LESA  HorfaHlustaNiðurhala

Öll ráðstefna

LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Morning Session

   
How Firm a Foundation Mormon Tabernacle Choir   
Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
Lead, Kindly Light Mormon Tabernacle Choir   
Velkomin á ráðstefnu Thomas S. Monson forseti  print
Gjald og blessanir lærisveinsins Öldungur Jeffrey R. Holland  print
Gleðileg byrði þess að vera lærisveinn Öldungur Ronald A. Rasband  print
Lausnarinn Kristur Öldungur Carlos H. Amado  print
Choose the Right Congregation   
Vernd frá klámi – Kristur sem þungamiðja heimilisins Linda S. Reeves  print
Andlegir hvirfilvindar Öldungur Neil L. Andersen  print
A New Commandment I Give unto You Mormon Tabernacle Choir   
Ómetanleg arfleifð vonar Henry B. Eyring forseti  print
Come, O Thou King of Kings Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Saturday Afternoon Session

   
Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Embættismenn kirkjunnar studdir Kynnt af Dieter F. Uchtdorf forseta  print
Skýrsla endurskoðunardeildar kirkjunnar, 2013 Kynnt af Kevin R. Jergensen  print
Tölfræðiskýrsla 2013 Kynnt af Brook P. Hales  print
Leyfið trú ykkar að sjást Öldungur Russell M. Nelson  print
„Ég hef gefið yður eftirdæmi“ Öldungur Richard G. Scott  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation   
„Ef þér elskið mig, munuð þér halda boðorð mín“ Öldungur Robert D. Hales  print
Förum ekki ranga leið Öldungur Claudio D. Zivic  print
Hvað finnst þér? Öldungur W. Craig Zwick  print
Rætur og greinar Öldungur Quentin L. Cook  print
High on the Mountain Top Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Priesthood Session

   
Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Lyklar og vald prestdæmisins Öldungur Dallin H. Oaks  print
Hvers konar menn? Öldungur Donald L. Hallstrom  print
Kynslóð valkosta Randall L. Ridd  print
Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
Sefur þú í gegnum endurreisnina? Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Maður prestdæmisins Henry B. Eyring forseti  print
Ver þú hughraustur og öruggur Thomas S. Monson forseti  print
Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Morning Session

   
Come, We That Love the Lord Mormon Tabernacle Choir   
On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Let Us All Press On Mormon Tabernacle Choir   
Þakklát í öllum aðstæðum Dieter F. Uchtdorf forseti  print
Eftirfylgni Öldungur M. Russell Ballard  print
„Óttast þú eigi, því að ég er með þér“ Jean A. Stevens  print
Teach Me to Walk in the Light Congregation   
Ykkar fjórar mínútur Gary E. Stevenson biskup  print
Bera byrðar þeirra léttilega Öldungur David A. Bednar  print
A Child's Prayer Mormon Tabernacle Choir   
Kærleikur - kjarni fagnaðarerindisins Thomas S. Monson forseti  print
Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunday Afternoon Session

   
Sweet Is the Work Mormon Tabernacle Choir   
I Stand All Amazed Mormon Tabernacle Choir   
Vitnið Boyd K. Packer  print
Vera sönn í trúnni Öldungur William R. Walker  print
Hlýðni fyrir trúfesti okkar Öldungur L. Tom Perry  print
Hark, All Ye Nations! Congregation   
Spámaðurinn Joseph Smith Öldungur Lawrence E. Corbridge  print
Þar sem fjársjóður þinn er Öldungur Michael John U. Teh  print
Ef yður brestur visku Öldungur Marcos A. Aidukaitis  print
Upprisa Jesú Krists Öldungur D. Todd Christofferson  print
Uns við hittumst á ný Thomas S. Monson forseti  print
Come, Let Us Anew Mormon Tabernacle Choir   
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Aðalfundur kvenna

   
Hark, All Ye Nations! Congregation   
Daughters in His Kingdom Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Að halda sáttmála, verndar okkur, undirbýr okkur og gæðir okkur krafti Rosemary M Wixom  print
Video Presentation: I Am a Child of God The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints watchlisten 
Download
close

Niðurhala

 

Myndband

Hljóð

Systralag: Ó, hve við þörfnumst hverrar annarrar Bonnie L. Oscarson  print
Video Presentation: Walk in His Light The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints watchlisten 
Download
close

Niðurhala

 

Myndband

Hljóð

Aðstoð óskast: Hendur og hjörtu til að hraða verkinu Linda K. Burton  print
Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Dætur í sáttmálanum Henry B. Eyring forseti  print
Let Us All Press On Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front