READ  WatchListenDownload

Entire Conference

watch
READ  WatchListenPrintDownload

ວັນເສົາພາກເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

How Firm a Foundation ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
Press Forward, Saints ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
Lead, Kindly Light ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ​ສູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃຫຍ່​ສາມັນ ​ໂດຍ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ລາຄາ—ແລະ ພອນ—ຂອງ​ການ​ເປັນ​ສານຸສິດ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ແຈັບ​ຟຣີ ອາ ຮໍ​ແລນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ພາ​ລະ​ທີ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຸກ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ສາ​ນຸ​ສິດ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣອນ​ໂນ ເອ ​ແຣັດສະ​ແບນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​ພຣະ​ຄຣິດ​ອົງ​ເປັນພຣະ​ຜູ້​ໄຖ່ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຄ​າ​ໂລ​ສ ເອັຈ ອາ​ມາ​ໂດ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Choose the Right ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ການ​​ປ້ອງ​ກັນ​ຈາກ​ຮູບ​ພາບ​ລາມົກ—ບ້ານ​ເຮືອນທີ່​ມີ​ພຣະຄຣິດ​ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈກາງ ​ໂດຍ ລິນ​ດາ ແອັສ ຣີບສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຄວາມ​ຍາກ​ລຳ​ບາກ​ທາງວິນ​ຍານ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ນຽວ ແອວ ແອນ​ເດີ​ເສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A New Commandment I Give unto You ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
ມໍລະ​ດົກ​​​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງອັນ​ລ້ຳຄ່າ ​ໂດຍ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, O Thou King of Kings ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ   
READ  WatchListenPrintDownload

ວັນເສົາພາກບ່າຍ

 listen 
Download
close

Download

Video

Audio

Glory to God on High Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
I Lived in Heaven Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນກກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ, ປີ 2013 ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ​ແຄ​ວິນ ອາ ​ເຈີ​ເຈັນ​ເຊິນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ກາ​ນລາຍ​ງານ​ສະຖິຕິ, ປີ 2013 ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ບຣຸກ ພີ ​​​ແຮວ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ໃຫ້​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ທີ່​​ຮູ້ຈັກ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣະ​ໂຊ ເອັມ ແນວ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“​ເຮົາ​ໄດ້​ວາງ​ແບບຢ່າງ​ໄວ້” ​ໂດຍ ​ແອ​ວ​ເດີ ຣິ​ເຈີດ ຈີ ສະກາ​ດ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

We Thank Thee, O God, for a Prophet ຜູ້ມາຮ່ວມ   
“ຖ້າ​ພວກ​ທ່ານ​ຮັກ​ເຮົາ, ພວກ​ທ່ານ​ກໍ​​ຈະ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂໍ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ເຮົາ” ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣໍ​ເບີດ ດີ ແຮວ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຂໍ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຮົາ​ໄປ​ຜິດ​ທາງ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຄະ​ລາວ​ດີ​ໂອ ດີ ຊີ​ວິກ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ທ່ານ​ກຳລັງ​ຄິດ​ຫຍັງ​? ໂດຍ ແອວ​ເດີ ດັບ​​ເບິນ​ຢູ ​ຄະ​ເຣກ ຊະ​ວິກ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຮາກ ​ແລະ ກິ່ງ​ງ່າ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຄວນ​ຕິນ ​ແອວ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

High on the Mountain Top Combined Choir from the Orem Institute of Religion   
READ  WatchListenPrintDownload

ພາກຖານະປະໂລຫິດ

 listen 
Download
close

Download

Video

Audio

Saints, Behold How Great Jehovah Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
Secret Prayer Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
ຂໍ​ກະ​ແຈ ​ແລະ ສິດ​ອຳນາດ​ຂອງ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ດາ​ລິນ ​ເອັຈ ​ໂອກ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ເຈົ້າ​ຄວນ​ເປັນ​ຄົນ​ແນວ​ໃດ? ໂດຍ ແອວ​ເດີ ດອນ​ໂນ ແອວ ຮໍ​ສະ​ຕຣອມ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​​ລຸ້ນ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ ໂດຍ ແຣນ​ໂດ ແອວ ຣິດ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Rejoice, the Lord Is King! ຜູ້ມາຮ່ວມ   
ທ່ານ​ກຳລັງ​ນອນ​ຫລັບຜ່ານຂ້າມການ​ຟື້ນ​ຟູບໍ? ​ໂດຍ​ປະທານ​ດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Priesthood Man ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​ໃຫ້​ມີ​ໃຈ​ເດັດດ່ຽວ ​ແລະ ກ້າຫານ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Abide with Me! Priesthood Choir from Brigham Young University - Idaho   
READ  WatchListenDownload

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

 listen
Download
close

Download

Video

Audio

Come, We That Love the Lord ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
On This Day of Joy and Gladness ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
Let Us All Press On ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
Grateful in Any Circumstances ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Following Up ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“Fear Not; I Am with Thee” Jean A. Stevens watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Teach Me to Walk in the Light ຜູ້ມາຮ່ວມ  
Your Four Minutes ອະທິການ ແກຣີ ອີ ສະຕີບເວັນສັນ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Bear Up Their Burdens with Ease ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

A Child's Prayer ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
Love—the Essence of the Gospel ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Guide Us, O Thou Great Jehovah ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
READ  WatchListenDownload

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

 listen
Download
close

Download

Video

Audio

Sweet Is the Work ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
I Stand All Amazed ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
The Witness ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Live True to the Faith ​ແອວ​ເດີ ວິວລຽມ ອາ ວອກ​ເກີ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Obedience through Our Faithfulness ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hark, All Ye Nations! ຜູ້ມາຮ່ວມ  
The Prophet Joseph Smith Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Where Your Treasure Is Elder Michael John U. Teh watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

If Ye Lack Wisdom Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

The Resurrection of Jesus Christ ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຈົນກວ່າເຮົາຈະພົບກັນອີກ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, Let Us Anew ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ  
READ  WatchListenDownload

ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຕີສາມັນ

watchlisten
Download
close

Download

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! ຜູ້ມາຮ່ວມ  
ທິດາ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະອົງ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front  
Keeping Covenants Protects Us, Prepares Us, and Empowers Us ໂຣສະແມຣີ ເອັມ ວິກຊອມ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: I Am a Child of God ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Sisterhood: Oh, How We Need Each Other ບອນ​ນີ ​ໂອ​ສະກາ​ສັນ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Video Presentation: Walk in His Light ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Wanted: Hands and Hearts to Hasten the Work ລິນ​ດາ ​ເຄ ​ເບີ​ຕັນ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hymn Medley: Lord, I Would Follow Thee—Love One Another Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front  
Daughters in the Covenant ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Let Us All Press On Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in the Wasatch Front