LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Aðalfundur kvenna

    
Hann býður okkur að vera hendur sínar Cheryl A. Esplin   print
Hvað eigum vér að gjöra? Neill F. Marriott   print
„Gestur var ég“ Linda K. Burton   print
Set traust þitt á þann anda, sem leiðir til góðra verka Henry B. Eyring forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, morgunhluti

    
Hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir Henry B. Eyring forseti   print
Leiðandi gjöf barns Mary R. Durham   print
Guðs barnið eitt ég er Öldungur Donald L. Hallstrom   print
Hvar eru lyklar og vald prestdæmisins? Öldungur Gary E. Stevenson   print
Hið græðandi smyrsl fyrirgefningar Öldungur Kevin R. Duncan   print
Ver auðmjúkur Öldungur Steven E. Snow   print
„Til þess að ég gæti dregið alla menn til mín“ Öldungur Dale G. Renlund   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, síðdegishluti

    
Embættismenn kirkjunnar studdir Kynnt af Dieter F. Uchtdorf forseta   print
Skýrsla endurskoðunardeildar kirkjunnar, 2015 Kynnt af Kevin R. Jergensen   print
Tölfræðiskýrsla, 2015 Kynnt af Brook P. Hales   print
Standa með leiðtogum kirkjunnar Öldungur Ronald A. Rasband   print
„Hver sá sem tekur á móti þeim, tekur á móti mér.“ Öldungur Neil L. Andersen   print
Koma til bjargar: Við getum gert það. Öldungur Mervyn B. Arnold   print
Hinn heilagi staður endurreisnarinnar Öldungur Jairo Mazzagardi   print
Ætíð njóta fyrirgefningar synda okkar Öldungur David A. Bednar   print
Fjölskyldufundir Öldungur M. Russell Ballard   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Prestdæmisfundur

    
Gjaldið fyrir prestdæmiskraftinn Russell M. Nelson forseti   print
Mikilhæfasti leiðtoginn er mikilhæfasti fylgjandinn Bróðir Stephen W. Owen   print
Til vegsemdar þeim sem bjarga Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Eilífar fjölskyldur Henry B. Eyring forseti   print
Heilagt traust Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, morgunhluti

    
Það sem við veljum Thomas S. Monson forseti   print
Trúi ég? Bonnie L. Oscarson   print
Fyrirmynd friðar W. Christopher Waddell biskup   print
Feður Öldungur D. Todd Christofferson   print
Sjáðu sjálfan þig í musterinu Öldungur Quentin L. Cook   print
Hann mun leggja þig á herðar sér og bera þig heim Dieter F. Uchtdorf forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, síðdegishluti

    
Heilagur andi Öldungur Robert D. Hales   print
Hafa hann ávallt í huga Öldungur Gerrit W. Gong   print
Skjól fyrir stormum Öldungur Patrick Kearon   print
Andstæður í öllu Öldungur Dallin H. Oaks   print
Kraftur guðleikans Öldungur Kent F. Richards   print
Dauðinn mun ekki framar til vera Öldungur Paul V. Johnson   print
Á morgun mun Drottinn gjöra undursamlega hluti meðal yðar Öldungur Jeffrey R. Holland   print