LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, morgunhluti

    
„Sú fasta, sem mér líkar“ Henry B. Eyring forseti   print
Sæluáætlunin Boyd K. Packer   print
Við munum stíga upp saman Linda K. Burton   print
Dæmisagan um sáðmanninn Öldungur Dallin H. Oaks   print
Veldu að trúa Öldungur L. Whitney Clayton   print
Af hverju hjónabandið og fjölskyldan eru mikilvæg –allsstaðar í heiminum Öldungur L. Tom Perry   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Laugardagur, síðdegishluti

    
Embættismenn kirkjunnar studdir Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Skýrsla endurskoðunardeildar kirkjunnar, 2014 Kynnt af Kevin R. Jergensen   print
Statistical Report, 2014 Brook P. Hales   print
Þeir bældu þess vegna ótta sinn Öldungur David A. Bednar   print
Af hverju hjónaband og fjölskylda Öldungur D. Todd Christofferson   print
Tónlist fagnaðarerindisins Öldungur Wilford W. Andersen   print
Síðari daga heilagir haldið áfram að reyna Öldungur Dale G. Renlund   print
Sannlega góð og falslaus Öldungur Michael T. Ringwood   print
Drottinn er mitt ljós Öldungur Quentin L. Cook   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Prestdæmisfundur

    
Hin undursamlega kynslóð unga fólksins Öldungur M. Russell Ballard   print
Já, við getum og munum sigra! Öldungur Ulisses Soares   print
Föðurhlutverkið – eilíf örlög okkar Larry M. Gibson   print
Um einlægleika Dieter F. Uchtdorf forseti   print
Prestdæmið og persónuleg bæn Henry B. Eyring forseti   print
Prestdæmið – heilög gjöf Thomas S. Monson forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Sunnudagur, morgunhluti

    
Blessanir musterisins Thomas S. Monson forseti   print
Að leita Drottins Öldungur José A. Teixeira   print
Finnst ykkur það enn dásamlegt? Gérald Caussé biskup   print
Að bíða glataða sonarins Öldungur Brent H. Nielson   print
Réttvísi, kærleikur og miskunn Öldungur Jeffrey R. Holland   print
Náðargjöfin Dieter F. Uchtdorf forseti   print
LESA  HorfaHlustaPrentaNiðurhala

Aðalfundur kvenna

    
Fylla heimili okkar af ljósi og sannleika Cheryl A. Esplin   print
Fjölskyldan er Guðs Carole M. Stephens   print
Verjendur fjölskyldu-yfirlýsingarinnar Bonnie L. Oscarson   print
Huggarinn Henry B. Eyring forseti   print