LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

LES  Se påLyttLast ned

Kvinnenes fellesmøte

  
Så sikker en grunnvoll Forsamlingen watchlisten
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Musical Presentation: The Family Is of God Family Ensembles watch
Download
close

Last ned

 

Video

  Cheryl A. Esplin   
  Carole M. Stephens   
Familien er forordnet av Gud Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige   
From Homes of Saints Glad Songs Arise Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

  Bonnie L. Oscarson   
Salmepotpurri Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

  President Henry B. Eyring   
Our Savior’s Love Combined Primary, Young Women, and Relief Society Choir from stakes in Salt Lake, Murray, Kamas, and Park City watchlisten
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd