អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Press Forward, Saints ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
Lead, Kindly Light ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​សន្និសីទ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​បង់ថ្លៃ--និង​ពរជ័យ​ទាំងឡាយ--នៃភាព​ជា​សិស្ស ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បន្ទុក​ពេញ​ដោយ​ក្ដីអំណរ​នៃ​ភាព​ជា​សិស្ស ដោយ អែលឌើ រ៉ូណល  អេ រ៉ាសបាន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះគ្រីស្ទ ជា​ព្រះប្រោសលោះ ដោយ​អែលឌើរ ខាឡូស អេច អាម៉ានដូ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Choose the Right ក្រុមជំនុំ   
ការ​ការពារ​ពី​រូប​អាសគ្រាម—ផ្ទះ​ដែល​ផ្ដោត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ ដោយ​លីនដា អេស រីវស៍​ន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្យល់គួច​ខាង​វិញ្ញាណ ដោយ អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បញ្ញត្តិ​ថ្មី​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​ប្រទានដល់​អ្នក ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
កេរដំណែល​នៃ​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ដ៏​ពុំ​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន ដោយប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, O Thou King of Kings ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Glory to God on High ក្រុម​ចម្រៀង​រួមគ្នា​មកពី​វិទ្យាស្ថាន​សាសនាអូរ៉ុម   
ខ្ញុំរស់នៅស្ថានសួគ៌ ក្រុម​ចម្រៀង​រួមគ្នា​មកពី​វិទ្យាស្ថាន​សាសនាអូរ៉ុម   
ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ បង្ហាញ​ដោយ​ ប្រធាន ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

របាយការណ៍​ការិយាល័យ​សវនកម្ម​សាសនាចក្រ​ឆ្នាំ 2013 បង្ហាញ​ដោយ ខេវិន  អរ ជើរហ្គែនសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

របាយការណ៍ស្ថិតិ​ ឆ្នាំ 2013 បង្ហាញ​ដោយ ប្រ៊ូក ភី ហេលស៍ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​បង្ហាញ​សេចក្ដីជំនឿ​អ្នក ដោយ​អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

« ត្បិត​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ដំរាប់ទុក​ឲ្យ​អ្នករាល់គ្នា​ហើយ » ដោយ​អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត​ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ   
«បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ចូរ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិ​របស់​ខ្ញុំ​ចុះ» អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​កុំ​ដើរ​ខុស​ផ្លូវ​ឡើយ ដោយ អែលឌើរ ក្លូឌីអូ ឌី ស្សីវី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើ​អ្នក​គិត​យ៉ា​ងណា? ដោយ​អែលឌើរ ដបុលយូ ហ្គ្រេក ស្វីក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ឫស និង មែក ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ក្រុម​ចម្រៀង​រួមគ្នា​មកពី​វិទ្យាស្ថាន​សាសនាអូរ៉ុម   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

 listen 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពួក​បរិសុទ្ធ មើល​ន៎ ព្រះយេហូវ៉ា​ដ៏អស្ចារ្យ ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកលវិទ្យា​ព្រិកហាំយ៉ង់-អៃដាហូ   
Secret Prayer ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកលវិទ្យា​ព្រិកហាំយ៉ង់-អៃដាហូ   
កូនសោ និង សិទ្ធិ​អំណាច​នៃ​បព្វជិតភាព ដោយ អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើ​គួរ​ធ្វើ​ជា​មនុស្ស​បែប​ណា​ទៅ? ដោយ អែលឌើរ ដូណល អិល ហលស្ត្រម watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពូជ​ជម្រើស ដោយ រែនដល អិល រីដ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមជំនុំ   
តើ​អ្នក​កំពុង​តែ​គេង​លង់​លក់​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការស្តារ​ឡើង​វិញ​​ដែរឬទេ? ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បុរស​នៃ​បព្វជិតភាព ដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​រឹងមាំ ហើយ​ក្លាហាន ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Abide with Me! ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​មក​ពី​សាកលវិទ្យា​ព្រិកហាំយ៉ង់-អៃដាហូ   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, We That Love the Lord ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
On This Day of Joy and Gladness ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
ចូរយើងខិតខំទៅ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អំណរគុណ​នៅ​គ្រប់​ស្ថានភាព ដោយ​ ប្រធាន ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​តាម​ដាន ដោយ​អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

«កុំ​ខ្លាច​ឡើយ យើង​​នៅ​ជាមួយ​នឹង​ឯង» ដោយ​ជីន អេ ស្ទីវិនស៍ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ប្រាប់​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ដើរ​ក្នុង​ពន្លឺ ក្រុមជំនុំ   
បួន​នាទី​របស់​អ្នក ដោយ ប៊ីស្សព ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រែក​បន្ទុក​របស់ពួក​គេ​យ៉ាងងាយ ដោយ​ អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការអធិស្ឋាន​របស់​កុមារ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សេចក្ដី​ស្រឡាញ់---គឺ​ជាខ្លឹមសារ​នៃ​ដំណឹង​ល្អ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
I Stand All Amazed ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
សាក្សី ដោយ​ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រស់​នៅ​ពិត​ត្រង់​ចំពោះ​សេចក្ដី​ជំនឿ ដោយ អែលឌើរ វីល្លាម អរ វ៉កឃើរ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការគោរព​ប្រតិបត្តិ​តាមរយៈ​ភាពស្មោះត្រង់​របស់​យើង ដោយ អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hark, All Ye Nations! ក្រុមជំនុំ   
ព្យាការី យ៉ូសែប ស៊្មីធ ដោយ អែលឌើរ លូរែន អ៊ី ខូប៊្រីតហ្គ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សម្បត្តិ​ទ្រព្យ​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ​កន្លែង​ណា ដោយ អែលឌើរ មីហ្គែល ចន យូ ថេ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បើ​អ្នក​ខ្វះ​ប្រាជ្ញា ដោយ​អែលឌើរ ម៉ាកូស អេ អែតឌូកៃទីស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ដំណើរ​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយ អែល​ឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

លុះ​ត្រាយើង​ជួប​ទៀត ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Let Us Anew ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

General Women's Meeting

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hark, All Ye Nations! ក្រុមជំនុំ   
Daughters in His Kingdom ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នាអង្គបឋមសិក្សា យុវនារី និង សមាគមសង្គ្រោះ​មក​ពី​ស្តេក​ក្នុង​វេសតឆ៍ ហ្វ្រន   
ការ​រក្សា​សេចក្ដី​សញ្ញា ការពារ​យើង រៀបចំ​យើង ហើយ​ផ្ដល់​អានុភាព​ដល់​យើង ដោយ រ៉ូសម៉ារី  អិម វិកស្សុម watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​បង្ហាញ​វីដេអូ ៖ ខ្ញុំ​ជាកូនរបស់ព្រះ សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ភាព​ជា​បងស្រី៖ ឱ! យើង​ត្រូវ​ការ​គ្នា​ណាស់ ដោយបូនី  អិល. អូស្ការ​សុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​បង្ហាញ​វីដេអូ ៖ ដើរ​ក្នុងពន្លឺទ្រង់ សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ប្រកាស​រក៖ ដៃ និង​ដួងចិត្ត​ដើម្បីជួយ​ពន្លឿន​កិច្ចការ ដោយ លីនដា ខេ ប៊ើរតុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បទភ្លេងទំនុកតម្កើង ៖ Lord, I Would Follow Thee—Love One Another ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នាអង្គបឋមសិក្សា យុវនារី និង សមាគមសង្គ្រោះ​មក​ពី​ស្តេក​ក្នុង​វេសតឆ៍ ហ្វ្រន   
បុត្រី​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​សញ្ញា ប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរយើងខិតខំទៅ ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នាអង្គបឋមសិក្សា យុវនារី និង សមាគមសង្គ្រោះ​មក​ពី​ស្តេក​ក្នុង​វេសតឆ៍ ហ្វ្រន