อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เนื้อหา

อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
รีบรุดสิทธิชน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
แสงอันเมตตาโปรดนำ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ราคา—และพร—ของการเป็นสานุศิษย์ โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ภาระอันเปี่ยมด้วยปีติของการเป็นสานุศิษย์ โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

พระคริสต์พระผู้ไถ่ โดย เอ็ลเดอร์ คาร์ลอส เอช. อามาโด watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

Choose the Right ที่ประชุม   
การปกป้องให้พ้นสื่อลามก—บ้านที่มุ่งเน้นพระคริสต์ โดย ลินดา เอส. รีฟส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ลมหมุนทางวิญญาณ โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

A New Commandment I Give unto You คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
มรดกแห่งความหวังอันหาค่ามิได้ โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

Come, O Thou King of Kings คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสถาบันศาสนาโอเร็ม   
ฉันอยู่ในสรวงสวรรค์ คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสถาบันศาสนาโอเร็ม   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2013 นำเสนอโดย เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

รายงานสถิติปี 2013 นำเสนอโดย บรูค พี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

“เพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว” โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม   
“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

อย่าเดินทางผิด โดยเอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

คุณกำลังคิดอะไรอยู่ โดย เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

รากและกิ่ง โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสถาบันศาสนาโอเร็ม   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Saints, Behold How Great Jehovah คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ – ไอดาโฮ   
Secret Prayer คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ – ไอดาโฮ   
กุญแจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิต โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

เราควรเป็นคนอย่างไรเล่า โดย เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

คนในรุ่นที่ทรงเลือก โดย แรนดัลล์ แอล. ริดด์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม   
ท่านกำลังหลับข้ามช่วงการฟื้นฟูหรือไม่ โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ชายแห่งฐานะปุโรหิต โดย ประธานเฮรีย์ บี.อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

Abide with Me! คณะนักร้องประสานเสียงฐานะปุโรหิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ – ไอดาโฮ   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, We That Love the Lord คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ขอให้เรารุดไป คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
สำนึกคุณในทุกสภาวการณ์ โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

การติดตามผล โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

“อย่ากลัวเลย เราอยู่กับเจ้า” โดย จีน เอ. สตีเวนส์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

สอนฉันเดินในแสง ที่ประชุม   
สี่นาทีของท่าน โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ความรัก—แก่นแท้ของพระกิตติคุณ โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
I Stand All Amazed คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
พยาน โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ดำเนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา โดยเอ็ลเดอร์ วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

การเชื่อฟังผ่านศรัทธาของเรา โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม   
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ โดยเอ็ลเดอร์ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน โดยเอ็ลเดอร์ ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ถ้าท่านขาดสติปัญญา โดยเอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูไคทิส watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

จนกว่าเราจะพบกันอีก โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

Come, Let Us Anew คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สตรี

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! ที่ประชุม   
Daughters in His Kingdom [ธิดาในอาณาจักรของพระองค์] คณะนักร้องประสานเสียงรวมปฐมวัย เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์จากสเตคแถบวอแซตช์ฟรอนต์   
การรักษาพันธสัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา และให้พลังเรา โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

วีดิทัศน์นำเสนอ: ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความเป็นพี่น้องสตรี: โอ เราต้องการกันและกันเพียงใด โดย บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

วีดิทัศน์นำเสนอ: เดินในแสงสว่างของพระองค์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ต้องการ: ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเร่งงาน โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

เมดเลย์เพลงสวด: พระเจ้าขอข้าตามพระองค์—จงรักกันและกัน คณะนักร้องประสานเสียงรวมปฐมวัย เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์จากสเตคแถบวอแซตช์ฟรอนต์   
ธิดาในพันธสัญญา โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เนื้อหา

ขอให้เรารุดไป คณะนักร้องประสานเสียงรวมปฐมวัย เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์จากสเตคแถบวอแซตช์ฟรอนต์