LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Jos kuuntelen sydämelläni Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Tuon evankeliumin valoa kotiini Jean B. Bingham watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mestariparantaja Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nouskaa voimassa, sisaret Siionin Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Niin varma on perustus Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Neljäs kerros, viimeinen ovi Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Hän elää, Vapahtajani” Yleisö   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua kiitän, Herra korkehin Mormonien tabernaakkelikuoro   
With Songs of Praise Mormonien tabernaakkelikuoro   
Oi kuinka suuri on Jumalamme suunnitelma! Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos, Luojamme, profeetasta Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tule ja seuraa minua osoittamalla kristillistä rakkautta ja palvelemalla Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sielun vilpitön halu Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Vapahtaja Israelin Yleisö   
Minä nostan esiin valitun näkijän Vanhin Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herra Jeesus Kristus opettaa meitä rukoilemaan Vanhin Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Olenko kyllin hyvä? Onnistunko? Vanhin J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Take Time to be Holy Mormonien tabernaakkelikuoro   
Jumalan todistaja Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

If the Way Be Full of Trial, Weary Not Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

kaste Combined Choir from From Missionary Training Center   
Rohkeita todistuksessa Jeesuksesta Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Katsokaa kirjaan, katsokaa Herraan Vanhin Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herrasta ja Kuninkaasta Yleisö   
Pysykää minun rakkaudessani Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Meidän hengelliseksi kehitykseksemme ja opiksemme Vanhin W. Mark Bassett watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Olkaa määrätietoisia Kristuksen työssä Vanhin Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
Palautetusta evankeliumista kertominen Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nuoret Israelin Combined Choir from From Missionary Training Center   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teit, Israelin vanhimmat Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Kotiin juhlan tuntu saa Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Kirkon lähettiläät Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirjassa on voimaa Vanhin LeGrand R. Curtis jr. watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Me riemuiten ootamme Yleisö   
Oppikaa Almalta ja Amulekilta Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jotta hänestäkin tulisi väkevä Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Periaatteita ja lupauksia Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Polkus tasaiseksi käy Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Mä tiedän, että elää Hän” Mormonien tabernaakkelikuoro   
Nyt kunniaa vain laulakaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Täydellinen polku onneen Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Ilo ja hengellinen selviytyminen Presidentti Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”On This Day of Joy and Gladness” Mormonien tabernaakkelikuoro   
Sakramentti voi auttaa meitä tulemaan pyhiksi Vanhin Peter F. Meurs watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suuri lunastussuunnitelma Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oon lapsi Jumalan Yleisö   
Kenen luo me menisimme? Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumalanpalveluksen siunaukset Piispa Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Vanhurskas Tuomari Vanhin Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

My Heavenly Father Loves Me Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kiitollisuus lepopäivänä Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Come, Ye Thankful People, Come Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oi, kalliimpi maailman kultaa on Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkkahin tähti, aamutähtönen Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Jos te tunnette minut” Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kristuksen oppi Brian K. Ashton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Palvelkaa Vanhin Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Laella kukkulan” Yleisö   
Ettette unohda Vanhin Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet Vanhin Evan A. Schmutz watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mikään ei tuota suurempaa iloa kuin että tietää heidän tietävän Vanhin K. Brett Nattress watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I'll Follow Him in Faith Mormonien tabernaakkelikuoro   
Parannus – iloinen valinta Vanhin Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Herran työhön käyn” Mormonien tabernaakkelikuoro