Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց ընդհանուր նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վեր, փառավոր Սիոն Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Երբ սրտով եմ լսում Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Ավետարանի լույսը իմ տուն կբերեմ Ջին Բ. Բինգհեմ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բժշկող Տերը Քերոլ Մ. Սթեֆենս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վեր կացեք զորությամբ, Սիոնի քույրեր Բոնի Լ. Օսկարսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո Սրբեր Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
Չորրորդ հարկ, վերջին դուռ։ Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Գիտեմ, ապրում է Փրկիչն իմ Հավաքվածներ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քաղցր է գործը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
With Songs of Praise Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Օ՜հ, որքան մեծ է մեր Աստծո ծրագիրը: Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
«Եկ հետևիր ինձ»՝ կիրառելով քրիստոնեական սերն ու ծառայությունը Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հոգու անկեղծ փափագը Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Քավիչը Հավաքվածներ   
«Մի ընտրյալ տեսանող կբարձրացնեմ ես» Երեց Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ սովորեցնում է աղոթել Երեց Խուան Ա. Ուսեդա watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Արդյո՞ք ես բավականաչափ լավն եմ: Արդյոք ես կհասնե՞մ սելեստիալ արքայություն: Երեց Ջ. Դեվն Քորնիշ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Take Time to be Holy Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Աստծո վկա Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Թե ճամփադ դժվար է, մի վախեցիր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը Ներկայացնող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

մկրտություն Combined Choir from From Missionary Training Center   
Անվեհեր` Հիսուսի մասին վկայությունում Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Նայել Գրքին, նայել Տիրոջը Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կանչված ծառայելու Հավաքվածներ   
«Իմ սիրո մեջ հաստատու՜ն մնացեք» Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Մեր հոգևոր զարգացման և ուսման համար Երեց Վ. Մարկ Բասեթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եղեք պատվասեր Քրիստոսի համար Երեց Կազուհիկո Յամաշիտա watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կգնամ ուր կուզես, Տեր Combined Choir from From Missionary Training Center   
Կիսվել վերականգնված ավետարանով Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Հույսը Combined Choir from From Missionary Training Center   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Երեցներ Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Սեր տան մեջ Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Եկեղեցու պատվիրակները Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Գրքում կա զորություն Երեց Լեգրան Ռ. Քըրտիս Կրտսեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք ուրախանանք Հավաքվածներ   
Սովորենք Ալմայից և Ամուղեկից Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Որ նա նույնպես կարողանա ամրանալ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Սկզբունքներ և խոստումներ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Դուք կարող եք ճամփան պայծառ դարձնել Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իմ Քավիչն ապրում է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Գովքի երգերում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Երջանկություն տանող կատարյալ ուղին Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուրախություն և հոգևոր գոյատևում Նախագահ Ռասել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուրախության այս օրը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Հաղորդությունը կարող է օգնել մեզ սուրբ դառնալ Երեց Պիտեր Ֆ. Մըրս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փրկագնման մեծ ծրագիրը Լինդա Շ. Ռիվզ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Զավակն եմ ես Աստծո Հավաքվածներ   
Ո՞ւմ մոտ գնանք Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երկրպագության օրհնությունները Եպիսկոպոս Դին Մ. Դեյվիս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Արդար Դատավորը Երեց Լին Գ. Ռոբբինս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

My Heavenly Father Loves Me Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Հանգստության օրը երախտագիտության օր է Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, Ye Thankful People, Come Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ճշմարտությունը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար բարությամբ, Լույս Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

«Եթե ինձ գիտենայիք» Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քրիստոսի վարդապետությունը Բրայըն Ք. Էշթոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ծառայեք Երեց Քարլ Բ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ   
Զգույշ կաց, միգուցե մոռանաս Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստված կսրբի ամեն արտասուքը Երեց Էվան Ա. Շմուց watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Չկա ավելի մեծ երջանկություն, քան իմանալ, որ նրանք գիտեն Երեց Կ. Բրեթ Նաթրես watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I'll Follow Him in Faith Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ապաշխարություն՝ ուրախալի ընտրություն Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք առաջ շարժվենք Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ