Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց ընդհանուր նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Արդյո՞ք այսօր ես բարի գործ եմ արել Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

When We Were Strangers Վիդեոներկայացում watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Օրհներգերի համակցում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Նա խնդրում է մեզ լինել Իր ձեռքերը Չերիլ Ա. Էսփլին watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Քաղցր է գործը Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ի՞նչ պիտի անենք Նիլ Ֆ. Մերիոթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I Was a Stranger: Love One Another Վիդեոներկայացում watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

«Ես օտարական էի» Լինդա Ք. Բըրթըն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ինձ հետևիր Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ապավինիր այն Հոգուն, որն առաջնորդում է բարիք գործել Նախագահ Հենրի Բ Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Էլ ավել սրբություն տուր ինձ Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Որքան Հրաշալի և Մեծ Mormon Tabernacle Chior watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք, Տիրոջ զավակներ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Զգում եմ Փրկչիս սերը Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ուր որ երկու կամ երեք հոգի ժողովուած լինին Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երեխային առաջնորդելու պարգևը Մերի Ռ. Դարհեմ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Զավակն եմ ես Աստծո Երեց Դոնալդ Լ․ Հոլսթրոմ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Secret Prayer Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Որտե՞ղ են քահանայության բանալիները և իշխանությունը Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ներման ապաքինող քսուքը Երեց Քեվին Ռ. Դանքըն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եղեք խոնարհ Երեց Սթիվեն Է. Սնոու watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

The Lord My Pasture Will Prepare Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
«Որպեսզի ես կարողանայի բոլոր մարդկանց ձգել դեպի ինձ» Երեց Դեյլ Ջ. Ռենլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկ, ողջ օրհնության աղբյուր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Երգեք գովք Նրան Combined Choir from BYU-Idaho   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Ներկայացնող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեղեցու աուդիտի բաժնի հաշվետվություն, 2015թ. Ներկայացրեց Քեվին Ռ. Յերգենսենը watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2015թ. Ներկայացրեց Բրուկ Փ. Հեյլսը watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայել, Իսրայել, Աստված կանչում է Combined Choir from BYU-Idaho   
Կանգնել Եկեղեցու ղեկավարների կողքին Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

«Ով որ նրանց ընդունի, ինձ է ընդունում» Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եկեք ուրախանանք Հավաքվածներ   
Մենք կարող ենք փրկել Երեց Մերվին Բ. Առնոլդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Վերականգնման սրբազան վայրը Երեց Ջաիրո Մազագարդի watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Միշտ պահեք ձեր մեղքերի թողությունը Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ընտանեկան խորհուրդներ Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Կգնամ ուր կուզես, Տեր Combined Choir from BYU-Idaho   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Գովքի երգերում Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Ես մնում եմ զարմացած Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Քահանայության զորություն ունենալու գինը Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ամենամեծ առաջնորդները մեծագույն հետևորդներն են Սթիվեն Վ. Օուեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Come, O Thou King of Kings Հավաքվածներ   
Գովք փրկարարներին Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Հավերժական ընտանիքներ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Սրբազան պարտք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իսրայելի Քավիչը Priesthood Choir from Logan Institute of Religion   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Թող Սիոնը Իր գեղեցկությամբ բարձրանա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Առավոտն է բացվում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ես կհետևեմ Աստծո ծրագրին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ընտրություններ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Դուք կարող եք ճամփան պայծառ դարձնել Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Արդյո՞ք ես հավատում եմ Բոննի Լ. Օսկարսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Խաղաղության օրինաչափությունը Եպիսկոպոս Վ. Քրիստոֆեր Վադել watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Հավաքվածներ   
Հայրեր Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ինքներդ ձեզ տաճարում տեսեք Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Առաջ, Սրբեր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Նա կդնի քեզ Իր ուսերին և տուն կտանի Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ով Դու, մեր Փրկության Վեմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի կեսօրյա նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Տիրոջը Ամենազոր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
For I Am Called by Thy Name Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Սուրբ Հոգին Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Միշտ հիշենք Նրան Ջերիթ Վ. Գոնգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ապաստան փոթորիկից Երեց Պատրիկ Քիրոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Հավաքվածներ   
Հակադրություն բոլոր բաներում Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստվածայնության զորությունը Երեց Քենթ Ֆ. Ռիչարդս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Եւ մահն այլեւս չի լինի Երեց Փոլ Վ. Ջոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Լուսաբացը Լուսաբացը   
Տէրը էգուց ձեր միջումը հրաշքներ է անելու Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Sing We Now at Parting Sing We Now at Parting