LÆS  SeLytDownload

Hele konferencen

watch
LÆS  SeLytUdskrivDownload

Mødet lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Download

 

Video

Lyd

Så sikker en grundvold Tabernakelkoret   
Press Forward, Saints Tabernakelkoret   
Lead, Kindly Light Tabernakelkoret   
Velkommen til konference Præsident Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Prisen for og velsignelserne ved at følge Kristus Ældste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Disciplens glædelige byrde Ældste Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Kristus, vor Forløser Ældste Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Choose the Right Forsamling   
Beskyttelse mod pornografi – et kristuscentreret hjem Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Åndelige hvirvelvinde Ældste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A New Commandment I Give unto You Tabernakelkoret   
En uvurderlig arv af håb Præsident Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Tabernakelkoret   
LÆS  SeLytUdskrivDownload

Mødet lørdag eftermiddag

 listen 
Download
close

Download

 

Video

Lyd

Lovpris vor store Gud Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
Opretholdelse af Kirkens ledere Præsenteret af præsident Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Audio

Rapport fra Kirkens Revisionsafdeling, 2013 Præsenteret af Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Statistisk rapport 2013 Præsenteret af Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Vis jeres tro Ældste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

»Jeg har givet jer et forbillede« Ældste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hav tak for profeten, du sendte Forsamling   
»Elsker I mig, så hold mine bud« Ældste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lad os ikke tage den forkerte vej Ældste Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hvad tænker du på? Ældste W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Rødder og grene Ældste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

På bjergets høje top Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
LÆS  SeLytUdskrivDownload

Præstedømmets møde

 listen 
Download
close

Download

 

Video

Lyd

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Præstedømmets nøgler og myndighed Ældste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hvilken slags mænd? Ældste Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Generationen med valg Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

O, glæd dig nu vor jord! Forsamling   
Kommer I sovende gennem genoprettelsen? Præsident Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Præstedømmebæreren Præsident Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Vær modig og stærk Præsident Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
LÆS  SeLytUdskrivDownload

Mødet søndag formiddag

 listen 
Download
close

Download

 

Video

Lyd

Come, We That Love the Lord Tabernakelkoret   
On This Day of Joy and Gladness Tabernakelkoret   
Lad os stævne frem Tabernakelkoret   
Taknemlig i alle forhold Præsident Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Opfølgning Ældste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

»Frygt ej, for jeg er med dig« Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lær mig at leve i lyset Forsamling   
Jeres fire minutter Biskop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Bære deres byrder med lethed Ældste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A Child's Prayer Tabernakelkoret   
Kærlighed – kernen i evangeliet Præsident Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Led os, o du vor Jehova Tabernakelkoret   
LÆS  SeLytUdskrivDownload

Mødet søndag eftermiddag

 listen 
Download
close

Download

 

Video

Lyd

Det er så skønt, min Gud, min Drot Tabernakelkoret   
I Stand All Amazed Tabernakelkoret   
Vidnet Præsident Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lev tro mod sandheden Ældste William R. Walker watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lydighed gennem vores trofasthed Ældste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Alle nationer Herren har kaldt Forsamling   
Profeten Joseph Smith Ældste Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

For hvor din skat er Ældste Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hvis I står tilbage i visdom Ældste Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Jesu Kristi opstandelse Ældste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Til vi ses igen Præsident Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Let Us Anew Tabernakelkoret   
LÆS  SeLytUdskrivDownload

Kvindernes møde

watchlisten 
Download
close

Download

 

Video

Lyd

Alle nationer Herren har kaldt Forsamling   
Døtre i mit rige Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
At holde pagterne beskytter os, forbereder os og styrker os Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: I Am a Child of God Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Søsterfællesskab: Vi har jo brug for hinanden Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Video Presentation: Walk in His Light Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Søges: Hænder og hjerter til at fremskynde værket Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front   
Døtre i pagten Præsident Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lad os stævne frem Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front