LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Aðalfundur kvenna

    
Uppgötva guðleikann hið innra Rosemary M. Wixom   print
Verðug okkar fyrirheitnu blessana Linda S. Reeves   print
Hér til að þjóna réttlátum málstað Carol F. McConkie   print
Sumar með Rósu frænku Dieter F. Uchtdorf forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, morgunhluti

    
Það virkar dásamlega! Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Guð er við stjórnvölinn Öldungur M. Russell Ballard   print
Gleðin að lifa lífi með Krist að þungamiðju Öldungur Richard J. Maynes   print
Gefa Guði hjarta okkar Neill F. Marriott   print
Hvers er mér enn vant? Öldungur Larry R. Lawrence   print
Hið velþóknanlega orð Guðs Öldungur James J. Vinas   print
Í toppstandi að hætti Bristol: Verðug musterisins – í bæði góðu og slæmu árferði Öldungur Quentin L. Cook   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, síðdegishluti

    
Embættismenn kirkjunnar studdir Flutt af Henry B. Eyring forseta   print
Að mæta áskorunum nútíma heims Öldungur Robert D. Hales   print
Nú er hún móðir þín Öldungur Jeffrey R. Holland   print
Það er aldrei of snemmt og það er aldrei of seint Öldungur Bradley D. Foster   print
Reynd og freistað – en liðsinnt Öldungur Hugo E. Montoya   print
Veldu ljósið Öldungur Vern P. Stanfill   print
Leitið til hans og svör munu berast Öldungur James B. Martino   print
Styrkt af friðþægingu Jesú Krists Öldungur Dallin H. Oaks   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Prestdæmisfundur

    
Trúin er val, ekki tilviljun Öldungur Neil L. Andersen   print
Óttast ekki, trú þú aðeins Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Þið eruð ekki einir í verkinu Henry B. Eyring forseti   print
Haldið boðorðin Thomas S. Monson forseti   print
Ykkar næsta skref Öldungur Randall K. Bennett   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, morgunhluti

    
Ver fyrirmynd og ljós Thomas S. Monson forseti   print
Mig furðar Öldungur Ronald A. Rasband   print
Skýr og dýrmætur sannleikur Öldungur Gary E. Stevenson   print
Með augum Guðs Öldungur Dale G. Renlund   print
Tilmæli til systra minna Öldungur Russell M. Nelson   print
Trompethljómurinn skal heyrast Öldungur Gregory A. Schwitzer   print
Að þau hafi hann ávallt í huga Öldungur Claudio R. M. Costa   print
Í samfélagi heilags anda Henry B. Eyring forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, síðdegishluti

    
Hvers vegna kirkjan Öldungur D. Todd Christofferson   print
Ég ígrunda það stöðugt í hjarta mínu Devin G. Durrant   print
Þeir sem halda boðorð Guðs eru blessaðir og hamingjusamir Öldungur Von G. Keetch   print
„Ef þér elskið mig, munuð þér halda boðorð mín“ Carole M. Stephens   print
Minnist þess á hvern þið hafið sett traust ykkar Öldungur Allen D. Haynie   print
Augu til að sjá og eyru til að heyra Öldungur Kim B. Clark   print
Hald stefnu þinni Öldungur Koichi Aoyagi   print
„Útvaldir til að bera vitni um nafn mitt“ Öldungur David A. Bednar   print