LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Aðalfundur kvenna

    
Ég færi ljós fagnaðarerindisins inn á heimili mitt Jean B. Bingham   print
Hinn mikli læknir Carole M. Stephens   print
Rísið í styrk, systur í Síon Bonnie L. Oscarson   print
Fjórða hæð, síðustu dyr Dieter F. Uchtdorf forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, morgunhluti

    
Ó, hversu mikilfengleg er áætlun Guðs vors! Dieter F. Uchtdorf forseti   print
„Kom, fylg mér“ með kristilegri elsku og þjónustu Öldungur Robert D. Hales   print
Bænin er andans einlægt mál Carol F. McConkie   print
„Útvalinn sjáanda mun ég vekja upp“ ÖLDUNGUR CRAIG C. CHRISTENSEN   print
Drottinn Jesú Kristur kennir okkur að biðjast fyrir Öldungur Juan A. Uceda   print
Stend ég mig nægilega vel? Mun mér takast þetta? Öldungur J. Devn Cornish   print
Standa sem vitni Guðs Öldungur Neil L. Andersen   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, síðdegishluti

    
Embættismenn kirkjunnar studdir Lesið af Henry B. Eyring forseta   print
Hugdjörf í vitnisburði um Jesú Öldungur Quentin L. Cook   print
Líttu til bókarinnar, líttu til Drottins Öldungur Gary E. Stevenson   print
„Vera stöðugur í kærleika mínum“ Öldungur D. Todd Christofferson   print
Fyrir andlegan þroska okkar og lærdóm Öldungur W. Mark Bassett   print
Verið metnaðarfullir í Kristi Öldungur Kazuhiko Yamashita   print
Miðla hinu endurreista fagnaðarerindi Öldungur Dallin H. Oaks   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Prestdæmisfundur

    
Sendiboðar kirkjunnar Öldungur Jeffrey R. Holland   print
Það er kraftur í bókinni Öldungur LeGrand R. Curtis yngri   print
Lærum af Alma og Amúlek Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Svo að hann megi einnig verða styrkur Henry B. Eyring forseti   print
Reglur og loforð Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, morgunhluti

    
Hinn fullkomni hamingjuvegur Thomas S. Monson forseti   print
Gleði og andleg þrautseigja Russell M. Nelson   print
Sakramentið getur hjálpað okkur að helgast Öldungur Peter F. Meurs   print
Hin mikla sæluáætlun Linda S. Reeves   print
Til hvers ættum vér að fara? Öldungur M. Russell Ballard   print
Blessanir tilbeiðslu Dean M. Davies biskup   print
Hinn réttláti dómari Öldungur Lynn G. Robbins   print
Þakklæti á hvíldardegi Henry B. Eyring forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, síðdegishluti

    
„Ef þér hafið þekkt mig“ Öldungur David A. Bednar   print
Kenning Krists Brian K. Ashton   print
Þjóna Öldungur Carl B. Cook   print
Gæt þú þín, að þú gleymir ekki Öldungur Ronald A. Rasband   print
Guð mun þerra hvert tár Öldungur Evan A. Schmutz   print
Mesta gleðin er að vita að þau viti Öldungur K. Brett Nattress   print
Iðrun: Gleðilegur kostur Öldungur Dale G. Renlund   print