ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

How Wondrous and Great ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
Now Let Us Rejoice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ຂໍ​ຕ້ອນຮັບ​ສູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ສາມັນ ​ໂດຍ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Israel, Israel, God Is Calling ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫ​ຍ່​ສາ​ມັນ: ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ສັດ​ທາ ແລະ ປະ​ຈັກ​ພະ​ຍານ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ໂຣ​ເບີດ ດີ ແຮວສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງ​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ​ໂຍນ ​​ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຢູລິດຊິສ ໂຊອາເຣສ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເຮົາ​ຮູ້​ບໍ​ວ່າ​ເຮົາ​ມີ​ຫ​ຍັງ​ແດ່? ໂດຍ ແຄ​ໂຣ ເອັມ ສະ​ເຕ​ເຟັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

There is Sunshine in My Soul Today ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ຈົ່ງ​ມອງ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ເຊື່ອ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແອດ​ເວີດ ດູບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ປະຕູ​ສະຫວັນ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເດ​ວິດ ເອ ແບັດ​ນາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Keep the Commandments ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ຈົ່ງ​ມາ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ​ໂດຍ ປະທານ​ດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Thankful People ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

On This Day of Joy and Gladness ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງຣອຍ, ​ເຄນ​ສະ​ວຽວ, ຮູບ​ເປີ, ​ແລະ ​ແວັສ​ແຮ​ເວັນ, ລັດ​ຢູທາ   
ການສະໜັບສະ​ໜູນ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ ປະທານ​​​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Know That My Savior Loves Me ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງຣອຍ, ​ເຄນ​ສະ​ວຽວ, ຮູບ​ເປີ, ​ແລະ ​ແວັສ​ແຮ​ເວັນ, ລັດ​ຢູທາ   
ຂໍ​ກະ​ແຈ​ສູ່​ການ​ປົກ​ປ້ອ​ງ​ທາງວິນ​ຍານ ໂດຍ​ ປະ​ທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກ​ເກີ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອິດ​ທິພົນ​ທ​າງສິນ​ທຳ​ຂອງ​ສະ​ຕີ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ດີ ທອດ ຄ​ຣິ​ສ​ໂຕ​ເຟີ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ການເລັ່ງ​ແຜນ​ການ​ຂອງວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ​ແອັສ ກິບ​ເຟີດ ນຽວ​ເຊັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Press Forward, Saints ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ເລື່ອງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ແລະ ງ່າຍໆ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ອານຸໂຟ ວາ​ເລັນ​ຊຸ​ເອ​ລາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເຈົ້າ​ຢາກ​ຫາຍ​ດີ​ບໍ? ໂດຍ ແອວ​ເດີ ທິມ​ມະ​ຕີ ເຈ ໄດ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເປັນ​ດັ່ງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ຖືກ​ໂຍນ​ຖິ້ມ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແຈັບ​ຟ​ະຣີ ອາ ຮໍ​ລັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຖີດ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເອັມ ຣ​ະ​ໂຊ ບາ​ເລີດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Love at Home ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງຣອຍ, ​ເຄນ​ສະ​ວຽວ, ຮູບ​ເປີ, ​ແລະ ​ແວັສ​ແຮ​ເວັນ, ລັດ​ຢູທາ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sing Praise to Him ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ແຫ່ງ​ອາ​ໂຣນຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ​ເມີ​ເຣ   
Like Ten Thousand Legions Marching ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ແຫ່ງ​ອາ​ໂຣນຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ​ເມີ​ເຣ   
ຄຳ​ສອນ ​ແລະ ຫລັກ​ທຳ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຫລັກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ແອວ ທອມ ​ແພຣີ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ທ່ານບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ໂດຍ ອະ​ທິ​ການ ເຈ​ໂຣ ຄາວ​ເຊ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອີ້ນ​ຈາກ​ພ​ຣະ​ອົງໃຫ້​ປະ​ກາດ​ພ​ຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ອົງ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແຣນ​ດີ ດີ ຟັ້ງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Do What Is Right ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ບັດ​ນີ້ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ແລ້ວ! ໂດຍ​ ປະ​ທານ ດີ​ເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ພັນ​ບາດ​ແຜ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໄວ້ ໂດຍ​ ປະ​ທານເຮັນ​ຣີ ບີ ໄອ​ຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຜູ້​ລ້ຽງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ​ໂດຍ ປະທານ ທອມ​ມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ແຫ່ງ​ອາ​ໂຣນຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ​ເມີ​ເຣ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sweet Is the Work ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
Rejoice, the Lord Is King! ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
Master, the Tempest Is Raging ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ເຖິງຫລານທັງຫລາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ​ໂດຍ ປະທານ​ເຮັນ​ຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ອື່ນ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ດາ​ລິນ ​​ເອັຈ ​ໂອກ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ເຖີດ ໂດຍ ບອນ​ນີ ແອ​ວ ອໍ​ສະ​ກາ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Put Your Shoulder to the Wheel ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ພະ​ລັງ​ທີ່​ຈະ​ອົ​ດ​ທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ ​​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣິ​​ເຈີດ ເຈ ເມນ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພະ​ລັງ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣິ​ເຈີດ ຈີ ສະ​ກາດ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

O Divine Redeemer ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
“​ເຮົາ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ​ເລື້ອຍ​ໄປ, ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ເຈົ້າ” ​ໂດ​ຍ ປະທານທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

We Thank Thee, O God, for a Prophet ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

They, the Builders of the Nation ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
When He Comes Again ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
​ເພງ​ຄ້ຳຄວນ​ຂອງ​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ: ຈົ່ງ​ລະວັງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຄວນ​ຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອຳນາດ​ໃນ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ນຽວ ແອວ ​ແອນ​ເດີ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ສິດສອນ​ດ້ວຍ​ອຳ​ນາດ ແລະ ສິດ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ ໂດຍ ​ເດ​ວິດ ເອັມ ມັກ​ຄອງ​ກີ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Called to Serve ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ຈັບ​ໄວ້​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ຕະຫລອດ​ເວລາ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເຄ​ວິນ ​ແອັສ ຮາ​ມິ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເງີຍ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເອ​ດະ​ຣຽນ ໂອ​ໂຊ​ອາ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້ຊິດ​​ພຣະ​ເຈົ້າ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເທ​ຣັນສ໌ ເອັມ ວິນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ຕັດສິນ​ໃຈຊົ່ວ​ນິລັນດອນ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຣະ​ໂຊ ເອັມ ນຽວສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ກັນ​ອີກ ​ໂດຍ ປະທານ ທອມ​ມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Abide With Me; 'Tis Eventide ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Redeemer of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ອຳນາດ, ຄວາມ​ສຸກ, ​ແລະ ຄວາມ​ຮັກຂອງ​ການ​ຮັກສາ​ພັນທະ​ສັນ​ຍາ ​ໂດຍ ລິນ​ດາ ​ເຄ ​ເບີ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ເພງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
​ເຮົາ​ມີ​​​ເຫດຜົນ​ອັນຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຈະ​ຊື່ນ​ຊົມ ​ໂດຍ ແຄ​ໂຣ ເອັມ ສະ​ຕີບ​ເຟັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງ​ທວງ​ເອົາ​ພອນ​​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໂດຍ ລິນດາ ແອັສ ຣີບສ໌ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I'll Go Where You Want Me to Go ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເດີນ​ໄປ​ຄົນ​ດຽວ ​ໂດຍ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center