Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կանանց գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո Սրբեր Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Լցնել մեր տները լույսով և ճշմարտությամբ Չերիլ Ա. Էսփլին watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ընտանիքն Աստծուց է Քերոլ Մ. Սթիվենս watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ընտանիքը հաստատված է Աստծո կողմից Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Սրբերի տներից ուրախ երգեր են հնչում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Defenders of the Family Proclamation Բոննի Լ. Օսկարսոն watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Օրհներգերի համակցում Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Comforter Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տար մեզ, Մեծ Եհովա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Փառք Աստծուն բարձրում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

«Ահա սա է ծոմը, որին ես հաւանում եմ» Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Արդյո՞ք այսօր ես բարի գործ եմ արել Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Երջանկության ծրագիրըը Նախագահ Բոյդ  Կ. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Մենք միասին կբարձրանանք Լինդա Ք․ Բըրթըն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Parable of the Sower Երեց Դալլին Հ. Օուքս watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ընտրեք hավատքը Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Եկ Հիսուսի մոտ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ինչո՞ւ են կարևոր ամուսնությունն ու ընտանիքն ամբողջ աշխարհում: Երեց Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ես հավատում եմ Քրիստոսին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Փառք Տիրոջը Ամենազոր Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Եկեղեցու ղեկավարների հաստատումը Ներկայացրեց Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Եկեղեցու Աուդիտի բաժանմունքի հաշվետվություն, 2014 Ներկայացրեց՝ Քեվին Ռ. Յերգենսենը watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2014 Ներկայացրեց Բրուք Պ. Հեյլսը watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ես մնում եմ զարմացած Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Հետևաբար նրանք զսպեցին իրենց վախը Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ինչո՞ւ ամուսնանալ, ինչո՞ւ ընտանիք ունենալ Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Շնորհակալ ենք, Տեր, Մարգարեի համար Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ավետարանի երաժշտությունը Երեց Ուիլֆորդ  Վ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Վերջին Օրերի Սրբերը շարունակում են ճիգ թափել Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Իսկապես լավը ու նենգությունից զուրկ Երեց Մայքլ Տ. Ռինգվուդ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Lord Is My Light Երեց Քվենթին Լ. Քուք watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Եկեք առաջ շարժվենք Միացյալ երգչախումբ Դեյվիս և Վեբեր գավառների ԵԱ ցցերից watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության գերագույն ժողով

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

For the Strength of the Hills Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ուրախության այս օրը Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Երիտասարդ ամուրիների ամենահոյակապ սերունդը Երեց Մ.  Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Այո՛, մենք կարո՛ղ ենք և կհաղթե՛նք Երեց Ուլիսես Սոարես watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Հայրություն՝ մեր հավերժական ճակատագիրը Լարի Մ. Գիբսոն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Լսեք, ազգեր բոլոր Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Անկեղծ լինելու մասին Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Քահանայությունը և անձնական աղոթքը Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Քահանայություն՝ սրբազան պարգև Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Վարդապետ, փոթորիկ է մոլեգնում Քահանայության երգչախումբ Բրիգամ Յանգ Համալսարանից watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Նա հարություն առավ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Consider the Lilies Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Տաճարային օրհնություններ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Վերադարձ հավատքին Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Փնտրելով Տիրոջը Երեց Խոսե Ա. Տեքսեյրա watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Գիտեմ, ապրում է Փրկիչն իմ Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Դեռևս հրաշալի՞ է դա ձեր համար։ Եպիսկոպոս Ջերալդ Խոսե watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Սպասելով մոլորվածին Երեց Բրենթ Հ. Նիլսոն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Որտեղ հանդիպում են արդարադատությունը, սերն ու ողորմածությունը Երեց Ջեֆրի  Ռ.Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Հիսուսն հարյավ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Շնորհի պարգևը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Տեր Քրիստոսն հարյավ այսօր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Իմ Քավիչն ապրում է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Նա ուղարկեց Իր Որդուն Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Պահպանել կամքի ազատությունը, պաշտպանել կրոնական ազատությունը Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլս watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Մնալ կենաց ծառի մոտ Երեց Քեվին  Ու. Փիրսոն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ավետարանի հավերժական հեռանկարը Ռաֆայել Ի. Փինո watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, O Thou King of Kings Հավաքվածներ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Գայ քո արքայութիւնը Երեց Նիլ Լ․ Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Եթե լինեք պատասխանատու Երեց Խորխե Ֆ. Զեբալլոս watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Պատմիր ինձ Հիսուսի մասին Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Աճեցէք, բազմացէք և տիրեցէք երկիրը Երեց Ջոզեֆ Վ. Սիտատի watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Կիրակին բերկրանք է Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Տեր, միշտ Քեզ կհետևեմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오