LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Niin varma on perustus Mormonien tabernaakkelikuoro   
Press Forward, Saints Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kirkkahin tähti, aamutähtönen Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tervetuloa konferenssiin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Opetuslapseuden hinta – ja siunaukset Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Opetuslapseuden riemullinen taakka Vanhin Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Kristus, Lunastaja Vanhin Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Choose the Right Yleisö   
Kristukseen keskittyvä koti – suoja pornografiaa vastaan Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hengellisiä pyörretuulia Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

A New Commandment I Give unto You Mormonien tabernaakkelikuoro   
Korvaamaton toivon perintö Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Come, O Thou King of Kings Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitetty Jumala! Oremin uskontoinstituutin yhdistetty kuoro   
Elin taivaassa Oremin uskontoinstituutin yhdistetty kuoro   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

오디오

텍스트

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2013 Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Tilastoraportti 2013 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Antakaa uskonne näkyä Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Minä annoin teille esimerkin Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Kiitos, Luojamme, profeetasta Yleisö   
”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Älkäämme eksykö väärälle tielle Vanhin Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Mitä sinä ajattelet? Vanhin W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Juuria ja oksia Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Laella kukkulan Oremin uskontoinstituutin yhdistetty kuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Saints, Behold How Great Jehovah Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen pappeudenhaltijoiden kuoro   
Secret Prayer Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen pappeudenhaltijoiden kuoro   
Pappeuden avaimet ja valtuus Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Millaisia miehiä? Vanhin Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Valintojen sukupolvi Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

On Herra Kuningas! Yleisö   
Nukutteko te läpi palautuksen? Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Pappeuden mies Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Olkaa rohkeita ja lujia Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Abide with Me! Brigham Youngin yliopiston Idahon kampuksen pappeudenhaltijoiden kuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Come, We That Love the Lord Mormonien tabernaakkelikuoro   
On This Day of Joy and Gladness Mormonien tabernaakkelikuoro   
Herran työhön käyn Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kiitollinen kaikissa olosuhteissa Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Jatkakaa ponnisteluja Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

”Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi” Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Neuvo mua valossa taivaltamaan Yleisö   
Sinun neliminuuttisesi Piispa Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

He kantoivat kuormansa helposti Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Lapsen rukous Mormonien tabernaakkelikuoro   
Rakkaus – evankeliumin ydin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Johda meitä, Jehovamme Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua kiitän, Herra korkehin Mormonien tabernaakkelikuoro   
I Stand All Amazed Mormonien tabernaakkelikuoro   
Todistaja Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Eläkää lujina uskossa Vanhin William R. Walker watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Osoitamme uskollisuutemme kuuliaisuudella Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Kansat, te kuulkaa Yleisö   
Profeetta Joseph Smith Vanhin Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Missä on aarteesi Vanhin Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Jos teiltä puuttuu viisautta Vanhin Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Kunnes kohtaamme jälleen Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Nyt matkahan vaan Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kansat, te kuulkaa Yleisö   
Tyttäriä minun valtakunnassani Wasatch Front -alueen vaarnojen yhdistetty Alkeisyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen kuoro   
Liittojen pitäminen suojelee meitä, valmistaa meitä ja antaa meille voimaa Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Videoesitys: Oon lapsi Jumalan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Sisaruus: oi, kuinka me tarvitsemmekaan toisiamme Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Videoesitys: Kuljemme Hän valossaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Etsitään: käsiä ja sydäntä jouduttamaan työtä Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Sikermä kirkon lauluja: Sua tahdon seurata – Rakastakaa toisianne Wasatch Front -alueen vaarnojen yhdistetty Alkeisyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen kuoro   
Tyttäriä liitossa Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Herran työhön käyn Wasatch Front -alueen vaarnojen yhdistetty Alkeisyhdistyksen, Nuorten Naisten ja Apuyhdistyksen kuoro