LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

watch
Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Lørdag formiddag

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Så sikker en grunnvoll Tabernakelkoret   
Press Forward, Saints Tabernakelkoret   
Led, milde lys Tabernakelkoret   
Velkommen til konferansen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Kostnaden og velsignelsene ved å være en disippel Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Den frydefulle byrden ved å være en disippel Av eldste Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Kristus, Forløseren Av eldste Carlos H. Amado watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Choose the Right Forsamlingen   
Beskyttelse mot pornografi – et Kristus-rettet hjem Av Linda S. Reeves watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Åndelige virvelvinder Av eldste Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Et nytt bud gir jeg dere Tabernakelkoret   
En uvurderlig arv av håp Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Come, O Thou King of Kings Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Lørdag ettermiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lover den Herre Gud Blandet kor fra Orem Religionsinstitutt   
Før vi ble født Blandet kor fra Orem Religionsinstitutt   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Fremlagt av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Rapport fra Kirkens revisjonsavdeling, 2013 Fremlagt av Kevin R. Jergensen watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Statistisk rapport, 2013 Fremlagt av Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

La deres tro synes Av eldste Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

“Jeg har gitt dere et forbilde” Av eldste Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Ha takk for profeten du sendte Forsamlingen   
“Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud” Av eldste Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

La oss ikke ta feil vei Av eldste Claudio D. Zivic watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hva tenker du på? Av eldste W. Craig Zwick watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Røtter og grener Av eldste Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Høyt oppå fjellets topp Blandet kor fra Orem Religionsinstitutt   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Saints, Behold How Great Jehovah Prestedømskor fra Brigham Young University – Idaho   
Secret Prayer Prestedømskor fra Brigham Young University – Idaho   
Prestedømmets nøkler og myndighet Av eldste Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hva slags menn? Av eldste Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Den utvalgte generasjon Av Randall L. Ridd watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Se, Herren konge er Forsamlingen   
Sover du gjennom gjenopprettelsen? Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Prestedømsmannen Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Vær frimodig og sterk Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Abide with Me! Prestedømskor fra Brigham Young University – Idaho   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Søndag formiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Come, We That Love the Lord Tabernakelkoret   
On This Day of Joy and Gladness Tabernakelkoret   
La oss stevne frem Tabernakelkoret   
Takknemlig i alle omstendigheter Av president Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Følg opp Av eldste M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

“Frykt ei, jeg er med deg” Av Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn Forsamlingen   
Deres fire minutter Av biskop Gary E. Stevenson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Så de kunne bære sine byrder med letthet Av eldste David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Et barns bønn Tabernakelkoret   
Kjærlighet – selve kjernen i evangeliet Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Led oss, o du store Jehova Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Søndag ettermiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Hvor det er skjønt, min Herre Gud Tabernakelkoret   
I Stand All Amazed Tabernakelkoret   
Vitnet Av president Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Vær tro mot pakten Av eldste William R. Walker watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Lydighet ved vår trofasthet Av eldste L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Lytt, lytt, nasjoner! Forsamlingen   
Profeten Joseph Smith Av eldste Lawrence E. Corbridge watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Hvor din skatt er Av eldste Michael John U. Teh watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Om dere mangler visdom Av eldste Marcos A. Aidukaitis watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Jesu Kristi oppstandelse Av eldste D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Til vi ses igjen Av president Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Come, Let Us Anew Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Kvinnenes fellesmøte

watchlisten 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lytt, lytt, nasjoner! Forsamlingen   
Døtre i hans rike Blandet kor fra Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i Wasatch Front   
Å holde pakter beskytter oss, forbereder oss og gir oss styrke Av Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Videopresentasjon: Jeg er Guds kjære barn Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Søsterfellesskap: Å, som vi trenger hverandre Av Bonnie L. Oscarson watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Videopresentasjon: Vandre i hans lys Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige watchlisten 
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

Ønsket: Hender og hjerter til å fremskynde arbeidet Av Linda K. Burton watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

Salmepotpurri: O, må jeg følge deg – Elsk du din neste Blandet kor fra Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i Wasatch Front   
Døtre i pakten Av president Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

다운로드

다운로드 방법 설명 

비디오

오디오

텍스트

La oss stevne frem Blandet kor fra Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen fra staver i Wasatch Front