ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

How Wondrous and Great ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Now Let Us Rejoice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ຂໍ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສູ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Israel, Israel, God Is Calling ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ສາມັນ: ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ແກ່​ສັດທາ ​ແລະ ປະຈັກ​ພະຍານ ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງ​ມີ​ໃຈ​ອ່ອນ​ໂຍນ ​​ແລະ ຕ່ຳ​ຕ້ອຍ ແອວເດີ ຢູລິດຊິສ ໂຊອາເຣສ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເຮົາ​ຮູ້​ບໍ​ວ່າ​ເຮົາ​ມີ​ຫ​ຍັງ​ແດ່? ແຄໂຣ ເອັມ ສະເຕັບເຟັນສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

There is Sunshine in My Soul Today ຜູ້ມາຮ່ວມ
ຈົ່ງມອງ​ໄປ​ໜ້າ ແລະ ເຊື່ອ ​ແອວ​ເດີ ​ເອດ​ເວີດ ດູ​​​ເບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ປະ​ຕູ​ສະ​ຫວັນ ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Keep the Commandments ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ຈົ່ງມາ​​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Thankful People ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

On This Day of Joy and Gladness ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງຣອຍ, ​ເຄນ​ສະ​ວຽວ, ຮູບ​ເປີ, ​ແລະ ​ແວັສ​ແຮ​ເວັນ, ລັດ​ຢູທາ
ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Know That My Savior Loves Me ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງຣອຍ, ​ເຄນ​ສະ​ວຽວ, ຮູບ​ເປີ, ​ແລະ ​ແວັສ​ແຮ​ເວັນ, ລັດ​ຢູທາ
ຂໍ​ກະ​ແຈ​ສູ່​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທາງວິນ​ຍານ ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອິດ​ທີ​ພົນ​ທ​າງສິນ​ທຳ​ຂອງ​​ສະ​ຕີ ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການເລັ່ງ​ແຜນ​ການ​ຂອງວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ! ​ແອວ​ເດີ ​ແອັສ ກິບ​ເຝີດ ນຽວ​ເຊິນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Press Forward, Saints ຜູ້ມາຮ່ວມ
ເລື່ອງ​ເລັກ​ນ້ອຍ ແລະ ງ່າຍໆ ​ແອວ​ເດີ ອາ​ນູ​ໂຟ ວາ​ເລັນ​ຊູ​ເອລາ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເຈົ້າ​ຢາກ​ຫາຍ​ດີ​ບໍ? ​ແອວ​ເດີ ທິມມະ​ຕີ ​ເຈ ​ໄດ​ສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເປັນ​ດັ່ງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ທີ່​ຖືກ​ໂຍນ​ຖິ້ມ ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຖີດ ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Love at Home ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ເປັນ​ຄອບຄົວ​ຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງຣອຍ, ​ເຄນ​ສະ​ວຽວ, ຮູບ​ເປີ, ​ແລະ ​ແວັສ​ແຮ​ເວັນ, ລັດ​ຢູທາ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sing Praise to Him ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ແຫ່ງ​ອາ​ໂຣນຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ​ເມີ​ເຣ
Like Ten Thousand Legions Marching ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ແຫ່ງ​ອາ​ໂຣນຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ​ເມີ​ເຣ
ຄຳ​ສອນ ​​ແລະ ຫລັກ​ທຳ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ຫລັກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ທ່ານບໍ່​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ດ້າວ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ Bishop Gérald Caussé watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອີ້ນ​ຈາກ​ພ​ຣະ​ອົງໃຫ້​ປະ​ກາດ​ພ​ຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ອົງ ​ແອວ​ເດີ ​ແຣນດີ ດີ ຟັ້ງ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Do What Is Right ຜູ້ມາຮ່ວມ
ບັດ​ນີ້ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ແລ້ວ! ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພັນ​ບາດ​ແຜ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ໄວ້ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຜູ້​ລ້ຽງ​​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

God of Our Fathers, Whose Almighty Hand ກຸ່ມ​ນັກ​ຮ້ອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​ແຫ່ງ​ອາ​ໂຣນຈາກ​ສະ​ເຕກຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ​ເມີ​ເຣ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sweet Is the Work ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Rejoice, the Lord Is King! ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Master, the Tempest Is Raging ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ເຖິງຫລານ​ທັງຫລາຍ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ເຈົ້າອົງ​ອື່ນ ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ເຖີດ ບອນ​ນີ ​ໂອ​ສະກາ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Put Your Shoulder to the Wheel ຜູ້ມາຮ່ວມ
ພະ​ລັງ​ທີ່​ຈະ​ອົ​ດ​ທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ Elder Richard J. Maynes watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ພະ​ລັງ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຜ່ານ​ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄ​ຣິດ ແອວເດີ ຣິເຈີດ ຈີ ສະກາດ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

O Divine Redeemer ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
“​ເຮົາ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ​ເລື້ອຍ​ໄປ, ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ເຈົ້າ” ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

We Thank Thee, O God, for a Prophet ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

They, the Builders of the Nation ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
When He Comes Again ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ເພງ​ຄ່ຳ​ຄວນ​ຂອງ​ເຢ​ເລ​ມີ​ຢາ: ຈົ່ງ​ລະວັງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຂ້າ​ທາດ ແອວເດີ ຄະເວັນຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ອຳນາດ​ໃນ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ສິດສອນ​ດ້ວຍ​ອຳ​ນາດ ແລະ ສິດ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ພ​ຣະ​ເຈົ້າ ​ເດ​ວິດ ​ເອັມ ມິກຄອງ​ກີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Called to Serve ຜູ້ມາຮ່ວມ
ຈັບ​ໄວ້​ໃຫ້​ແໜ້ນ​ຕະຫລອດ​ເວລາ ​ແອວ​ເດີ ​ເຄ​ເວັນ ​ແອັສ ຮາ​ມິວຕັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເງີຍ​ໜ້າ​ຂຶ້ນ Elder Adrián Ochoa watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້ຊິດ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ແອວ​ເດີ ​ເທ​ເຣັນສ໌ ​ເອັມ ວິນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ກັນ​ອີກ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Abide With Me; 'Tis Eventide ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Redeemer of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ
ອຳນາດ, ຄວາມ​ສຸກ, ​ແລະ ຄວາມ​ຮັກ ຂອງ​ການ​ຮັກສາ​ພັນທະ​ສັນ​ຍາ ລິນ​ດາ ​ເຄ ​ເບີ​ຕັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

​ເພງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center
ເຮົາ​ມີ​​​ເຫດຜົນ​ອັນຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຈະຊື່ນ​ຊົມ ແຄໂຣ ເອັມ ສະເຕັບເຟັນສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົ່ງທວງ​ເອົາ​ພອນ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຂອງ​ທ່ານ ລິນດາ ແອັສ ຣະອີບສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I'll Go Where You Want Me to Go ຜູ້ມາຮ່ວມ
ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ເດີນ​ໄປ​ຄົນ​ດຽວ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

More Holiness Give Me Relief Society Choir from the Provo Missionary Training Center