อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เนื้อหา

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
จงมาร่าเริงยินดี คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
การประชุมใหญ่สามัญ: เสริมสร้างศรัทธาและประจักษ์พยาน โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

จงมีความอ่อนโยนและใจนอบน้อม โดย เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เรารู้ไหมว่าเรามีอะไร โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้ ที่ประชุม   
มองไปข้างหน้าและเชื่อ โดย เอ็ลเดอร์เอ็ดเวิร์ด ดูเบ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

หน้าต่างในฟ้าสวรรค์ โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รักษาพระบัญญัติ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
เชิญมาร่วมกับเรา โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เชิญประชาผู้รู้พระคุณ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงครอบครัวจากสเตคในรอย, เคนสวิลล์, ฮูเปอร์, และเวสต์เฮเวน   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรักฉัน คณะนักร้องประสานเสียงครอบครัวจากสเตคในรอย, เคนสวิลล์, ฮูเปอร์, และเวสต์เฮเวน   
กุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณ โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

พลังศีลธรรมของสตรี โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เร่งกลยุทธ์ของพระเจ้า! โดย เอ็ลเดอร์เอส. กิฟฟอร์ด นีลเซ็น watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รีบรุดสิทธิชน ที่ประชุม   
เรื่องเล็ก​และ​เรียบ​ง่าย โดย เอ็ลเดอร์อาร์นุลโฟ วาเลนซูเอลา watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า? โดย เอ็ลเดอร์ ทิโมธี เจ. ไดคส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เหมือนภาชนะแตก โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

จงวางใจในพระเจ้า โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รักที่บ้าน คณะนักร้องประสานเสียงครอบครัวจากสเตคในรอย, เคนสวิลล์, ฮูเปอร์, และเวสต์เฮเวน   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing Praise to Him คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจากสเตคในเมอร์เรย์   
Like Ten Thousand Legions Marching คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจากสเตคในเมอร์เรย์   
หลักคำสอนและหลักธรรมที่มีอยู่ในหลักแห่งความเชื่อ โดย เอ็ลเดอร์แอล.  ทอม เพอร์รีย์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป โดย อธิการเจราลด์ คอสเซ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ได้​รับ​การ​เรียก​จาก​พระองค์​ให้​ประกาศ​พระ​วจนะ​ของพระองค์ โดย เอ็ลเดอร์แรนดีย์ ดี. ฟังก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ทำแต่ความดี ที่ประชุม   
ท่านสามารถทำได้! โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เอาผ้ามาพันให้ โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เมษบาลแท้ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจากสเตคในเมอร์เรย์   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ถึงหลานๆ ของข้าพเจ้า โดยประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ห้ามมีพระผู้เป็นเจ้าอื่น โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

จงเปลี่ยนใจเลื่อมใส โดย บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน ที่ประชุม   
พลังเพื่ออดทน โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ความเข้มแข็งส่วนบุคคลผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

O Divine Redeemer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
“เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า” โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

They, the Builders of the Nation คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
คราพระเสด็จมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
เพลงคร่ำครวญของเยเรมีย์: จงระวังการเป็นทาส โดยเอ็ลเดอร์ เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

พลังอำนาจในฐานะปุโรหิต โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

การสอนโดยพลังอำนาจและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า โดย เดวิด เอ็ม. แมคคองกี watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ถูกเรียกให้รับใช้ ที่ประชุม   
จงยึดไว้แน่นตลอดเวลา โดย เอ็ลเดอร์ เควิน เอส. แฮมิลตัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

จงเงยหน้า โดยเอ็ลเดอร์เอเดรียน โอชวา watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น โดย เอ็ลเดอร์เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

การตัดสินใจเพื่อนิรันดร โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

จนกว่าเราจะพบกันอีก โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม   
พลังอำนาจ ปีติ และความรักจากการรักษาพันธสัญญา โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เพลงสวดแบบเมดเลย์ Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
เรามีเหตุผลสำคัญที่จะชื่นชมยินดี โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

จงมารับพรแห่งพันธสัญญาของท่าน โดย ลินดา เอส. รีฟส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go ที่ประชุม   
เราไม่มีวันเดินตามลำพัง โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center