LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Niin varma on perustus” Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Täyttäkäämme kotimme valolla ja totuudella Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumalan perhe Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Perhe on Jumalan säätämä myöhempien aikojen pyhien jeesuksen kristuksen kirkko watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”From Homes of Saints Glad Songs Arise” Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Perhejulistuksen puolustajia Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä kirkon lauluja Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lohduttaja Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Johda meitä, Jehovamme” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kiitetty Jumala!” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Toisenlaista paastoa minä odotan” Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Onnensuunnitelma Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Yhdessä me ylennymme Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Laella kukkulan” Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Vertaus kylväjästä Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Päättäkää uskoa Vanhin L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Jeesuksen luokse” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Miksi avioliitto ja perhe ovat tärkeitä – kaikkialla maailmassa Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Uskon Kristukseen” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kiitos nyt Herran” Nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen yhdistetty kuoro Davisin ja Weberin piirikunnista watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2014 Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tilastoraportti 2014 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Oi Jeesuksen laupeus” Nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen yhdistetty kuoro Davisin ja Weberin piirikunnista watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sen tähden he tukahduttivat pelkonsa Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Miksi avioliitto, miksi perhe Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kiitos, Luojamme, profeetasta” Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Evankeliumin musiikkia Vanhin Wilford W. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Myöhempien aikojen pyhät jatkavat yrittämistä Vanhin Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Todella hyviä ja vilpittömiä Vanhin Michael T. Ringwood watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herra on minun valoni Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Herran työhön käyn” Nuorten naimattomien aikuisten vaarnojen yhdistetty kuoro Davisin ja Weberin piirikunnista watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Vuorten suojasta Sulle kiitos” Brigham Youngin yliopiston pappeudenhaltijoiden kuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”On This Day of Joy and Gladness” Brigham Youngin yliopiston pappeudenhaltijoiden kuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Suurenmoisin nuorten aikuisten sukupolvi Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kyllä, me voimme voittaa, ja me voitamme! Vanhin Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Isyys – iankaikkinen päämäärämme Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kansat, te kuulkaa” Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Aitoudesta Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pappeus ja henkilökohtainen rukous Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pappeus – pyhä lahja Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Mestari, myrsky on suuri” Brigham Youngin yliopiston pappeudenhaltijoiden kuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”On Herra Kuningas!” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Hän on noussut!” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Consider the Lilies” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Temppelin siunauksia Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Paluu uskoon Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Etsikää Herraa Vanhin José A. Teixeira watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Hän elää, Vapahtajani” Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Onko se teistä yhä ihmeellinen? Piispa Gérald J. Caussé watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tuhlaajapoikaa odottamassa Vanhin Brent H. Nielson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Siin yhtyy totuus, rakkaus Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Jeesus on noussut” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Armon lahja Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kristus ylösnoussut on” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Mä tiedän, että elää Hän” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Hän antoi Poikansa” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tahdonvapauden säilyttäminen ja uskonnonvapauden suojeleminen Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pysykää puun luona Vanhin Kevin W. Pearson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Evankeliumin iankaikkinen näkökulma Vanhin Rafael E. Pino watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kuningas kuningasten” Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tulkoon Sinun valtakuntasi Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jos sinä otat vastuun Vanhin Jorge F. Zeballos watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Kerrothan taas Jeesuksesta” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja ottakaa maa valtaanne Vanhin Joseph W. Sitati watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lepopäivä on ilon päivä Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Sua tahdon seurata” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni