წაიკითხე  უყურემოისმინეამობეჭდეგადმოტვირთე

კვირის დილის სესია

    
ვედრება ჩემი დების მიმართ პრეზიდენტი რასელ მ. ნელსონი   print
წაიკითხე  უყურემოისმინეამობეჭდეგადმოტვირთე

კვირის საღამოს სესია

    
დალოცვილნი და ბედნიერნი არიან ისინი, ვინც იცავენ ღმერთის მცნებებს უხუცეს ვონ ჯ. კიტჩის მიერ   print