ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະຕີ​ສາມັນ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

How Firm a Foundation ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​ເຮັດ​ໃຫ້​ບ້ານ​ເຮືອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ ​ແລະ ຄວາມ​ຈິງ ​ໂດຍ ແຊ​ໂຣ ​ເອ ​ເອສະປະລິນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຄອບຄົວ​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ​ໂດຍ ແຄ​ໂຣ ​ເອັມ ສະຕີບ​ເຟນສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຄອບຄົວແມ່ນຖືກແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຜູ້​ປົກ​ປ້ອງການ​ປະກາດກ່ຽວ​ກັບ​ຄອບຄົວ ​ໂດຍ ບອນ​ນີ ​​ແອວ ໂອ​ສະກາ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​ເພງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ພຣະຜູ້​ປອບ​ໂຍນ ​ໂດຍ​ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາພາກເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Glory to God on High ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

“ການ​ຖື​ສິນ​ອົດ​ເຂົ້າ​ແບບ​ທີ່​ເຮົາ​ຕ້ອງການ” ​ໂດຍ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Have I Done Any Good? ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ແຜນ​ແຫ່ງ​ຄວາມສຸກ ໂດຍ ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກ​ເກີ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ເຮົາ​ຈະ​ກ້າວ​ຂຶ້​ນ​ໄປ​ໜ້າ​ດ້ວຍ​ກັນ ໂດຍ ລິນ​ດາ ເຄ ເບີ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

High on the Mountain Top ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຄຳ​ອຸປະມາ​ເລື່ອງ​ຜູ້​ຫວ່ານ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ດາ​ລິນ ເອັຈ ​ໂອກ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ແອວ ວິດ​ນີ ຄະ​ເລ​ຕັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come unto Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ເຫດ​ໃດ​ການ​ແຕ່ງງານ ແລະ ຄອບຄົວ​ຈຶ່ງ​ສຳຄັນ—ໃນ​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ຕະຫລອດ​ທົ່ວ​ໂລກ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແອວ ທອມ ແພ​ຣີ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

I Believe in Christ ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Praise to the Lord, the Almighty Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ການສະໜັບສະ​ໜູນ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ ປະທານ​​​​​ເດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກດອບ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນກກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ, ປີ 2014 ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ແຄ​ວິນ ອາ ​ເຈີ​ເຈັນ​ເຊິນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ກາ​ນລາຍ​ງານ​ສະຖິຕິ, ປີ 2014 ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ ບຣຸກ ພີ ​​​ແຮວ​ສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

I Stand All Amazed Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ສະນັ້ນ​ເຂົາເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຊົາ​ຢ້ານ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເດ​ວິດ ເອ ແບ໊ດ​ນາ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ເຫດ​ຜົນ​ທີ່ເຮົາ​ຄວນ​ແຕ່ງ​ງານ ແລະ ມີ​ຄອບ​ຄົວ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ດີ ທອດ ຄ​ຣິ​ສ​ໂຕ​ເຟີ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

We Thank Thee, O God, for a Prophet ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ເພງ​ຂອງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ວິ​ວ​ເຝີດ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ແອນ​ເດີ​ເຊັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ໄພ່​ພົນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ພະຍາຍາມ​ຕໍ່​ໄປ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ແດວ ຈີ ເຣັນ​ລັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ດີ​ແທ້​ໆ ​ແລະ ບໍ່​ມີ​ມານ​ຍາ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ໄມ​ໂກ ທີ ຣິງວູດ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ພ​ຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​​ເປັ​ນ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພຣະ​ອົງ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຄະ​​ເວັນ​ຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Let Us All Press On Combined Choir from YSA Stakes in Davis and Weber Counties watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

General Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

On This Day of Joy and Gladness Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​​ຜູ້​ໃຫຍ່​ໂສດລຸ້ນທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ​ເອັມ ຣະ​ໂຊ ບາ​ເລີດ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​ແມ່ນ​ແລ້ວ, ​ເຮົາ​ສາມາດ ​ແລະ ຈະ​​ເອົາຊະນະ​ໄດ້! ​ໂດຍ ແອວເດີ ຢູລິດຊິສ໌ ໂຊອາເຣສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ການ​​ເປັນ​ພໍ່—​​ຈຸດໝາຍ​ປາຍທາງ​ນິລັນດອນຂອງ​ເຮົາ ​ໂດຍ ແລຣີ ​ເອັມ ກິບ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Hark, All Ye Nations! ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ ​ໂດຍ ປະທານ​ດີ​ເດີ ​ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ ​ແລະ ການ​ອະທິຖານ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ໂດຍ ປະທານ​ເຮັນຣີ ບີ ​ໄອຣິງ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ​—ຂອງ​ປະທານ​ທີ່​ສັກສິດ ​ໂດຍ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Master, the Tempest Is Raging Priesthood Choir from Brigham Young University watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Rejoice, the Lord Is King! ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

He Is Risen ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Consider the Lilies ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ພອນ​ຂອງ​ພຣະ​ວິຫານ ໂດຍ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ແ​ອັສ ມອນ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ການ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສັດທາ ​ໂດຍ ໂຣສະແມຣີ ​ເອັມ ວິກຊອມ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ການສະ​ແຫວງ​ຫາ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ​ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ​ໂຮ​ເຊ ເອ ເທ​ເຊ​ຣາ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

I Know That My Redeemer Lives ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຍັງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ອັດ​ສະ​ຈັນ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ຢູ່​ບໍ? ໂດຍ ອະ​ທິ​ການ ​ແຈຣອນ ຄໍເຊ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ລໍ​ຖ້າ​ລູກ​ຊາຍ​ທີ່​ເສຍ ໂດຍ ​ແອວເດີ ບະເຣນ ເອັຈ ນຽວສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ທຳ, ຄວາມ​ຮັກ, ແລະ ຄວາມເມດ​ຕາປະ​ສານ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ​ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍ​​ແລນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Jesus Has Risen ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຂອງ​ປະທານ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ຄຸນ ໂດຍ ປະທານ​ດີ​ເດີ ແອັຟ ອຸກ​ດອບ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Christ the Lord Is Risen Today ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງພິມດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten 
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

My Redeemer Lives ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

He Sent His Son ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ການ​ຮັກສາ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ, ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ອິດ​ສະລະພາບ​ເລື່ອງ​ສາດສະໜາ​ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ຣໍ​ເບີດ ດີ ​ແຮ​ວສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຢູ່​ໃກ້​ຕົ້ນ​ໄມ້ແຫ່ງ​ຊີ​ວິດ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ເຄວິນ ດັບເບິນຢູ ​ເພຍ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ທັດສະນະ​ນິລັນດອນ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣາ​ຟາ​ແອວ ອີ ປີ​ໂນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Come, O Thou King of Kings ຜູ້ມາຮ່ວມ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

​​ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງຕັ້ງ​ຢູ່ ໂດຍ ແອວ​ເດີ ນຽວ ແອວ ແອນ​ເດີ​​ເຊັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ຈະ​ຮັບຜິດຊອບ ​ໂດຍ ​ແອວ​ເດີ ໂຈດ ​​​ແອັຟ ​ເຊ​ບາ​ໂຢສ໌ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Tell Me the Stories of Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ຈົ່ງ​ມີ​ລູກ​ເຕົ້າ​ໃຫ້​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​, ​ແລະ ປົກ​ຄອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ ໂດຍ​ ແອວ​ເດີ ໂຈ​ເຊັບ ດັບ​ເບິນ​ຢູ ສີ​ຕາຕີ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

ວັນ​ຊະ​ບາ​ໂຕ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊື່ນ​ຊົມ ​ໂດຍ ແອວ​ເດີ ຣະ​ໂຊ ເອັມ ແນວ​ສັນ watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Lord, I Would Follow Thee ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오