LESA  HorfaHlustaNiðurhala

Öll ráðstefna

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Morning Session

   
How Wondrous and Great Mormon Tabernacle Choir   
Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
Velkomin á ráðstefnu Thomas S. Monson forseti  print
Israel, Israel, God Is Calling Mormon Tabernacle Choir   
Aðalráðstefna: Styrkja trú og vitnisburð Öldungur Robert D. Hales  print
Verið hógvær og af hjarta lítillát Öldungur Ulisses Soares  print
Vitum við hvað við höfum? Carole M. Stephens  print
There Is Sunshine in My Soul Today Congregation   
Horfið fram á við og trúið Öldungur Edward Dube  print
Flóðgáttir himins Öldungur David A. Bednar  print
Keep the Commandments Mormon Tabernacle Choir   
Komið og gangið til liðs við okkur Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Come, Ye Thankful People Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Afternoon Session

   
On This Day of Joy and Gladness Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
Embættismenn kirkjunnar studdir Flutt af Henry B. Eyring forseta  print
I Know That My Savior Loves Me Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
Lykillinn að andlegri vernd Boyd K. Packer  print
Siðferðisþrek kvenna Öldungur D. Todd Christofferson  print
Flýta leikáætlun Drottins! Öldungur S. Gifford Nielsen  print
Press Forward, Saints Congregation   
Hið smáa og einfalda Öldungur Arnulfo Valenzuela  print
Viltu verða heill? Öldungur Timothy J. Dyches  print
Sem ónýtt ker Öldungur Jeffrey R. Holland  print
Setjið traust ykkar á Drottin Öldungur M. Russell Ballard  print
Love at Home Family Choir from Stakes in Roy, Kanesville, Hooper, and West Haven   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Priesthood Session

   
Sing Praise to Him Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
Kenningar og reglur Trúaratriðanna Öldungur L. Tom Perry  print
Þið eruð ekki lengur gestir Gérald Caussé biskup  print
Kölluð af honum til að kunngjöra orð hans Öldungur Randy D. Funk  print
Do What Is Right Congregation   
Þú getur það núna! Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Binda um sár þeirra Henry B. Eyring forseti  print
Sannir hirðar Thomas S. Monson forseti  print
God of Our Fathers, Whose Almighty Hand Aaronic Priesthood Choir from Stakes in Murray   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Morning Session

   
Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir   
Rejoice, the Lord Is King! Mormon Tabernacle Choir   
Master, the Tempest Is Raging Mormon Tabernacle Choir   
Til barnabarna minna Henry B. Eyring forseti  print
Enga aðra guði Öldungur Dallin H. Oaks  print
Snúið yður Bonnie L. Oscarson  print
Put Your Shoulder to the Wheel Congregation   
Styrkur til að standast Öldungur Richard J. Maynes  print
Persónulegur styrkur fyrir friðþægingu Jesú Krists Öldungur Richard G. Scott  print
O Divine Redeemer Mormon Tabernacle Choir   
„Ég mun eigi sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig“ Thomas S. Monson forseti  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Afternoon Session

   
They, the Builders of the Nation Mormon Tabernacle Choir   
When He Comes Again Mormon Tabernacle Choir   
Harmkvæli Jeremía: Varist ánauð Öldungur Quentin L. Cook  print
Kraftur prestdæmisins Öldungur Neil L. Andersen  print
Kenna með krafti og valdi Guðs David M. McConkie  print
Called to Serve Congregation   
Halda stöðugt fast Öldungur Kevin S. Hamilton  print
Horfið upp Öldungur Adrian Ochoa  print
Nálgast Guð Öldungur Terence M. Vinson  print
Ákvarðanir fyrir eilífðina Öldungur Russell M. Nelson  print
Uns við hittumst á ný Thomas S. Monson forseti  print
Abide with Me; 'Tis Eventide Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

General Relief Society Meeting

   
Redeemer of Israel Congregation   
Krafturinn, gleðin og kærleikurinn sem stafa af því að halda sáttmála Linda K. Burton  print
Hymn Medley Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Við höfum mikla ástæðu til að fagna Carole M. Stephens  print
Gerið tilkalls til blessana sáttmála ykkar Linda S. Reeves  print
I'll Go Where You Want Me to Go Congregation   
Við göngum aldrei ein Thomas S. Monson forseti  print
More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center