CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

watch
Download
close

Descarcă

 

Text

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Măreţ şi divin al Tău plan, Doamne! Corul Tabernacolului Mormon   
Să ne bucurăm Corul Tabernacolului Mormon   
Bine aţi venit la conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Israel, Domnul te cheamă Corul Tabernacolului Mormon   
Conferinţa generală – să ne întărim credinţa şi mărturia Vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Fii blând şi cu inima smerită Vârstnicul Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ştim ce avem? Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Este soare-n sufletul meu azi Congregaţia   
Priviţi înainte şi credeţi Vârstnicul Edward Dube watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ferestrele cerurilor Vârstnicul David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ţineţi poruncile! Corul Tabernacolului Mormon   
Veniţi, alăturaţi-vă nouă Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi, Lui să-I mulţumim Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Azi, în zi de bucurie Corul format din familii de membri din ţăruşii Roy, Kanesville, Hooper şi West Haven   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I Know That My Savior Loves Me Corul format din familii de membri din ţăruşii Roy, Kanesville, Hooper şi West Haven   
Principiul de bază al protecţiei spirituale Preşedintele Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Forţa morală a femeilor Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să grăbim tactica Domnului! Vârstnicul S. Gifford Nielsen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Înainte, sfinţi Congregaţia   
Lucruri mici şi simple Vârstnicul Arnulfo Valenzuela watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Vreţi să fiţi făcuţi întregi? Vârstnicul Timothy J. Dyches watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ca un vas sfărâmat Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Încredeţi-vă în Domnul! Vârstnicul M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Dragoste în casă Corul format din familii de membri din ţăruşii Roy, Kanesville, Hooper şi West Haven   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea preoţiei

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Sing Praise to Him Corul Preoţiei aaronice din ţăruşii din zona Murray   
Like Ten Thousand Legions Marching Corul Preoţiei aaronice din ţăruşii din zona Murray   
Doctrinele şi principiile cuprinse în Articolele de credinţă Vârstnicul L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Voi nu mai sunteţi străini Episcopul Gérald Caussé watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Chemaţi de El să declarăm cuvântul Său Vârstnicul Randy D. Funk watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Fă ce e drept Congregaţia   
O puteţi face acum! Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Legaţi-le rănile! Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Păstori adevăraţi Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Atotputernic este Dumnezeu Corul Preoţiei aaronice din ţăruşii din zona Murray   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce fericire să-Ţi slujim Corul Tabernacolului Mormon   
Domnul este Rege! Corul Tabernacolului Mormon   
Doamne, furtuna vuieşte Corul Tabernacolului Mormon   
Nepoţilor mei Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să nu ai alţi dumnezei Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Fiţi convertiţi Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi toţi şi ajutaţi Congregaţia   
Tăria de a îndura Vârstnicul Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Tărie personală prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos Vârstnicul Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

O Divine Redeemer Corul Tabernacolului Mormon   
„Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mulţumim, Ţie, Dumnezeul nostru Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

They, the Builders of the Nation Corul Tabernacolului Mormon   
When He Comes Again Corul Tabernacolului Mormon   
Plângerile lui Ieremia − Feriţi-vă de robie! Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Putere în preoţie Vârstnicul Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să predăm prin puterea şi autoritatea lui Dumnezeu David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Chemaţi să slujim Congregaţia   
Să ne ţinem tot timpul bine Vârstnicul Kevin S. Hamilton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Priviţi în sus Vârstnicul Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să ne apropiem de Dumnezeu Vârstnicul Terence M. Vinson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Decizii pentru eternitate Vârstnicul Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Până ce ne vom revedea Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Rămâi cu mine pe-nserat Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea Generală a Societăţii de Alinare

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul Israelului Congregaţia   
Puterea, bucuria şi dragostea pe care le primim dacă ţinem legămintele Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Potpuriu Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center   
Avem un motiv mare să ne bucurăm Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Revendicaţi binecuvântările legămintelor dumneavoastră Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Congregaţia   
Nu suntem niciodată singuri Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mai multă sfinţenie Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center