LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt aamu koittaa armainen Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Laella kukkulan Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Tervetuloa konferenssiin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Kaunis on Siion taivainen Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Toivomme perustus Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Mihin suuntaan katsot? Vanhin Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Sakramentti – sielun uudistuminen Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Johda meitä, Jehovamme Yleisö watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Pelastakaa ykseydessä Vanhin Chi Hong (Sam) Wong watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ikuisesti vapaita toimimaan omasta puolestaan Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Jos kuuntelen sydämelläni Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Todistuksen saaminen valosta ja totuudesta Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

From All That Dwell below the Skies Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Arise, O God, and Shine Tooelen, Grantsvillen ja Stansbury Parkin vaarnojen yhdistetty kuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Hän elää, Vapahtajani Tooelen, Grantsvillen ja Stansbury Parkin vaarnojen yhdistetty kuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Rakastakaa muita ja tulkaa toimeen eroavuuksista huolimatta Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Joseph Smith Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Vanhemmat – lastensa ensisijaiset evankeliumin opettajat Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

On Vapahtaja Israelin Yleisö watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Lähestykää Jumalan valtaistuinta luottavaisina Vanhin Jörg Klebingat watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Kyllä, Herra, Sua tahdon seurata Vanhin Eduardo Gavarret watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Emmekö me kaikki ole kerjäläisiä? Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Kestävän rauhan löytäminen ja iankaikkisen perheen rakentaminen Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Mun luoksein jää, jo ilta on Tooelen, Grantsvillen ja Stansbury Parkin vaarnojen yhdistetty kuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rise Up, O Men of God Pappeudenhaltijoiden kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Sikermä lähetyssaarnaaja-aiheisia lauluja Pappeudenhaltijoiden kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Valitkaa viisaasti Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Tiedän itse nämä asiat Vanhin Craig C. Christensen watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Paaston laki – henkilökohtainen vastuu pitää huolta köyhistä ja apua tarvitsevista Piispa Dean M. Davies watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Kiitos, Luojamme, profeetasta Yleisö watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

”Herra, en kai se ole minä?” Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Valmistava pappeus Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Ohjattuina turvallisesti kotiin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Teit, Israelin vanhimmat Pappeudenhaltijoiden kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sing Praise to Him Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Luodut kaikki laulakaa Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Kunnia miehelle Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Jatkuva ilmoitus Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Profeettojen hyväksyminen ja tukeminen Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Eläkää profeettojen sanojen mukaan Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Herran lapset saapukaa Yleisö watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Iankaikkinen elämä – tuntea taivaallinen Isämme ja Hänen Poikansa Jeesus Kristus Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Sakramentti ja sovitus Vanhin James J. Hamula watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Softly and Tenderly Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Laske harkiten jalkasi polulle Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Niin varma on perustus Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Katso, saapuu loistossansa Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Pysykää veneessä ja pidelkää kiinni! Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Asettakaa uskon osoittaminen etusijalle Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Herralla on suunnitelma meitä varten! Vanhin Carlos A. Godoy watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Elon aallot myrskyten kun raivoaa Yleisö watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Kirja Vanhin Allan F. Packer watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Henkilökohtainen palvelutyömme Vanhin Hugo E. Martinez watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Oon lapsi Jumalan Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Älkää suhtautuko kevytmielisesti pyhiin asioihin Vanhin Larry S. Kacher watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Tulkaa, niin näette Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Kunnes taasen kohtaamme Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Alati rukoilen puolestasi Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Ääni

On This Day of Joy and Gladness Magnan, Hunterin ja Taylorsvillen vaarnojen Alkeisyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen yhdistetty kuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Saan käydä temppeliin Korealaisten lasten kuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Valmistautuneet tavalla, jollaista ei ollut koskaan tunnettu Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Sikermä kirkon lauluja Magnan, Hunterin ja Taylorsvillen vaarnojen Alkeisyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen yhdistetty kuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Jumalan liittotyttäriä Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Videoesitys: Pyhä temppeli Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Antakaa valonne loistaa Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Oon lapsi Jumalan Yleisö watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Eläkää iloiten evankeliumin mukaan Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Text

Let Zion in Her Beauty Rise Magnan, Hunterin ja Taylorsvillen vaarnojen Alkeisyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen yhdistetty kuoro watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio