OKU  İzleDİNLEİNDİR

Tüm Konferans

OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Sabahı Oturumu

  
İsrail’in Fidye İle Kurtaranı Mormon Tabernacle Korosu  
Övgü İlahileri Mormon Tabernacle Korosu  
Konferansa Hoş Geldiniz Başkan Thomas S. Monson   
Dinleyin Bütün Uluslar! Mormon Tabernacle Korosu  
Bildiğim Bu Şeyler Başkan Boyd K. Packer   
Güvenilir Bir Temel Gözetmen Dean M. Davies   
Cennetteki Babamız’ın Kızlarıyız Elaine S. Dalton   
Hep Birlikte İlerleyelim Topluluk  
Kurtarıcı Affetmek İstiyor Yaşlı Craig A. Cardon   
“Bu Benim İşim Ve Görkemim” Yaşlı M. Russell Ballard   
İman Mormon Tabernacle Korosu  
“Bana Gelin” Başkan Henry B. Eyring   
Kurtarıcım Yaşıyor Mormon Tabernacle Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

  
İsa, Seni Düşünüyorum Brigham Young Üniversitesi’nden Birleşik Koro  
Dua Etmeyi Düşündün mü? Brigham Young Üniversitesi’nden Birleşik Koro  
Kilise Yetkililerinin Desteklenmesi Başkan Dieter F. Uchtdorf   
2012 Kilise Denetleme Departmanı Raporu Robert W. Cantwell   
2012 İstatistik Raporu Brook P. Hales   
Evdeki Huzur İçin Yaşlı Richard G. Scott   
Kişisel Huzur: Doğruluğun Ödülü Yaşlı Quentin L. Cook   
Sevinin, Rab Kral’dır! Topluluk  
Rab’bin Yolu Yaşlı Stanley G. Ellis   
Bütün Dünya İçin Olan Sevindirici Haber Yaşlı John B. Dickson   
Biz İffetli Olmaya İnanırız Yaşlı David A. Bednar   
Dalgayı Yakala Yaşlı Russell M. Nelson   
Bana Daha Çok Kutsallık Ver Brigham Young Üniversitesi’nden Birleşik Koro  
OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Rahiplik Oturumu

watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Tanrım, Yücelerden Işığını Gönder Salt Lake YSA Çadır Kazıkları Rahiplik Korosu   
Tanrım, Sana Daha Yakın Olmak İstiyorum Salt Lake YSA Çadır Kazıkları Rahiplik Korosu   
Kutsal Yerlerde Sağlam Durun Yaşlı Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Genç Bir Delikanlıdaki Rahipliğin Gücü Yaşlı Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Hizmet Etmek İçin Olan Kutsal Göreviniz David L. Beck watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

İsrail’in Umudu Topluluk   
Dört Unvan Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Biz biriz Başkan Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Gelin, Siz Tanrı’nın Oğulları Başkan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

İsrail’in Yaşlıları Salt Lake YSA Çadır Kazıkları Rahiplik Korosu   
OKU  İzleDİNLEYazdırİNDİR

Pazar Sabahı Oturumu

watchlisten 
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

İmanla İlerleyin Mormon Tabernacle Korosu   
Siyon Güzelliğiyle Yükselsin Mormon Tabernacle Korosu   
Tanrı’nın Işığının Umudu Başkan Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Gelin, Beni Takip Edin Mormon Tabernacle Korosu   
Bu bir mucizedir Yaşlı Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Konuştuğumuz Sözler Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Bize Rehberlik Et, Ey Büyük Yehova Topluluk   
Evlilik: İzle ve Öğren Yaşlı L. Whitney Clayton Tarafından watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Yasaya İtaat Özgürlüktür Yaşlı L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Sevgi Burada Mormon Tabernacle Korosu   
İtaatkarlık Nimetler Getirir Başkan Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

İNDİR

 

Video

İşitsel

Gelin, Gelin Azizler Mormon Tabernacle Korosu   
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Pazar Öğleden Sonra Oturumu

  
Gelin, Siz Rab’bin Çocukları Mormon Tabernacle Korosu  
Bana İsa’dan Hikayeler Anlatın Mormon Tabernacle Korosu  
“Rab, İman Ediyorum” Yaşlı Jeffrey R. Holland   
Mesih’in Takipçileri Yaşlı Dallin H. Oaks   
Baba ve Oğul Yaşlı Christoffel Golden Jr.   
Şimdi Sevinelim Topluluk  
Ev: Hayat Okulu Yaşlı Enrique R. Falabella   
Rab Tarafından Kabul Edilmek Yaşlı Erich W. Kopischke   
Güzel Sabahlar Yaşlı Bruce D. Porter   
Fidye ile Kurtuluş Yaşlı D. Todd Christofferson   
Tekrar Buluşuncaya Kadar Başkan Thomas S. Monson   
Rab Bizi Nimetlerinle Gönder Mormon Tabernacle Korosu  
OKU  İzleDİNLEİNDİR

Genel Genç Hanımlar Toplantısı

  
Dağın Tepesinde Yükseklerde Topluluk  
O Kutsal Yerde Highland Çadır Kazıkları Genç Hanımlar Korosu  
Your Holy Places Ann M. Dibb   
Bana Daha Çok Kutsallık Ver Highland Çadır Kazıkları Genç Hanımlar Korosu  
When You Save a Girl, You Save Generations Mary N. Cook   
Standing in Holy Places İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi   
Be Not Moved! Elaine S. Dalton   
Ey Kurtuluşumuzun Kayası Highland Çadır Kazıkları Genç Hanımlar Korosu  
Your Wonderful Journey Home Başkan Dieter F. Uchtdorf   
Siyon Güzelliğiyle Yükselsin Highland Çadır Kazıkları Genç Hanımlar Korosu