Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո Սրբեր Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Լցնել մեր տները լույսով և ճշմարտությամբ Չերիլ Ա. Էսփլին watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ընտանիքն Աստծուց է Քերոլ Մ. Սթիվենս watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ընտանիքը հաստատված է Աստծո կողմից Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Սրբերի տներից ուրախ երգեր են հնչում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Defenders of the Family Proclamation Բոննի Լ. Օսկարսոն watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Օրհներգերի համակցում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

The Comforter Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Փառք Աստծուն բարձրում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

«Ահա սա է ծոմը, որին ես հաւանում եմ» Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Արդյո՞ք այսօր ես բարի գործ եմ արել Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Երջանկության ծրագիրըը Նախագահ Բոյդ  Կ. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Մենք միասին կբարձրանանք Լինդա Ք․ Բըրթըն watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

The Parable of the Sower Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Choose to Believe Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոն watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Եկ Հիսուսի մոտ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ինչո՞ւ են կարևոր ամուսնությունն ու ընտանիքն ամբողջ աշխարհում: Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ես հավատում եմ Քրիստոսին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Տիրոջը Ամենազոր Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Եկեղեցու ղեկավարների հաստատումը Ներկայացրեց Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Եկեղեցու Աուդիտի բաժանմունքի հաշվետվություն, 2014 Ներկայացրեց՝ Քեվին Ռ. Յերգենսենը watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2014 Ներկայացրեց Բրուք Պ. Հեյլսը watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ես մնում եմ զարմացած Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Հետևաբար նրանք զսպեցին իրենց վախը Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ինչո՞ւ ամուսնանալ, ինչո՞ւ ընտանիք ունենալ Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ավետարանի երաժշտությունը Երեց Ուիլֆորդ  Վ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Վերջին Օրերի Սրբերը շարունակում են ճիգ թափել Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Իսկապես լավը ու նենգությունից զուրկ Երեց Մայքլ Տ. Ռինգվուդ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

The Lord Is My Light Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Եկեք առաջ շարժվենք Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

For the Strength of the Hills Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ուրախության այս օրը Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Երիտասարդ ամուրիների ամենահոյակապ սերունդը Երեց Մ.  Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Yes, We Can and Will Win! Երեց Ուլիսես Սոարես watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Հայրություն՝ մեր հավերժական ճակատագիրը Լարի Մ. Գիբսոն watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Անկեղծ լինելու մասին Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Քահանայությունը և անձնական աղոթքը Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

The Priesthood—a Sacred Gift Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Վարդապետ, փոթորիկ է մոլեգնում Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Նա հարություն առավ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Consider the Lilies Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Տաճարային օրհնություններ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Վերադարձ հավատքին Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Փնտրելով Տիրոջը Երեց Խոսե Ա. Տեքսեյրա watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Գիտեմ, ապրում է Փրկիչն իմ Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Is It Still Wonderful to You? Եպիսկոպոս Ջեռալդ Կոսե watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Սպասելով մոլորվածին Երեց Բրենթ Հ. Նիլսոն watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Որտեղ հանդիպում են արդարադատությունը, սերն ու ողորմածությունը Երեց Ջեֆրի  Ռ.Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Հիսուսն հարյավ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Շնորհի պարգևը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Տեր Քրիստոսն հարյավ այսօր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իմ Քավիչն ապրում է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Նա ուղարկեց Իր Որդուն Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Պահպանել կամքի ազատությունը, պաշտպանել կրոնական ազատությունը Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Մնալ կենաց ծառի մոտ Երեց Քեվին  Ու. Փիրսոն watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Ավետարանի հավերժական հեռանկարը Ռաֆայել Ի. Փինո watchlistenprint
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Come, O Thou King of Kings Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Thy Kingdom Come Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

If You Will Be Responsible Երեց Ջորջ Ֆ. Զեբալոս watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Պատմիր ինձ Հիսուսի մասին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Be Fruitful, Multiply, and Subdue the Earth Երեց Ջոզեֆ Վ. Սիտատի watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

The Sabbath Is a Delight Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio

Տեր, միշտ Քեզ կհետևեմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Télécharger

 

Vidéo

Audio