öldungur Christoffel Golden yngri   print
Heimilið: Skóli lífsins Öldungur Enrique R. Falabella   print
Njóta viðurkenningar Drottins Öldungur Erich W. Kopischke   print
Fallegir morgnar Öldungur Bruce D. Porter   print
Endurlausn Öldungur D. Todd Christofferson   print
Uns við hittumst á ný Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Aðalfundur Stúlknafélagsins

    
Ykkar heilögu staðir Ann M. Dibb   print
Að bjarga stúlku, er að bjarga kynslóðum Mary N. Cook   print
Látið ekki haggast! Elaine S. Dalton   print
Þín dásamlega heimferð Dieter F. Uchtdorf forseti   print