Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Download
close

Բեռնավորել

 

Տեքստ

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո Սրբեր Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Լցնել մեր տները լույսով և ճշմարտությամբ Չերիլ Ա. Էսփլին watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ընտանիքն Աստծուց է Քերոլ Մ. Սթեֆենս watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ընտանիքը հաստատված է Աստծո կողմից Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Սրբերի տներից ուրախ երգեր են հնչում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ընտանիքի մասին հայտարարության պաշտպանները Բոննի Լ․ Օսկարսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Օրհներգերի համակցում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Մխիթարիչը Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Փառք Աստծուն բարձրում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

«Ահա սա է ծոմը, որին ես հաւանում եմ» Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Արդյո՞ք այսօր ես բարի գործ եմ արել Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Երջանկության ծրագիրը Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Մենք միասին կբարձրանանք Լինդա Ք․ Բըրթըն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Սերմնացանի առակը Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ընտրեք հավատքը Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Եկ Հիսուսի մոտ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ինչո՞ւ են կարևոր ամուսնությունն ու ընտանիքն ամբողջ աշխարհում: Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ես հավատում եմ Քրիստոսին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Տիրոջը Ամենազոր Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Եկեղեցու ղեկավարների հաստատումը Ներկայացրեց Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Եկեղեցու Աուդիտի բաժանմունքի հաշվետվություն, 2014 Ներկայացրեց՝ Քեվին Ռ. Յերգենսենը watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2014 Ներկայացրեց Բրուք Պ. Հեյլսը watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ես մնում եմ զարմացած Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Հետևաբար նրանք զսպեցին իրենց վախը Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ինչո՞ւ ամուսնանալ, ինչո՞ւ ընտանիք ունենալ Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ավետարանի երաժշտությունը Երեց Ուիլֆորդ Վ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Վերջին Օրերի Սրբերը շարունակում են ճիգ թափել Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Իսկապես լավը ու նենգությունից զուրկ Երեց Մայքլ Տ. Ռինգվուդ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Տերն է իմ լույսը Երեց Քվենտին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Եկեք առաջ շարժվենք Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

For the Strength of the Hills Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ուրախության այս օրը Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Երիտասարդ ամուրիների ամենահոյակապ սերունդը Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Այո՛, մենք կարո՛ղ ենք և կհաղթե՛նք Երեց Ուլիսես Սոարես watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Հայրություն՝ մեր հավերժական ճակատագիրը Լարի Մ. Գիբսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Անկեղծ լինելու մասին Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Քահանայությունը և անձնական աղոթքը Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Քահանայություն՝ սրբազան պարգև Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Վարդապետ, փոթորիկ է մոլեգնում Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Նա հարություն առավ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Consider the Lilies Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Տաճարային օրհնություններ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Վերադարձ հավատքին Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Փնտրելով Տիրոջը Երեց Խոսե Ա. Տեքսեյրա watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Գիտեմ, ապրում է Փրկիչն իմ Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Դեռևս հրաշալի՞ է դա ձեր համար։ Եպիսկոպոս Ջերալդ Խոսե watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Սպասելով մոլորվածին Երեց Բրենթ Հ. Նիլսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Որտեղ հանդիպում են արդարադատությունը, սերն ու ողորմածությունը Երեց Ջեֆրի Ռ.Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Հիսուսն հարյավ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Շնորհի պարգևը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Տեր Քրիստոսն հարյավ այսօր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իմ Քավիչն ապրում է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Նա ուղարկեց Իր Որդուն Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Պահպանել կամքի ազատությունը, պաշտպանել կրոնական ազատությունը Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Մնալ կենաց ծառի մոտ Երեց Քեվին Ու. Փիրսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ավետարանի հավերժական հեռանկարը Ռաֆայել Ի. Փինո watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Գայ քո արքայութիւնը Երեց Նիլ Լ․ Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Եթե լինեք պատասխանատու Երեց Խորխե Ֆ. Զեբալլոս watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Պատմիր ինձ Հիսուսի մասին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Աճեցէք, բազմացէք և տիրեցէք երկիրը Երեց Ջոզեֆ Վ. Սիտատի watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Կիրակին բերկրանք է Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Տեր, միշտ Քեզ կհետևեմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio