BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Vsa konferenca

watch
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Sobotni dopoldanski del

watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Izraelov Rešitelj Mormonski tabernakeljski zbor   
In Hymns of Praise Mormonski tabernakeljski zbor   
Dobrodošli na konferenci! predsednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Hark, All Ye Nations! Mormonski tabernakeljski zbor   
To vem predsednik Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Zanesljivi temelj škof Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

We Are Daughters of Our Heavenly Father Elaine S. Dalton watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Za delo vsi poprimimo Občestvo   
The Savior Wants to Forgive Starešina Craig A. Cardon watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

»To je moje delo in slava« starešina M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Vera Mormonski tabernakeljski zbor   
»Pridite k meni!« predsednik Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

My Redeemer Lives Mormonski tabernakeljski zbor   
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Sobotni popoldanski del

watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Jesus, the Very Thought of Thee Mešani pevski zbor Univerze Brighama Younga   
Si pomislil, da bi molil? Mešani pevski zbor Univerze Brighama Younga   
Izkazovanje podpore voditeljem Cerkve Predsednik Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Poročilo cerkvenega revizijskega oddelka za leto 2012 pripravil Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Statistično poročilo za leto 2012 pripravil Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Za mir doma starešina Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Personal Peace: The Reward of Righteousness Starešina Quentin L. Cook watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Rejoice, the Lord Is King! Občestvo   
Gospodov način starešina Stanley G. Ellis watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

The Gospel to All the World Starešina John B. Dickson watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

We Believe in Being Chaste Starešina David A. Bednar watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Catch the Wave Starešina Russell M. Nelson watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Več svetosti daj mi Mešani pevski zbor Univerze Brighama Younga   
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Duhovniški del

watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Arise, O God, and Shine Zbor duhovnikov iz kolov v Salt Laku   
Nearer, My God, to Thee Zbor duhovnikov iz kolov v Salt Laku   
Stand Strong in Holy Places Starešina Robert D. Hales watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Fantova duhovniška moč starešina Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Your Sacred Duty to Minister David L. Beck watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Hope of Israel Občestvo   
Four Titles Predsednik Dieter F. Uchtdorf watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

We Are One Predsednik Henry B. Eyring watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Come, All Ye Sons of God Predsednik Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Ye Elders of Israel Zbor duhovnikov iz kolov v Salt Laku   
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Nedeljski dopoldanski del

watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Go Forth with Faith Mormonski tabernakeljski zbor   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormonski tabernakeljski zbor   
Upanje, ki ga prinaša Božja luč predsednik Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Jezus me vabi Mormonski tabernakeljski zbor   
It's a Miracle Starešina Neil L. Andersen watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Besede, ki jih govorimo sestra Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Guide Us, O Thou Great Jehovah Občestvo   
Marriage: Watch and Learn Starešina L. Whitney Clayton watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Obedience to Law Is Liberty Starešina L. Tom Perry watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Where Love Is Mormonski tabernakeljski zbor   
Poslušnost prinaša blagoslove predsednik Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Sveti, naprej Mormonski tabernakeljski zbor   
BERITE  GlejtePoslušajteNatisniNaloži

Nedeljski popoldanski del

watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Pojmo, sveti, iz srca Mormonski tabernakeljski zbor   
Tell Me the Stories of Jesus Mormonski tabernakeljski zbor   
»Gospod, verujem!« starešina Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Kristusovi privrženci starešina Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

The Father and the Son Starešina Christoffel Golden ml. watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Sedaj se radostimo Občestvo   
Dom - šola življenja starešina Enrique R. Falabella watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Da bi nas Gospod sprejel starešina Erich W. Kopischke watchlistenprint
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Beautiful Mornings Starešina Bruce D. Porter watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Redemption Starešina D. Todd Christofferson watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Until We Meet Again Predsednik Thomas S. Monson watchlisten 
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Lord, Dismiss Us with Thy Blessing Mormonski tabernakeljski zbor   
BERITE  GlejtePoslušajteNaloži

Generalni sestanek Mladenk

watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Na vrhu gore Občestvo  
In That Holy Place Zbor mladenk iz kolov v Highlandu  
Your Holy Places Ann M. Dibb watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Več svetosti daj mi Zbor mladenk iz kolov v Highlandu  
When You Save a Girl, You Save Generations Mary N. Cook watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Standing in Holy Places Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni   
Be Not Moved! Elaine S. Dalton watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

O Thou Rock of Our Salvation Zbor mladenk iz kolov v Highlandu  
Your Wonderful Journey Home Predsednik Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Naloži

 

Video

Avdio

Let Zion in Her Beauty Rise Zbor mladenk iz kolov v Highlandu