អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Morning Breaks ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

នៅ​លើ​កំពូល​ភ្នំ​ខ្ពស់ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

សូម​ស្វាគមន៍​មកកាន់​សន្និសីទ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Beautiful Zion, Built Above ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ហេតុផល​​​សេចក្ដីសង្ឃឹម​របស់យើង ដោយ​ប្រធាន ប៊យដ៍  ខេ ផាកកឺ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

តើ​បងប្អូន​ផ្ដោត​អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​អ្វី ? ដោយ អែលឌើរ លីន ជី រ៉ូប៊ីន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

សាក្រាម៉ង់—​ការ​រំឭក​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ ដោយ ឆេរីល  អេ អេសភ្លីន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ជួយសង្គ្រោះ​ដោយ​សាមគ្គីគ្នា ដោយអែលឌើរ ឈី ហុង (សាំ) វុង watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

មាន​ឥស្សរភាព​រហូត​តទៅ ដើម្បី​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដោយ​​ខ្លួន​ឯង ដោយ អែល​ឌើរ ឌី  ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

បើ​ខ្ញុំ​ស្តាប់​ចេញ​ពី​ដួងចិត្ត ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការទទួលបាន​ទីបន្ទាល់​នៃ​ពន្លឺ និង សេចក្ដីពិត ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

From All That Dwell below the Skies ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Arise, O God, and Shine ក្រុមចម្រៀង​រួម​គ្នា​មក​ពី​ស្តេក​នានា​នៅ​ទីក្រុង​ធូលើរ ហ្គ្រានស្វីល និង​ស្ទែនសបើរី​ផាក watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នកកាន់​តំណែង​សាសនាចក្រ បង្ហាញ​ដោយ ប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរីង watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ព្រះប្រោសលោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់ ក្រុមចម្រៀង​រួម​គ្នា​មក​ពី​ស្តេក​នានា​នៅ​ទីក្រុង​ធូលើរ ហ្គ្រានស្វីល និង​ស្ទែនសបើរី​ផាក watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការ​ស្រឡាញ់អ្នកដទៃ និង ការ​រស់​នៅ​​ជា​មួយ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា ដោយ អែលឌើរ ដាល្លិន  អេក អូក watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

យ៉ូសែប ស្ម៊ីធ ដោយ អែលឌើរ  នែលអិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

មាតាបិតា ៖ ជា​គ្រូបង្រៀនដំណឹងល្អសំខាន់បំផុត​របស់កូនៗ​ពួកគាត់ អែលឌើរថាត  អរ ខាលីស្ទើរ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ព្រះអង្គ​ប្រោស​លោះ​នៃ​អ៊ីស្រាអែល ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការ​ដើរឆ្ពោះ​ទៅ​បល្ល័ង្កនៃព្រះ​ដោយ​ទំនុកចិត្ត ដោយ អែលឌើរ ជ័គ ក្លេប៊ីនហ្គាត watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

« ព្រះ​អម្ចាស់​អើយ​ ទូល​បង្គំ​នឹង​តាម​ទ្រង់ » ដោយ​អែល​ឌើរ អេក្វាដូ ហ្គាវ៉ារ៉ែត watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

តើយើង​ទាំងអស់​គ្នានេះ ពុំមែន​ជាអ្នក​សុំទាន​ទេឬ ? ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការ​ស្វែង​រក​សេចក្តី​សុខសាន្ត​ដ៏​និរន្តរ៍ និង​ កសាង​ក្រុមគ្រួសារ​ដ៏​នៅ​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច ដោយ អែលឌើរ  អិល ថម ភែរី watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Abide With Me; 'Tis Eventide ក្រុមចម្រៀង​រួម​គ្នា​មក​ពី​ស្តេក​នានា​នៅ​ទីក្រុង​ធូលើរ ហ្គ្រានស្វីល និង​ស្ទែនសបើរី​ផាក watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rise Up, O Men of God ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​បំពាក់បំប៉ន​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Missionary Medley ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​បំពាក់បំប៉ន​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ជ្រើសរើស​ដោយ​វាងវៃ ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន  អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ខ្ញុំ​ដឹង​រឿង​ទាំងនេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង អែលឌើរ ក្រេហ្គ  ស៊ី គ្រីស្ទីនសិន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ច្បាប់​តមអាហារ ៖ ការទទួលខុសត្រូវ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដើម្បី​ខ្វល់ខ្វាយ​ពីជនក្រីក្រ និង​អ្នក​ខ្វះខាត ដោយ​ប៊ីស្សព ឌីន  អិម ដេវីស watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

«ព្រះអម្ចាស់​អើយ តើ​ទូលបង្គំ​ឬ​អី?» ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

បព្វជិតភាពដែល​​រៀបចំខ្លួន ដោយប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

បាន​ដឹកនាំ​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ​ដោយសុវត្ថិភាព ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Ye Elders of Israel ក្រុម​ចម្រៀង​បព្វជិតភាព​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​បំពាក់បំប៉ន​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing Praise to Him ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Praise the Lord with Heart and Voice ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

សរសើរ​ដល់​លោក ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

វិរណៈ​ដែល​មាន​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការ​គាំទ្រ​ពួក​ព្យាការី ដោយ​អែលឌើរ រ័សុល  អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

រស់នៅ​តាម​ពាក្យ​សម្ដី​របស់​ពួក​ព្យាការី ដោយ ខារ៉ុល អេហ្វ ម៉ាកខន់ឃី watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

មក​កូន​ចៅ​នៃ​ព្រះអម្ចាស់ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ជីវិត​អស់​កល្ប—ដើម្បីស្គាល់​ព្រះវរបិតា​សួគ៌​យើង និង​ព្រះរាជបុត្រា​ទ្រង់ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយ អែលឌើរ រ៉ូបឺត  ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ពិធីសាក្រាម៉ង់ និង ដង្វាយធួន ដោយ អែលឌើរ ជេម  ជេ ហាមូឡា watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Softly and Tenderly ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

​ពិចារណា​ពី​ផ្លូវ​ដែល​ជើង​ឯងដើរ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស  អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lo, the Mighty God Appearing ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ចូរ​នៅលើ​​ទូក ហើយ​តោង​ឲ្យ​ជាប់! ដោយ​អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ចូរ​ធ្វើ​ឲ្យ​ការអនុវត្ត​សេចក្ដី​ជំនឿ​បងប្អូនក្លាយ​ជាអាទិភាពទីមួយ​ ដោយ​អែលឌើរ រីឆាដ  ជី ស្កត​ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ព្រះអម្ចាស់​មាន​ផែនការ​សម្រាប់​យើង! ដោយ អែលឌើរ ខាឡូស អេ ហ្គូដយ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ចូរ​រាប់​ព្រះ​ពរ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

បញ្ជី ដោយ អែលឌើរ អាលិន អែហ្វ ផាកកឺ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

កិច្ចការ​បម្រើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​យើង ដោយ អែលឌើរ ហ៊ូហ្គូ អ៊ី ម៉ាទីណេ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

សូម​ជ្រើសរើស​ដោយភាព​ឆ្លាតវៃ ដោយ អែលឌើរ ឡារី អេស ខាឆើរ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ចូរ​តាម​ខ្ញុំ​ទៅ​មើល ដោយ អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

លុះត្រា​យើង​ជួប​ទៀត ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

We Ever Pray for Thee ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ស្ត្រី​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

សំឡេង

On This Day of Joy and Gladness ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នា​អង្គការបឋមសិក្សា យុវនារី និង សមាគម​សង្គ្រោះ​មក​ពី​ស្តេក​ម៉ាហ្គណា ហាន់ធើរ និង​ថេលើរស្វីល watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​មើល​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ ក្រុមចម្រៀង​កុមារ​ជនជាតិកូរ៉េ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

បាន​​ប្រុងប្រៀប​ខ្លួន​តាម​របៀប​មួយ​​ដែល​មិនដែល​បាន​ស្គាល់ ដោយ លីនដា  ខេ ប៊ើតុន watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ទំនុកតម្កើងចម្រុះ ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នា​អង្គការបឋមសិក្សា យុវនារី និង សមាគម​សង្គ្រោះ​មក​ពី​ស្តេក​ម៉ាហ្គណា ហាន់ធើរ និង​ថេលើរស្វីល watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

បុត្រី​នៃ​សេចក្ដី​សញ្ញា​របស់ព្រះ ដោយ ​ជីន  អេ ស្ទីវិនស៍ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការធ្វើ​បទបង្ហាញ​តាម​វីដេអូ ៖ ព្រះវិហារ​ដ៏​បរិសុទ្ធ សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការ​ចែកចាយ​ពន្លឺ​របស់អ្នក ដោយ នីល  អែហ្វ ម៉ារ៉ត watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

ការ​រស់នៅ​តាម​ដំណឹង​ល្អដោយ​ក្ដី​អំណរ ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ  អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise ក្រុម​ចម្រៀង​រួម​គ្នា​អង្គការបឋមសិក្សា យុវនារី និង សមាគម​សង្គ្រោះ​មក​ពី​ស្តេក​ម៉ាហ្គណា ហាន់ធើរ និង​ថេលើរស្វីល watchlisten 
Download
close

Herunterladen

 

Video

Audio