LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä kirkon lauluja Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Löydä sisimmässäsi piilevä jumalallisuus Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Näin meillä nuorilla Siionin Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Äiti Israelissa myöhempien aikojen pyhien jeesuksen kristuksen kirkko watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Meille luvattujen siunausten arvoisia Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sisaria Siionissa myöhempien aikojen pyhien jeesuksen kristuksen kirkko watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Täällä palvellaksemme vanhurskaassa asiassa Carol F. McConkie watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Lapset Herran Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kesä isotäti Rosen luona Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt lähde työhön uskossa Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Press Forward, Saints Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Johda meitä, Jehovamme” Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tiedän, että Vapahtajani rakastaa minua Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Se toimii suurenmoisesti! Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumala on ruorissa Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kristus-keskeisen elämän suoma ilo Vanhin Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos, Luojamme, profeetasta Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sydämemme antaminen Jumalalle Neill F. Marriott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mitä vielä puuttuu? Vanhin Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mieluisa Jumalan sana Vanhin Francisco J. Viñas watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Precious Savior, Dear Redeemer Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tiptop ja Bristolin tyyliin: Olkaa temppelikelpoisia – hyvinä aikoina ja huonoina aikoina Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pelvotta käykää Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä kirkon lauluja Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tämän ajan haasteiden kohtaaminen Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tämä on äitisi Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Minua käy sä seuraamaan Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Koskaan ei ole liian aikaista eikä koskaan liian myöhäistä Vanhin Bradley D. Foster watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Koetuksia ja kiusauksia – mutta myös apua Vanhin Hugo Montoya watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Valitkaa valo Vanhin Vern P. Stanfill watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kääntykää Herran puoleen, niin vastauksia tulee Vanhin James B. Martino watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jeesuksen Kristuksen sovituksen vahvistamina Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Let Zion in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jeesus, Sun nimes kaunoisin Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Usko ei ole sattumaa vaan valinta Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Seuraava askeleenne Vanhin Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitos nyt Herran Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Älä pelkää vaan usko Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Te ette ole työssä yksin Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

”Sua tahdon seurata” Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pitäkää käskyt Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Arise, O God, and Shine Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Vapahtaja Israelin Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jos Vapahtaja seisoisi vierelläin Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Olkaa esimerkkinä ja valona Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oi Jeesuksen laupeus Vanhin Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia Vanhin Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumalan silmin Vanhin Dale G. Renlund watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Niin varma on perustus Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Vetoomus sisarilleni Presidentti Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Antakaa pasuunan soida Vanhin Gregory A. Schwitzer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Että he muistavat Hänet aina Vanhin Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On päivänpaiste sielussain Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pyhä Henki kumppaninanne Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nyt liekkinä loistavi Henki Herran Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Luodut kaikki laulakaa Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Our God Is a God of Love Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Miksi kirkko Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Minun sydämeni pohdiskelee sitä alati Devin G. Durrant watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Siunattuja ja onnellisia ovat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt Vanhin Von G. Keetch watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni Carole M. Stephens watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Herra Kuningas! Yleisö watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Muistakaa, kehen olemme turvanneet Vanhin Allen D. Haynie watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Silmät, jotka näkevät, ja korvat, jotka kuulevat Vanhin Kim B. Clark watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pysy tielläsi Vanhin Koichi Aoyagi watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On maailmassa tarpeen hän Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Valittu todistamaan minun nimestäni Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rakastakaa toisianne Mormonien tabernaakkelikuoro watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni