អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ស្ត្រីទូទៅ​

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មក​កូន​ចៅ​នៃ​ព្រះអម្ចាស់ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទំនុក​តម្កើង​ចម្រុះ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការរកឃើញ​ភាព​ជាព្រះ​នៅក្នុងខ្លួន ដោយ រ៉ូសម៉ារី អិម វិកស្សុម watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

As Zion’s Youth in Latter Days Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Mother in Israel សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ភាព​សក្ដិសម​នឹង​ពរជ័យ​ដែល​បាន​សន្យា​របស់​យើង ដោយ​លីនដា  អេស រីវស៍​ន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ជា​បងប្អូន​ស្រ្តី​ស៊ីយ៉ូន សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅទីនេះ​ដើម្បីបម្រើ​ដោយ​បុព្វហេតុ​សុចរិត ដោយ ខារ៉ុល អេហ្វ ម៉ាកខន់ឃី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Dearest Children, God Is Near You Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Southern Cache Valley watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រដូវ​ក្ដៅនៅ​ជាមួយ​នឹងអ៊ំ​ស្រីកុលាប​ ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទៅ​មុខ​ដោយ​ជំនឿ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ពួក​បរិសុទ្ធ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ឱ ! សូម​នាំ​យើង​ព្រះយេហូវ៉ា ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Know That My Savior Loves Me ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

វា​ផ្ដល់​ផល​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​សន្ធឹកសន្ធាប់ ! ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះ​គង់​នៅ​ឯ​ចង្កូត​នាវា ដោយ អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អំណរ​នៃ​ការរស់នៅ​ក្នុង​ជីវិត​មួយ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ ដោយ អែលឌើរ រីឆាត ជេ ម៉េណេស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បន្ទន់​ចិត្ត​របស់​យើង​ទៅ​រក​ព្រះ ដោយ នីល អែហ្វ ម៉ារ៉ត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តើខ្ញុំ​នៅ​ខ្វះ​អ្វី​ទៀត ? ដោយ អែលឌើរ លែរី អរ ឡរិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះបន្ទូល​ដ៏​ផ្អែមល្ហែម​នៃ​ព្រះ ដោយ អែលឌើរ ហ្វ្រែនស៊ីស្កូ ជេ វីញ៉ាស watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Precious Savior, Dear Redeemer ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មាន​របៀប​រៀបរយ​ជា​អ្នក​ស្រុក​ប្រ៊ីស្តូល ៖ ភាពសក្ដិសម​ដើម្បី​ចូល​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ—ទាំង​ក្នុង​គ្រា​ល្អៗ និង​គ្រា​អាក្រក់ៗ ដោយ អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មក​មក​ពួក​បរិសុទ្ធ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Beautiful Savior Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​គាំទ្រ​ដល់អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ បង្ហាញដោយ ប្រធាន ហិនរី  ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ទំនុក​តម្កើង​ចម្រុះ Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ឧបសគ្គ​នានា​នៃ​ពិភពលោក​សព្វថ្ងៃ ដោយ អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នុ៎ះ​ន៏ម្តាយ​អ្នក ! ដោយ អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​មក​តាម​ខ្ញុំ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

វា​ពុំ​ដែល​ឆាប់​ពេក ហើយ​វា​ក៏​ពុំ​យឺត​ពេក​នោះ​ដែរ ដោយ អែលឌើរ ប្រាតលី ឌី ហ្វូស្ទើរ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ត្រូវបាន​សាកល្បង និង ល្បួង—ប៉ុន្តែ​មាន​ជំនួយ ដោយ អែលឌើរ ហ៊ូហ្គូ ម៉ុនតូយ៉ា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរជ្រើស​យក​ពន្លឺ ដោយ អែលឌើរ វើន ភី ស្តានហ្វីល watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បែរ​ទៅរក​ទ្រង់ នោះ​នឹង​បាន​ចម្លើយ ដោយ អែលឌើរ ចេមស៍ ប៊ី ម៉ាទីណូ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ត្រូវបាន​ចម្រើន​កម្លាំង​ដោយ​ដង្វាយធួន​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយ​អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

I Feel My Savior’s Love Primary Choir from Stakes in Riverton watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព​ទូទៅ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Let Zion​ in Her Beauty Rise Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រា​មួយ​ព្រះយេស៊ូវ​កំសត់ Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សេចក្តី​ជំនឿ​ពុំ​មែន​កើត​មក​ពី​ភាពចៃដន្យ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មក​ពី​ជម្រើស​វិញ ដោយ អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ជំហាន​បន្ទាប់​របស់អ្នក ដោយ អែលឌើរ អែលឌើរ រែនដល ឃេ បិនណ្ណិត watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ថ្វាយ​ពរ​ព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​អស្ចារ្យ ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​កុំខ្លាច​អី ឲ្យ​គ្រាន់តែ​ជឿ​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អ្នក​មិន​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ​តែ​ម្នាក់​ឯង​ឡើយ ដោយ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​នឹង​ដើរ​តាម​ព្រះ​អង្គ Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រក្សា​បទបញ្ញត្តិ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

We’ll Bring the World His Truth Father and Son Choir from Stakes in Orem watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Arise, O God, and Shine ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអង្គ​ប្រោស​លោះ​នៃ​អ៊ីស្រាអែល ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

បើ​ព្រះសង្គ្រោះ​គង់​នៅ​ជិត​ខ្ញុំ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​ធ្វើជា​គំរូ និង ពន្លឺ ដោយ​ប្រធាន ថូម៉ាស អេស ម៉នសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ឆ្ងល់​យ៉ាង​អស្ចារ្យ ដោយ អែលឌើ រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

សេចក្ដីពិតដ៏​ច្បាស់ និង​មានតម្លៃ ដោយ​អែលឌើរ ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

តាម​រយៈ​ព្រះនេត្រ​របស់​ព្រះ ដោយ​អែលឌើរ ឌេល ជី រេនឡាន់ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

គ្រឹះ​ដ៏​មាំមួន ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ការ​អង្វរ​ដល់​បងប្អូន​ស្រី​របស់​ខ្ញុំ ដោយ ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​ឲ្យ​សំឡេង​ត្រែ​ដ៏​គ្រលួច​បន្លឺ​ឡើង ដោយ អែលឌើរ ហ្គេហ្គោរី អេ ស្វីស្សើរ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ថា​ពួកគេ​នឹង​ចងចាំ​ទ្រង់​ជានិច្ច ដោយ​អែលឌើរ ក្លូឌីអូ អរ អែម កូស្តា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មាន​ពន្លឺ​ភ្លឺ​ក្នុង​ចិត្ត​ខ្ញុំ​រាល់​ថ្ងៃ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ជា​ដៃ​គូ​របស់​អ្នក ដោយ​ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះវិញ្ញាណ​នៃ​ព្រះ ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អាន  មើលស្តាប់បោះពុម្ពទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Praise the Lord with Heart and Voice ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Our God Is a God of Love ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ហេតុអ្វី​ជា​សាសនាចក្រ​នេះ ដោយ​អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចិត្ត​ខ្ញុំ​រំពឹង​គិត​ពី​បទគម្ពីរ​ទាំង​នោះ​ជា​រៀង​រហូត ដោយ ដេវិន ជី ឌើរ៉ាន់ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មានពរហើយ​រីករាយ​ដល់​អស់​អ្នក​ដែល​គោរព​តាម​ព្រះបញ្ញត្តិ​ព្រះ ដោយ​អែលឌើរ វ៉ន ជី ឃីតឆ៍ watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

« បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ចូរ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិ​របស់​ខ្ញុំ​ចុះ » ដោយ​ខារូល អិម ស្ទីហ្វិន watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រីករាយ​ដ្បិត​ទ្រង់​ជា​ស្តេច ! ក្រុម​ជំនុំ watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចងចាំ​ដល់​អង្គ​ដែល​យើង​ទុក​ចិត្ត ដោយ​អែលឌើរ អាឡែន ឌី ហែនី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ភ្នែក​ដែល​មើល​ឃើញ និង​ត្រចៀក​ដែល​ស្ដាប់​ឮ ដោយ​អែលឌើរ គីម ប៊ី ក្លាក watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

កាន់​ផ្លូវ​ឲ្យ​ខ្ជាប់ ដោយ អែលឌើរ កូអ៊ីឈី អ័រយ៉ាហ្គី watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​ខិតខំ​ធើ្វការ​ឲ្យ​ខ្លាំង ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

« ត្រូវ​បាន​រើស​ដើម្បី​ថ្លែង​ទីបន្ទាល់​ពី​ព្រះនាម​របស់​យើង » ដោយ​អែលឌើរ ដេវីឌ អេ. បែដណា watchlistenprint
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ដូច​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​អ្នក ក្រុម​ចម្រៀង​រោង​ឧបោសថ​មរមន watchlisten 
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង