អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ស្ត្រី​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Arise, O Glorious Zion Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
បើ​ខ្ញុំ​ស្តាប់​ចេញ​ពី​ដួងចិត្ត Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
ខ្ញុំ​នឹង​នាំ​ពន្លឺ​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​ចូល​មក​គេហដ្ឋាន​ខ្ញុំ ដោយ ជីន ប៊ី. ប៊ីងហាំ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អង្គ​ព្យាបាល​ដ៏​កំពូល ដោយ​ខារូល អិម ស្ទីហ្វិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ឱ​បងប្អូន​ស្ត្រី​ក្នុង​ស៊ីយ៉ូន​អើយ ចូរ​ក្រោក​ឡើង​ក្នុង​ភាពរឹងមាំ ដោយ បូនី អិល អូស្ការ​សុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន Young Women Choir from stakes in Ogden, Huntsville, and Morgan   
ទ្វារ​ចុង​ក្រោយ​គេ​នៅ​ជាន់​ទី​បួន ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ព្រះ​ប្រោសលោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់ ក្រុម​ជំនុំ   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ពេល​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
With Songs of Praise ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ឱ ផែនការ​នៃ​ព្រះ​របស់​យើង​ធំ​ណាស់​ហ្ន៎ ! ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
« ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ​ចុះ »​ដោយ​ការ​អនុវត្ត​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ និង​ការ​បម្រើ​ជា​គ្រិស្តសាសនិក ដោយ​អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បំណង​ប្រាថ្នា​ដ៏​ស្មោះ​របស់​ព្រលឹង ដោយ ខារ៉ុល អេហ្វ ម៉ាកខន់ឃី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអង្គ​ប្រោស​លោះ​នៃ​អ៊ីស្រាអែល ក្រុម​ជំនុំ   
« អ្នក​មើល​ឆុត​ម្នាក់​ដ៏​ជម្រើស​ដែល​យើង​នឹង​បង្កើត​ឡើង » ដោយ​អែលឌើរ ក្រេហ្គ ស៊ី គ្រីស្ទីនសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអម្ចាស់​យេស៊ូវគ្រីស្ទ​បង្រៀន​យើង​ឲ្យ​អធិស្ឋាន ដោយ​អែលឌើរ ហ្វ័ន អេ យូសេដា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើ​ខ្ញុំបាន​គ្រប់​លក្ខណ៍​ហើយ​ឬ​នៅ ? តើ​ខ្ញុំ​អាចបាន​គ្រប់​លក្ខណ៍​ដែរ​ឬ​ទេ ? ដោយ​អែលឌើរ ជេ. ដេវណ៍ ខួនីស្ស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Take Time to be Holy ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
Neil L. Andersen watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

If the Way Be Full of Trial, Weary Not ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Joseph Smith's First Prayer Combined Choir from From Missionary Training Center   
ការ​គាំទ្រ​ដល់អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ បង្ហាញដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពិធី​បុណ្យ​ជ្រមុជ​ទឹក Combined Choir from From Missionary Training Center   
« ភាពក្លាហាន​នៅក្នុង​ទីបន្ទាល់​ពីព្រះយេស៊ូវ » ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនធិន អិល. ឃុក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ ចូរ​រំពឹង​ទៅ​រក​ព្រះ​អម្ចាស់ ដោយ​អែលឌើរ ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Called to Serve ក្រុម​ជំនុំ   
« នៅ​ជាប់​ក្នុង​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ខ្ញុំ » ដោយ អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ដើម្បី​ភាពរីកចម្រើន និង ការរៀនសូត្រ​ខាង​វិញ្ញាណ ដោយ អែលឌើរ ដបុលយូ ម៉ាក បាសេត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​មាន​មហិច្ឆតា​ចំពោះ​ព្រះគ្រីស្ទ​ចុះ ដោយ​អែលឌើរ កាស្សូហ៊ីកូ យ៉ាម៉ាស្ស៊ីតា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I'll Go Where You Want Me to Go Combined Choir from From Missionary Training Center   
ការចែកចាយ​ដំណឹង​ល្អ​ដែល​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ ដោយ​អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hope of Israel Combined Choir from From Missionary Training Center   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Ye Elders of Israel Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
សេចក្តី​ស្រឡាញ់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
សារទូត​នៃ​សាសនាចក្រ ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មាន​អំណាច​នៅ​ក្នុង​ព្រះគម្ពីរ​នេះ ដោយ អែលឌើរ ឡឺគ្រែន អរ ខឺតធិស ជុញ្ញ័រ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុម​ជំនុំ   
ចូរ​រៀន​អំពី​អាលម៉ា និង អាម៉ូលេក ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ប្រយោជន៍​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​អាច​ត្រឡប់​​ជា​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ឡើង​ដែរ ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គោលការណ៍ និងកា​រសន្យា​ទាំងឡាយ ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន​ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

You Can Make the Pathway Bright Melchizedek Priesthood Choir from stakes in Granger/Magna   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះប្រោសលោះ​ខ្ញុំ​នៅ​រស់ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
In Hymns of Praise ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ផ្លូវ​ដ៏​ឥតខ្ចោះ​ឆ្ពោះ​ទៅកាន់​សុភមង្គល ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន​ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អំណរ និង ការរស់រាន​ខាង​វិញ្ញាណ ដោយ​ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅ​ថ្ងៃ​រីករាយ និង​អំណរ​នេះ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ពិធីសាក្រាម៉ង់​អាច​ជួយ​ពួក​យើង​ឲ្យ​បាន​បរិសុទ្ធ ដោយ​អែលឌើរ ភីទើរ អែហ្វ ម៉ើរស្ស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ផែនការ​ដ៏​មហិមា​នៃ​សេចក្ដី​ប្រោសលោះ ដោយ លីនដា ខេ. រីវស៍ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ជាកូនរបស់ព្រះ ក្រុម​ជំនុំ   
តើ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ទៅ​ឯ​អ្នក​ណា​វិញ ? ដោយ​អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពរជ័យ​នៃ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ ដោយ​ប៊ីស្សព ឌីន អិម ដេវីស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចៅក្រម​សុចរិត ដោយ អែលឌើរ លីន ជី រ៉ូប៊ីន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

My Heavenly Father Loves Me ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ការដឹងគុណ​នៅ​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Ye Thankful People, Come ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Oh Say, What Is Truth? ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lead, Kindly Light ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

« បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ស្គាល់​ខ្ញុំ » ដោយ​អែលឌើរ ដាវីឌ អេ បែដណា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Brian K. Ashton watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Carl B. Cook watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅ​លើ​កំពូល​ភ្នំ​ខ្ពស់ ក្រុម​ជំនុំ   
ក្រែង​ភ្លេច ដោយ​អែលឌើ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះ​នឹង​ជូត​ទឹក​ភ្នែក​ទាំងអស់ ដោយ​អែលឌើ អ៊ីវ៉ាន អេ ស្មុត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្មាន​សេចក្តី​អំណរ​ណា​ដែល​ធំជាង​ការដឹង​ថា ពួក​គេ​ដឹង​នោះ​ឡើយ ដោយ​អែលឌើរ ខេ. ប្រេត ណាត​ត្រេស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I'll Follow Him in Faith ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន   
ការប្រែចិត្ត ៖ ជម្រើស​ដ៏​មាន​អំណរ ដោយ​អែលឌើរ ឌេល ជី រេនឡាន់ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​ខិតខំទៅ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន